Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
1. forløb – 0.-2. klasse*

Moses

Moses i Egypten

Moses fødes og sættes ud (2 Mos 1,1 – 2,4)

Faraos datter finder Moses (2 Mos 2,6-10)

Moses hos Farao og Moses’ udåd (2 Mos 2,11-15) (Bemærk sammenhængen med Det 5. Bud.)

Moses på flugt og Moses kaldes

Moses i Midjan og israelitternes nød (2 Mos 2,16-25)

Moses bliver kaldet (2 Mos 3)

Moses får magt til at gøre tegn (2 Mos 4,1-9)

Moses får Aron som medhjælper – Moses sendes til Egypten (2 Mos 4,9-17)

Udfrielsen fra Egypten

Moses og Aron hos Farao (2 Mos 5)

De 9 plager (2 Mos 7,14-10,29)

Den 10. plage og påskemåltidet (2 Mos 11-12)

Vandringen gennem Det røde Hav (2 Mos 13,21-14,31)

Ørkenvandringen

Vandet i Mara (2 Mos 15,22-27)

Gud sender vagtler og manna (2 Mos 16)

Kampen mod amalekitterne (2 Mos 17,8-16)

Gud åbenbarer sig for Moses på Sinaj (2 Mos 19)

De 10 Bud (2 Mos 20,1-21)

Guldkalven (2 Mos 24,12-18; 32; 34,1-6 og 27-35) (Bemærk sammenhængen med Det 1. Bud.)

De 12 spejdere (4 Mos 13-14)

Moses slår på klippen (2 Mos 17,1-7 og 4 Mos 20, 1-13)

Arons stav (4 Mos 17,17-18,1)

Kobberslangen (4 Mos 21,4-9)

Bileam (4 Mos 22-24)

Josva indsættes som Moses’ efterfølger (5 Mos 31)

Moses’ død (5 Mos 34)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage

Materialer fra FKF

2. klasse Moses

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.   Lærervejledning | Moses Forfatter: Kirsten…

Gå til samlet materialeoversigt