Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

0. klasse Engle - et juleforløb

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

Lærervejledning | Engle – et juleforløb

 

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Dette juleforløb tager afsæt i bebudelsen og hyrderne på marken ved Jesu fødsel. Der fokuseres på englenes roller, dels som budbringere, dels som tilbedere. Undervejs kommer vi omkring flere bibelske beretninger, hvor Gud sender sine engle. Vi slutter af med spørgsmålet: Mon der også findes engle i dag?

Dette forløb kan fint benyttes hver andet år i kristendom i december, hvor man slår 0. klasse og 1. klasse sammen. Nogle gange giver det tre voksne til to klasser, hvilket fungerer godt. Børnene nyder at arbejde på tværs af årgange i dette forløb.

Kunstnere har gennem tiderne bidraget med bl.a. malerier til vores forestillinger om engles udseende: Buttede, vilde, stærke, romantiske. Med flammesværd eller harpe. På PowerPointen ser vi nærmere på mange af disse kunstværker.

 

FKF – mål 

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområderne Bibelen og kristendom i 0.-2. klasse.

Bibelen:

 • Beretninger i forbindelse med jul
 • Forskellige bibelske personer: Daniel, Johannes Døberen, Elisa

Kristendom:

 • Kristen kunst som musik, litteratur, billedkunst mv.
 • Salmer og kristne sange: Dejlig er jorden og Glade jul, dejlige jul

 

Fælles Mål

I forhold til kompetenceområderne Bibelske Fortællinger og Kristendom i Fælles Mål sætter undervisningsforløbet særligt fokus på følgende mål:

 • Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
 • Eleven har viden om Bibelen
 • Fortælling og kultur: Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund
 • Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er, og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
 • Kristne udtryk: Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer

 

Lektionsplanen

Undervisningsforløbet er målrettet undervisning i kristendomskundskab på en kristen friskole. Det er bygget op af 6 lektioner, men der er rig mulighed for at være fleksibel og lade nogle elementer fylde mere og/eller forkorte andre.

 

Lektion 1:

Jul og engle


Lektion 2:

Hvordan ser engle ud?

 

Lektion 3-4:

Store kartonengle

 

Lektion 5:

Skuespil om engleberetning, del 1

 

Lektion 6:

Skuespil om engleberetning, del 2 + Er der engle i dag?

 

Materialeoversigt

 • Lektionsplan/lærervejledning
 • PowerPoint (sangtekster, billedserie, fremgangsmåde til store engle)
 • Pdf-kopiark til engle (ekstraopgave)
 • Find selv frem: Bibelen, klæd-ud-tøj til bibelfortællinger, evt. SFO’ens klæd-ud-kasse. Engle fra julepyntkassen
 • Indkøbsliste: Hvidt karton A2 til hver elev. Guldkarton, sølvkarton, guld guirlande/lametta

 

Ekstra materiale som baggrundsviden/ekstramateriale


Lektion 1

Jul og engle

INTRO (ca. 5 minutter)

Klassesnak:

 • Det er snart jul – mange pynter op med engle (vis nogle af dine engle fra julepynten)
 • Hvad er engle? (væsener hos Gud)
 • Hvad gør engle? (budbringer/postbud fra Gud, beskytter mennesker, hjælper mennesker, tilbeder Gud – NB: Næste gang kommer vi til at tale meget om, hvordan de ser ud, så vent med at tale om det)
 • En overvejelse sammen med børnene: Kan mennesker være engle, når de går bud for Gud? (Nej… men måske gøre ligesom engle)

 

DAGENS BIBELFORTÆLLING (ca. 15 minutter)

Bebudelsen – tre englebesøg hos hhv. Maria, Josef og Elisabeth. Inddrag eleverne som statister i en ”teaterfortælling”:

 • Udpeg følgende personer: Gabriel, Maria, Josef, Elisabeth, Gud, måske nogle husdyr
  (evt. tre tørklæder til menneskene, et hvidt lagen til Gabriel og en kongekrone til Gud)
 • Genfortæl beretningerne fra Matt 1,18-21 og Luk 1
 • Lad børnene gentage nogle replikker efter dig og agere fortællingen for resten af klassen

(Evt.: Lytte til ”Alletiders historie” bebudelsen i stedet for at fortælle den selv.)

