Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

De ti Bud og Det dobbelte kærlighedsbud

De ti Bud (2 Mos 20,1-17)

Det dobbelte kærlighedsbud (Matt 22,34-40)

Ideer: Se Luthers forklaring til budene. Inddrag evt. Matt 5,17-30

Eksempler på bibelske beretninger og skriftafsnit, der kaster lys over sider ved De ti Bud:

1. Bud: Gud kalder og prøver Abraham (1 Mos 12,1-4 og kap. 22); Guldkalven (2 Mos 32); Elias på

Karmel (1 Kong 18); Den rige unge mand (Matt 19,16-22)

2. Bud: Elias på Karmel (1 Kong 18); Fadervors 1. bøn

3. Bud: Aksplukningen og helbredelsen på sabbatten (Matt 12,1-14); De første kristne (ApG 2,42).

4. Bud: Samuel (1 Sam 1 og 3); Jesus som 12-årig (Luk 2,41-52)

5. Bud: Kain og Abel (1 Mos 4,1-16); Moses (2 Mos 2,11-15); Den barmhjertige samaritaner (Luk

10,25-37)

6. Bud: Isak og Rebekka (1 Mos 14); David og Batseba (2 Sam 11); Jesus og synderinden (Joh 8,1-11);

vielsesritualets bibeltekster

7. Bud: Gehazi (2 Kong 5,20-27); Zakæus (Luk 19,1-10).

8. Bud: Nabots vingård (1 Kong 21); Jesu domfældelse og Peters fornægtelse (Matt 26,57-75);
Stefanus (ApG 6,8-15 og kap 7)

9. og 10. Bud: Josef (1 Mos 37), Absalom og David (2 Sam. 15-18); Nabots vingård (1 Kong 21);
Jak 1,14-15

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage