Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
1. forløb – 0.-2. klasse*

Jesu lidelse, død og opstandelse

Indtoget i Jerusalem (Matt 21,1-11 og Luk 19,41-44)

Tempelrensningen (Matt 21,12-17)

Beslutningen om Jesu død (Matt 26,1-5)

Salvningen i Betania (Matt 26,6-13)

Fodvaskningen (Johs 13,1-17)

Optakt til påskemåltidet (Matt 26,17-19)

Judas’ forræderi (Matt 26,14-16)

Nadveren (Matt 26,17-29 og 1 Kor 11,23-26)

Forudsigelsen af Peters fornægtelse (Matt 26,30-35)

Jesus i Getsemane (Matt 26,36-46 og Johs 17,1-26)

Tilfangetagelsen (Matt 26,47-27,10)

Jesus for rådet (Matt 26,57-68)

Peters fornægtelse (Matt 26,69-75) (Bemærk sammenhængen med Det 8. Bud)

Jesus for Pilatus og tornekroningen (Matt 27,11-31)

Korsfæstelsen og gravlæggelsen (Matt 27,33-66 og Luk 23,26-56)

Jesu opstandelse (Joh 20,1-10 og Matt 28,1-15)

Den opstandne Jesus og Maria Magdalene (Joh 20,11-18)

Den opstandne Jesus, disciplene, Thomas (Joh 20,19-31 og Luk 24,13-49)

(Bemærk: I 3. kl. sættes fokus på disciplen Peter. Derfor vil det være fint ikke at gøre så meget ud af Peters rolle i påskebegivenhederne i 2. kl., men vente til 3. kl. med at gå i dybden med disse)

Salmer og sange: Se, hvor nu Jesus træder (Kingo)

Lad os bryde brødet sammen (Lissner)

Hil dig, Frelser og Forsoner (Louvain)

Blodet som randt (Honningdal)

Krist stod op af døde (Tysk 12.årh. / Grundtvig)

Han er opstanden. Halleluja! (Kyamanywa / Brodal)

Opstanden er den Herre Krist (Latin 14.årh. / Grundtvig)

Jesus lever, graven brast (Nordahl Brun)

Vi låste vores dør, (Hans-Inge Fagervik)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage