Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Det bibelske gudsbillede

Den treenige Gud, hellig og kærlig, åbenbaret og skjult, almægtig og skaber af alt, historiens Gud, velsigneren, frelseren og dommeren.


Ideer: Lad eleverne bruge bibelleksika, bibelordbog og andre opslagsværker til at finde bibelsk belæg for ovenstående og en udfoldelse af indholdet
Brug de kirkelige bekendelser i arbejdet
Treenig: De oldkirkelige bekendelser, specielt den apostolske (1 Mos 1,26-27; Sl 2; Matt 28,19; Joh 1,1-4; 10.30; 2 Kor 13,13)
Hellig: Fuldkommen, giver af loven, hader alt ondt (2 Mos 34,14; 3 Mos 19,2; Es 6; Rom 1,18)
Kærlig: Guds opretholdelse forhold til skabningen, hans frelsesvilje og frelsesgerning (Es 53; ApG 17,24-28; Rom 3,21-5,12; Hebr 1,1-3)
Åbenbaret og skjult:
– Åbenbaret i Jesus (Joh 1,14; 10,29-31; 14,9-10; Fil 2,5-10; 1 Joh 1,1-3)
Jesu dobbelte natur – gerne med kirkehistorisk aspekt
– Åbenbaret i Bibelen (Joh 1,18; Hebr 1,1; 2,3; 2 Pet 1,19-21)
– Åbenbaret i naturen (Rom 1,19-20; ApG 17,24-28)
– Helligånden åbenbarer Jesus (Joh 16,12-15; 1 Kor 2,10-12)
Almægtig og skaber af alt (Job 1-2 samt 38-41; Sl 104; Es 44-45)
Historiens Gud (Es 45,1-4; Dan 2, Åb 5-6; 8-9; 16, 20-21)
Velsigneren: Betydningen af velsignelse, den aronitiske og apostolske velsignelse (4 Mos 6,23-27; 2 Kor 13,13)
Frelseren (Sl 42,6; Sl 106,21; Es 43,3-4; Luk 1,47; 1 Tim 1,1; 1 Tim 2,3-4; Tim 2,13)
Dommeren (Sl 50,6; ApG 10,42; Hebr 12,23; Åb 20,11-15)

Salmer/sange: Nu rinder solen op af østerlide (Kingo)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære! (Joachim Neander)
Aleneste Gud i Himmerig (Græsk 2. årh. / Brandt)
O Gud! hvor er du mer end skøn (Brorson)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage