Hilsen fra ministeren til de frie skoler

Jette Vibe Filbert,  

Hilsen-fra-Merete-Riisager

URL: http://kristne-friskoler.dk/hilsen-fra-ministeren-til-de-frie-skoler/