Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

0. klasse Venskab - David og Jonathan - Daniel og hans venner

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

Lærervejledning | Venskab – David og Jonathan – Daniel og hans venner

Forfatter: Lone Østergaard 2021

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Dette forløb tager afsæt i beretningerne om Daniel og David fra Det Gamle Testamente.
I forlængelse af bibelfortællingerne inddrages samtaler og aktiviteter over temaet venskab med udgangspunkt i venskaberne mellem hhv. David og Jonathan, og Daniel og hans venner.

Der bliver brugt tid på at udforme fysiske ”venskabe” med låger og hylder, ligesom lege og praktiske øvelser forbundet med venskab er prioriteret, hvorfor det er muligt at bruge mere end 6 lektioner, hvis man ønsker dette. Man kan med fordel medtænke emnet i dansk-/ billedkunst- og/eller lege-timer.
Der er også mulighed for at ændre indholdet i skabet. Følgende kerneelementer er udvalgt til dette forløb. Et godt venskab indeholder følgende: beskytter, hjælper, deler, opmuntrer, har sjov og leg, plads til alle, siger undskyld/tilgiver.

Venskab er et vigtigt udgangspunkt for elevernes læring, hvorfor det giver god mening at arbejde med dette tema i 0. klasse, hvor børnene er ved at lære hinanden at kende. Emnet og aktiviteterne kunne også passe fint i 1. klasse.

 

FKF – mål 

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområderne Bibelen og kristendom i 0.-2. klasse.

Bibelen:

 • Forskellige bibelske personer: Daniel, David

 

Fælles Mål

I forhold til kompetenceområderne Bibelske fortællinger og Kristendom i Fælles Mål sætter undervisningsforløbet særligt fokus på følgende mål:

 • Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger
 • Eleven har viden om Bibelen

 

Lektionsplanen

Undervisningsforløbet er målrettet undervisning i kristendomskundskab på en kristen friskole. Det er bygget op af 6 lektioner, men der er mulighed for at være fleksibel og lade nogle elementer fylde mere og/eller forkorte andre.

 

Lektion 1:

David, Jonathan og skabet


Lektion 2:

Hvad kan man putte ind i skabet?

 

Lektion 3:

Et venskab fuld af gode ting – 1

 

Lektion 4:

Daniel og hans venner

 

Lektion 5:

Vennerne i ildovnen

 

Lektion 6:

Et venskab fuld af gode ting – 2

  

Materialeoversigt ud over lærervejledningen

 • Bilag 1: Pdf-kopiark til et venskab
 • Bilag 2: PowerPoint med illustrationer til bibelfortællinger om David og Jonathan
 • Bilag 3: PowerPoint med illustrationer til bibelfortællinger om Daniel og hans venner

 

Find selv

 • Bibelen
 • Et stk. A3-ark til hvert barn jf. bilag 1
 • 8 lapper papir i A7-størrelse til hvert barn (og gerne ekstra)

 

 Ekstra materiale som baggrundsviden

 


Lektion 1

David, Jonathan og skabet

INTRO (5 minutter)

Klassesnak:

 • Vis et billede på tavlen af et gammelt skab – hvad er der mon inden i det? Tal om at et skab har låger og kan have hylder.
 • Fortæl at vi lidt senere i dag skal lave vores eget skab – som vi de næste gange skal åbne op og putte ting i.

 

DAGENS BIBELFORTÆLLING (20 minutter) (del den evt. i to bidder)

Fortæl om vennerne David og Jonathan: (OBS: Lav en knap så dramatisk genfortælling!) Slut af med at tale om, hvordan vi kunne høre, at de var gode venner.

 • Sam.18, 2-16:
  Der er et særligt venskab mellem David (kongens soldat/hjælper) og kongesønnen Jonatan. Kong Saul er misundelig på David jf. Saul slår 1000, David slår 10.000.
 • Sam. 19, 1-8:
  Jonathan beskytter, forsvarer og hjælper David. Saul går med til at beholde David i hoffet.
 • Sam. 20:
  David er i tvivl om, om Saul er ærlig overfor Jonathan. De laver en plan for at finde ud af, om Saul stadig er efter David eller ej. Nymånefesten og aftalen om pile på marken. De opdager at Saul er ude efter David og David skal flygte. Afsked mellem de to venner.

Brug illustrationer fra PowerPoint bilag 2.

VENSKAB (15 minutter)

Kreativ aktivitet, som er udgangspunkt for de kommende lektioner.
Kopier bilag 1 i A3-format.

 • Vi skal nu lave hver vores skab! Det skal være et venskab!
 • Vis hvordan man folder papiret, så der er to skabslåger og 8 tomme hylder indeni.
 • Eleverne skal nu lave forsiden af deres skab: På tavlen vises, hvordan man kan tegne håndtag på lågerne og lave ”fyldninger”. Lad eleverne skrive ”VEN-SKAB” på lågerne og ellers dekorere med det, de finder på med deres farver. (Fx blomster, figurer, mønstre, nøglehul, lås, kode osv.)

 

AFSLUTNING (3 minutter)

Rund timen af og se frem. Fx: Næste gang skal vi lave videre på skabet. Vi skal putte nogle ting på hylderne.
Husk at samle skabene ind, så de er klar til næste lektion.


Lektion 2

Hvad kan man putte ind i skabet?

INTRO (5 minutter)

 • Gennemgå dagens program: vi skal lave en hylde, en leg og en hylde mere.
 • Begynd med at opsummere fra sidst; hvem var det vi hørte om fra bibelen? Hvad skete der?
 • Et skab er smart – her kan man have mange gode og vigtige ting liggende. Når man er venner, har man et venskab. I et venskab skal der også være nogle gode og vigtige ting. Ellers er det ikke et venskab.
 • Hvilke ting var gode i venskabet mellem David og Jonatan? (Forhåbentlig er der nogen, som tænker, at Jonathan hjalp David og beskyttede ham.)
 • Tal om at venner hjælper hinanden og beskytter hinanden. Måske har nogen prøvet at hjælpe en ven? Eller få hjælp fra en ven?

HYLDE 1 – HJÆLPE (10 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget fra skemaet bagerst i forløbet eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

STÅTROLD-LEG (15 minutter)

Gå udenfor eller find et stort lokale med plads til at lege ståtrold. De hjælper hinanden, når de befrier en klassekammerat.

HYLDE 2 – BESKYTTE (10 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget fra skemaet bagerst i forløbet eller find selv på noget, som eleverne tegner, farver og skriver. Lim lappen ind på en hylde i skabet.
Måske er der nogen, der vil bruge mere tid til at gøre skabets forside færdig.

AFSLUTNING (3 minutter)

Rund af – fx: Kan vi hjælpe hinanden og beskytte hinanden? Hvordan?
Se frem – fx: Næste gang skal vi lave videre på skabet. Vi skal lege igen og putte nogle flere ting på hylderne.
Husk at samle skabene ind, så de er klar til næste lektion.


Lektion 3

Et venskab fuld af gode ting – 1

INTRO (5 minutter)

 • Gennemgå dagens program: én leg og to hylder i skabet.
 • Stil spørgsmål ud i klassen. Fx Har du en god ven? Hvorfor er han/hun en god ven?
  Sjov og leg kommer sikkert som forslag. Og det skal bestemt med i skabet.
 • Mon ikke Jonathan og David sagde søde ting til hinanden, når de var sammen? Fx når David var ked af det, eller når de var sammen ude som soldater? Tal om søde ord/venlige ord contra ord, der gør ondt at høre, som fx når Saul var gal på David.

 

KATTEN EFTER MUSEN (20 minutter)

Leg fx katten efter musen eller en sjov leg, som klassen kender i forvejen. Fokus er, ud over sjov og leg, at øve sig på at sige søde ord til hinanden/opmuntre hinanden/heppe på hinanden. Opfodre børnene til at prøve dette, mens legen er i gang. Anerkend/ros, når du hører et barn, der roser/opmuntrer et andet. Måske kan børnene være opmærksomme på, om der er nogen, som særligt har brug for en opmuntring i en leg som denne, hvor man måske kan komme sidst. ”Kom igen”, ”Aii hvor var du tæt på” osv.

HYLDE 3 – SØDE ORD (10 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

HYLDE 4 – SJOV OG LEG (5 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

AFSLUTNING (3 minutter)

Rund af – fx: Prøvede du at blive opmuntret? Hvordan føltes det? Prøvede du at sige nogle søde ord til en anden?
Se frem – fx: Næste gang skal vi høre om nogle andre venner, som oplevede nogle ret utrolige ting! Godt at de havde hinanden!
Husk at samle skabene ind, så de er klar til næste lektion.


Lektion 4

Daniel og hans venner

INTRO (3 minutter)

 • Gennemgå dagens program: bibelhistorie og en hylde i skabet.
 • I dagens bibelfortælling skal børnene undervejs prøve at tænke på, hvordan mændene, de skal møde i historien, var gode venner.

DAGENS BIBELFORTÆLLING (20 minutter)

Fortæl om Daniel og hans venner: (OBS: Lav en knap så dramatisk genfortælling!)

 • Daniels Bog kap. 1:
  Daniel og de tre venner bliver udvalgt og udlært hos babylonerkongen. De vil ikke spise maden fra kongen, og Gud hjælper dem.
 • Daniels Bog kap. 2, 1-30 og 46-49:
  Kongen drømmer og vil have drømmen tydet. Daniel og hans venner beder til Gud og Gud viser Daniel, hvad drømmen betyder. (Undlad at fortælle drømmens betydning.) Kong Nebukadneser vil belønne Daniel og hans venner.

Brug illustrationer fra PowerPoint bilag 3.

 

OPSAMLING (5 minutter)

Hvordan vi kunne høre, at de var gode venner.
Hvordan viste det sig at være godt, at vennerne havde hinanden i det nye land?
Hvordan havde det mon været, hvis de var alene? Ville de så have spist det mad, de ikke måtte? Mon det hjalp, at de sammen bad til Gud?
Slå fast, at det er rart, at venner følges ad.

HYLDE 5 – FØLGES AD (10 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

 

AFSLUTNING (3 minutter)

Rund af – fx: Kendte nogle af jer historien i forvejen?
Se frem – fx: Næste gang skal vi høre videre om Daniels venner. Vi skal lege igen og putte nogle flere ting på hylderne.
Husk at samle skabene ind, så de er klar til næste lektion.


Lektion 5

Vennerne i ildovnen

INTRO (3 minutter)

Gennemgå dagens program: en leg, en bibelhistorie og en hylde i skabet.

KONGENS EFTERFØLGER – del 1 og 2 (25 minutter)

 • Første del: Leg en leg, hvor det gælder om at følges ad. Send børnene ud to og to på skolen, og bed dem om at blive sammen. De kan forestille sig, at de er fremmede i et nyt land og skal rundt og se sig om. Lad dem gå rundt lidt både inde og ude og sig, at de snart skal komme tilbage.
  Opsamling: spørg om det var rart at have en at følges med? Om de ventede på hinanden eller om den ene løb i forvejen.
 • Anden del: del klassen op i grupper af 3-5 elever. Leg kongens efterfølger, hvor alle elever prøver at være kongen.

 

DAGENS BIBELFORTÆLLING (10 minutter)

 • Daniels Bog kap. 3:
  De tre venner ender i ildovnen, fordi de ikke vil tilbede kongens guldstatue. (Daniel skal ikke være med til det, da han bor et andet sted end vennerne.) Gud redder dem og ikke et hår er brændt!

Brug illustrationer fra PowerPoint bilag 3.

 

AFSLUTNING (3 minutter)

Rund af – fx: Mon kongen havde dårlig samvittighed til sidst? Mon vennerne var bange?
Se frem – fx: Næste gang skal vi lave skabet færdigt og lave tre hylder!


Lektion 6

Et venskab fuld af gode ting – 2

INTRO (5 minutter)

 • Gennemgå dagens program: tre hylder, en leg og et færdigt skab!
 • Få børnene til at genfortælle noget fra beretningen om Daniel og hans venner.
  Slut af ved kongen, der nok ikke var så glad for at have kastet dem i ildovnen. Mon han sagde undskyld og havde brug for at de tilgav ham?
 • Måske har du en oplevelse fra din barndom eller voksenliv, hvor det var nødvendigt at sige undskyld til en ven. Eller hvor du skulle tilgive en ven. Fortæl om den.
  Venner kan forblive venner, når de kan sige undskyld til hinanden og tilgive hinanden.
  Èn, der også er god til at tilgive er Gud. I bibelen er der rigtig mange beretninger om, at Gud tilgiver hans folk og alle mennesker.

HYLDE 6 – UNDSKYLD (7 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

KATTEN EFTER MUSEN (15 minutter)

Gentag en af legene fra tidligere, fx katten efter musen eller en sjov leg, som klassen kender i forvejen. Fokus er, ud over sjov og leg, at det er sjovt at være flere sammen, når man leger. Og at man kan have mange gode venner – ligesom Daniel (modsat én bedste ven – som David og Jonathan).

HYLDE 7 – PLADS TIL ALLE/PLADS TIL FLERE (5 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Brug forslaget eller find selv på noget du viser på tavlen, som eleverne efterfølgende skal tegne, farve og skrive på lappen. Lim lappen ind på en hylde i skabet.

 

HYLDE 8 – EN GOD VEN (8 minutter)

Del en hylde-lap ud til hver elev. Lad børnene tegne en af deres gode venner og skrive navnet ved siden af. Lim lappen ind på en hylde i skabet.
Brug evt. lidt tid på at gøre skabets forside færdigt.

AFSLUTNING (3 minutter)

Se lige alle de flotte venskabe! Nu ved vi noget om, hvad der er godt at have i et venskab. Og vi har hørt om nogle venner fra biblen. David, Jonathan, Daniel og hans tre venner.
Lad eleverne få deres skabe med hjem. En lektie kan være at vise skabet og fortælle sin familie om det.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage