Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Finanlovforslag 2017

Så er finanslovforslaget for 2017 offentliggjort - og det ser lovende ud for de frie skoler...

+ 2894 kr. pr. elev i gennemsnit i 2017

 

Driftstilskuddet pr. elev stiger med 6,84 % fra 2016 til 2017 og taksterne til undervisningstilskud og fællesudgifter stiger med op mod 9 %. Koblingsprocenten foreslås uændret på 73 %. Finanslovstaksten, som er et udtryk for det beløb, der er til rådighed til at fordele på takster til fællesudgifter, undervisningsudgifter, grundtilskud, specialundervisning og afsnøring til vikarmidler, dansk for tosprogede m.v., stiger fra 42.320 kr. i 2016 til 45.214 kr. pr. Elev.

 

Inklusionstilskuddet bliver markant lavere i 2017, idet tilskuddet på 300 kr. pr. elev falder væk. Inklusionstilskuddet på 70.000 kr. pr. skole fortsætter. Det betyder, at der i alt vil blive udbetalt 39 mio. kr. i inklusionstilskud i 2017, mod 74 mio. kr. i 2016. Pengene er dog ikke forsvundet, idet de 300 kr. pr. elev er en del af forklaringen på at stigningen i undervisningstaksterne (knap 9 %) er højere end stigningen i den samlede bevilling i finanslovstaksten (knap 7 %).

 

Specialundervisningstaksterne stiger med 5 % i forhold til 2016, således at taksten for første specialundervisningselev i forslaget sættes til 135.293 kr. Taksten for elev nr. 2 er 121.763 kr. og for den tredje og efterfølgende elev er taksten 81.176 kr. Den særlige tillægstakst, som profilskoler modtager for den 13. og efterfølgende specialundervisningselever, stiger lidt mere end de andre takster, nemlig med 8,93 % til 58.929 kr.

 

Bygningstilskuddet stiger med 50 kr. pr. elev svarende til et løft på 2,42 %.

 

Midt i al fremgangen springer SFO tilskuddet i øjnene med et drastisk fald på 1.765 kr. pr. barn svarende til en reduktion på hele 15,84 %, så det ender på kr. 9.378! Denne reduktion vil fortsætte i 2018, hvor SFO tilskuddet forventes at falde med yderligere et par tusind kroner til 7.497 kr. pr. barn.

 

Baggrunden for reduktionen i SFO tilskuddet er den længere skoledag i folkeskolen, som ministeriet regner med sætter sig igennem med et højere undervisningstilskud til de frie skoler, og dermed giver skolerne mulighed for at tilbyde en længere skoledag og kortere SFO-åbningstid. Hvorvidt denne logik holder i virkeligheden er et stort spørgsmål, som jeg også gjorde opmærksom på i ministeriet.

 

De særlige tilskud til vikarmidler, dansk for tosprogede, befordring og fripladser ligger på næsten uændret niveau i forhold til 2016. Skolernes bidrag til fleksjobordningen sættes ned fra 252 kr. til 240 kr. pr. årsværk pr. måned fra 1. januar 2017.

 

De vigtigste takster i finanslovsforslaget for 2017 fremgår af skemaet. Jeg skal understrege, at der er tale om et lovforslag, og at der kan ske ændringer i forbindelse med de politiske forhandlinger i Folketinget. Finansloven vedtages normalt af Folketinget sidst i november eller i begyndelsen af december måned.

 

Tilskudsberegneren for 2017 kan allerede nu findes på Undervisningsministeriets hjemmeside og vil være tilgængelig på vores egen hjemmeside fra i morgen

 

 

2016

Takster

2017

Finanslovsforslag

Ændring
Grundtilskud:

Pr. elev for de første 40 elever

Maksimum pr. skole

 

10.000

400.000

 

10.000

400.000

 

0,0%

0,0%

Undervisningstilskud:

(kr. pr. elev)

Takst 1 (elever under 13 år)

Takst 2 (elever på/over 13 år)

Takst 3 (for 10. kl.

 

 

29.550

39.007

37.902

 

 

32.151

42.440

41.335

 

 

8,80 %

8,80 %

9,06 %

Fællesudgifter:

(kr. pr. elev)

Takst 1 (første 220 elever)

Takst 2 (fra elev nr. 221)

 

 

5.607

2.243

 

 

6.094

2.438

 

 

8,69 %

8,69 %

 
Specialundervisningstilskud pr. elev pr. finansår:

Takst for 1. specialundervisningselev

Takst for 2. specialundervisningselev

Takst for 3. og følgende specuv elev

..Tillægstakst for 13. og følgende spe-

cialundervisningselev på profilskole

 

 

 

128.847

115.962

77.308

 

54.098

 

 

 

135.293

121.763

81.176

 

58.929

 

 

5,00 %

5,00 %

5,00%

 

8,93 %

 
Inklusion:
  Grundtilskud pr. skole70.00070.000
  Tilskud pr. årselev3000
 
Bygningstilskud (pr. elev)2.0662.1162,42 %
 
SFO tilskud (pr. barn i sfo)11.1439.378– 15,84 %
 
Diverse tilskudspuljer i alt
Pulje til specialundervisning188,8 mio198,8 mio
Dansk for tosprogede tilskud9,5 mio.10 mio
Befordring svært handicappede3,7 mio.3,9 mio
Inklusionstilskud74,1 mio.39 mio
Vikarudgifter62,6 mio60,4 mio
Fripladser i skolen28,9 mio28,2 mio
Fripladser i SFO5,9 mio5,7 mio
Befordring inkl. brobyg og invalide13,7 mio13,3 mio
Fleksjobbidrag pr. md. pr. årsværk252 kr.240 kr