Mellem lov og ånd

Mellem lov og ånd

De kristne friskoler mellem lov og ånd.
Nyt indlæg på bloggen.
Har været bragt i Udfordringen d. 24. januar 2016

Hans Jørgen Hansen,  

Velkommen til 2016 – mellem lov og ånd

URL: http://kristne-friskoler.dk/2651-2/