 

ENGLE-AMBULANCELEG (ca. 15 minutter)

Samarbejdsleg og fangeleg.

 • Legen kræver et stort lokale/en sal, hvor der midt på gulvet sættes fire kegler, som viser, hvor hospitalet ligger (ca. 2,5 x 2,5 m)
 • Udpeg én læge/sygeplejerske, som arbejder på hospitalet og udpeg én-to fangere, som gør folk syge.
 • Når man bliver fanget og dermed syg/smittet, lægger man sig fladt på ryggen og venter på ambulancen. Ambulancen kan køre patienten på hospitalet, når der er fire klassekammerater, som står ved hver sin arm/hver sit ben. De fire ”hjul” løfter forsigtigt patienten op og bærer ham forsigtigt på hospitalet. Her giver lægen en ”indsprøjtning” (prik med fingeren) og patienten er klar til at forlade hospitalet og fortsætte legen
 • ”Hjulene” har helle, når de holder fast ved en arm eller et ben
 • Alle de raske skal dels passe på ikke at blive syge (fanget) og dels samarbejde for at få de syge på hospitalet. Måske skal man flytte sig fra én patient til en anden for at samle en hel ambulance

 

Relation til emnet: Engle bliver sendt fra Gud for bl.a. at hjælpe mennesker. Lav kobling til legen.
SYNG (ca. 5 minutter)

Syng vers 1 fra ”Dejlig er jorden”. Lav gerne enkelte fagter til versene, som eleverne kan støtte sig til.


Lektion 2

Hvordan ser engle ud?

OPSAMLING FRA SIDST

Begynd gerne timen med at opsummere fra sidst. Hvad er en engel?

 

INTRO (5 minutter)

Hvordan ser engle mon ud? Mon der findes nogen i verden, som ved det? Er der nogen mennesker, der lever nu, som ved, hvordan engle ser ud, for personer fra Bibelen, som fx Maria og Josef, lever jo ikke længere.

TEGN (10 minutter)

Stil følgende spørgsmål til eleverne: Hvordan forestiller du dig, at en engel ser ud? Herefter skal de tegne, hvordan de hver især forestiller sig, at en engel kan se ud. A4-ark til hver elev.

 

KIG PÅ ENGLE (15-20 minutter)

Vis den tilhørende PowerPoint med kristen kunst, der afbilleder engle og deres funktioner. Tal lidt om hvert enkelt billede – lad børnene undres og forundres. Hvilke typer engle ses på billedet?

 

BIBELFORTÆLLING (15 minutter)

Hyrderne på marken. Vi møder lovsangsengle og budbringere.
Inddrag eleverne som statister i endnu en ”teaterfortælling”.

 • Udpeg følgende personer: Gud, englekor, hyrder og får, Maria, Josef. (Find evt. to tørklæder til Maria og Josef, tæpper til hyrderne og en kongekrone til Gud. Gerne hvide stykker klæd-ud-tøj til englene.)
 • Genfortæl beretningen fra Luk 1,1-21
 • Lad børnene gentage nogle replikker efter dig og agere fortællingen for resten af klassen.

Lektion 3-4

Store kartonengle

SYNG (5 minutter)

Syng vers 1 og 2 fra ”Dejlig er jorden”. Lav gerne enkelte fagter til versene, som eleverne kan støtte sig til.

KREATIV AKTIVITET

NB: Denne aktivitet kan nemt tage 2-4 lektioner. Hvis man kan være to voksne på i disse timer, vil det være en fordel.

Nu skal eleverne fremstille deres eget udtryk af, hvordan en engel kunne se ud.

 • Spørg ud i klassen hvilken slags engel de vil lave? Er det en kampengel, en lovsanger, en budbringer, eller? Vis slides i powerpointen som inspiration
 • Materiale: Èt A2 hvidt karton pr elev. Guldkarton, lametta, lim, sakse, klipsemaskine, evt. diverse gyld/sølv papir/silkepapir
 • Fremgangsmåde:
  • Hvert barn får et helt stykke A3 hvid karton.
  • Tegn en stor engel med blyant – den skal helst fylde hele papiret. Klip englen ud
  • Tegn evt. vinger på ekstra karton eller rest fra A2, hvis ikke de kan være på det store stykke. Måske på guldkarton. Klip vinger ud med ekstra længde, så de kan limes/tapes fast på bagsiden. Hjælp med at lime/tape vinger på
  • Tegn ansigt og detaljer på englen. Måske skal der klippes et ildsvær ud, formes en glorie af lametta, tegnes mønster på kjolen, eller hvad børnene tænker
   Brug gerne farveblyanter eller tuscher
  • Slut af med at tegne detaljer op med sort tusch

Idé: Sæt et stopur/timer på den tid, børnene har til at lave deres engel. Så kan både de hurtige og de detaljeorienterede få hjælp til, hvor lang tid de har/skal bruge på deres engel.

Anvendelse: Når englene er færdige, kan de fx bruges som pynt til skolens julegudstjeneste. Eleverne får deres engel med hjem inden juleferien og kan fx hænge den op ved deres seng, andre har den fremme år efter år i december som en del af julepynten.

ENGLE STÅTROLD (10-20 minutter)

Leg engle-ståtrold som break midt i timen, hvis der er et ekstra lokale til rådighed, ellers til slut, når der er ryddet op. Rigtig mange gange i Bibelen hører vi, at englen siger: ”Frygt ikke”, når den kommer med bud fra Gud.

I denne version af ståtrold bliver man befriet ved at en kammerat stiller sig foran den fangede, begge med spredte ben og armene i siderne (så er det nemt at se, hvem der har helle). Den, der befrier, siger ”Frygt ikke”, hvorefter begge elever kan løbe videre.


Lektion 5 og 6

Skuespil om engleberetning

NB: Formen gentages i lektion 6, men med ny bibelhistorie.

 

SYNG (5 minutter)

Syng salmen: Dejlig er jorden

INTRO (10 minutter – kortere i lektion 6)

Hvor i Bibelen hører vi også om engle? Lav en hurtig genfortælling af nogle engleberetninger. (Silas og Paulus i fængslet, Abrahams besøg i ørkenen, englen ved Jesu grav, Jakobs stige, englekor i himlen fra Joh Åb etc.)

SKUESPIL (30 minutter)

Del klassen i to grupper. Mens den ene halvdel øver “skuespil” sammen med læreren, kan den anden halvdel enten klippe engle ud til juletræet – se skabeloner på kopiark – eller have legetid.
Brug ca. 15 minutter på at øve skuespil om hhv. Daniel i løvekulen (Dan 6,8-17) og Elisa og englehæren (2. Kong 6).

Genfortæl beretningen og lad børnene lege-øve et lille skuespil. Efter 15 minutter skal de vise det for den anden halvdel. Læreren kan med fordel være fortæller.

Roller lektion 5: Kong Darios, Daniel, de to venner, en engel, vagter og soldater, løver.

Roller lektion 6: Elisa, Israels konge, Elisas tjener, Israels hær, aramæerkongen, aramæerkongens hær, engle (lad gerne tilskuerne spille med som engle)

AFSLUTNING (kun i lektion 6):

Findes der også engle i dag? Måske kender du en beretning fra nutiden, hvor mennesker har oplevet overnaturlig hjælp/set en engel. (Foreningen Åbne Døre har beretninger fra verden om mennesker, der har oplevet englevagt. Artikel fra ugeavisen Udfordringen om en norsk ung kvinde på Hawaii er vedhæftet.)

Syng eller lyt til salmen ”Glade jul, dejlige jul”. Tal om, at engle er usynlige for det meste, men at de er her, jf. bibelfortællingen og salmen: “Engle daler ned i skjul” og “lønlig iblandt os de går” (lønlig = usynlig).

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage