Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Arbejdstidopgørelse

Nogle skoler (primært skoler, hvor der ikke er valgt en tillidsmand) har modtaget en henvendelse fra FSL

Arbejdstidsopgørelser – henvendelse fra FSL til skolerne

Flere friskoler uden tillidsrepræsentant, er blevet kontaktet af FSL med en anmodning om at indsende opgørelsen af arbejdstiden på alle lærere for skoleåret 2015/16. Det har givet anledning til flere henvendelser.

Udgangspunktet er, at alle skoler ifølge overenskomsten –  §7 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale – er forpligtet til at lave en arbejdstidsopgørelse
for alle lærere ved udgangen af normperioden. Opgørelsen skal udarbejdes på skolens initiativ og skal udleveres til den enkelte medarbejdere som opgørelsen vedrører. Normperioden følger skoleåret og udløb således pr. 31. juli 2016.

Skolen har ingen forpligtelser til at udlevere eller sende arbejdstidsopgørelsen til andre end den medarbejder opgørelsen vedrører. Moderniseringsstyrelsen har bekræftet, at for eksempel FSL ikke har krav på at få arbejdstidsopgørelserne udleveret.

Set fra vores synsvinkel er det problematisk, hvis skolen udleverer de oplysninger som FSL beder om – og som de altså ikke har krav på at få. Det handler især om tillidsforholdet mellem skolens ledelse og medarbejderne. En faglig organisation som FSL har naturligvis ret til at bede om konkrete oplysninger vedrørende enkelte navngivne medlemmer, når der er anledning til det, og når pågældende har givet samtykke til at oplysningerne udleveres; men det er noget ganske andet end at bede skolen udlevere oplysninger om alle lærere og børnehaveklasseledere som samlet gruppe uanset om disse medarbejdere er medlem af FSL eller ej og uanset om disse medarbejdere ønsker oplysninger om deres arbejdstid m.v. videregivet til en tredjepart.

Endvidere er det et principielt problem: Spørgsmålet om hvorvidt skolen følger friskoleloven og de regelsæt der knytter sig til loven – herunder læreroverenskomsten – er noget Undervisningsministeriet og revisor fører tilsyn med. FSL´s anmodning kan let tolkes i retning af, at FSL forsøger at udøve kontrol med om skolerne overholder nogle specifikke paragraffer som FSL ser en særlig interesse i at kaste lys på. Hvorvidt det fremmer et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde er nok en overvejelse værd!

Hvis du har yderligere spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os på FKFs sekretariat.