Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Jesus og Peter

Sådan begyndte det (Joh 1,35-51 og Mark 1,16-20)

Peter kaldes særskilt (Luk 5,1-11)

Alle tolv disciple kaldes (Mark 3,13-19)

Peters svigermor (Luk 4,38-40)

Peters vandring på søen (Matt 13,22-33)

Peter ved helbredelsen af Jairus’ datter og kvinden med blødninger (Luk 8,40-56)

 

Peters bekendelse (Matt 16,13-20)

Forklarelsen på bjerget (Matt 17,1-9)

Fodvaskningen (Joh 13,1-17)

Forudsigelsen af fornægtelsen (Luk 22,31-34, Joh 13,36-38)

Peter i Getsemane (Mark 14,32-42, Joh 18,1-14)

Peters fornægtelse (Joh 18,15-27)

Peter påskemorgen (Mark 16,7; Joh 20,1-10, 1 Kor 15,3-6)

Fisketuren på Tiberias’ Sø og Peter tilgives (Joh 21,1-19)

Peters pinseprædiken (ApG 2,14-36)

Peter helbreder en lam mand (ApG 3,1-11)

Peter helbreder Æneas og opvækker Tabita (ApG 9,31-43)

Peter udfries fra fængslet (ApG 12,1-17)

Peters tjeneste og død (så vidt vi kender den fra kirkehistorien)

(Bemærk: Pinsen berøres også i 0. og i 2. kl.)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage