Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

1. klasse Jesus som barn

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Jesus som barn

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

FKF – mål

Bibelen

Eleverne oplever de bibelske beretninger og udtrykker deres oplevelser af dem.

I dette forløb er der fokus på Jesu livshistorie fra undfangelse til himmelfart og pinse. I denne lektionsplan historierne om Jesu fødsel og barndom.

Fra kundskabsområdet kristendom inddrages: Salmer og kristne sange. Kristen kunst som musik, litteratur, billedkunst mv.

 

Fælles Mål

Fortælling og livstydning:

Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger. Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger.

Fortælling og kultur:

Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund.

 

Arbejdsmetode

Lektionsplanen indeholder 3 lektioner.

Lektionerne er bygget op omkring en bibelfortælling. Den kan fortælles eller læses op af en børnebibel. Jeg har foreslået Anne De Vries ”Børnebibel”. Sidetal henviser til 2. udgave, 3. oplag 1988.

Filmen ’Stjernen’ er en fin animationsfilm, der handler om Jesu fødsel. Se anmeldelse her: https://filmogtro.dk/anmeldelse/stjernen/.Man kan vælge at vise nogle klip fra filmen eller, hvis man har tiden, vise eleverne hele filmen.

Efter bibelfortællingen, er der til hver lektion et forslag til en opgave og/eller en aktivitet. Nogle dage bruger man kun opgaven, nogle dage kun aktiviteten, nogle dage når man begge dele. Det er ikke vigtigt, at man når det hele.

Overordnet skabelon for den enkelte lektion:

 • Gennemgang af dagens program på PP (eller tegnet på tavlen)
 • Repetition af sidste times emne
 • Dagens fortælling
 • En opgave med relation til dagens fortælling
 • Og/eller en sang eller anden aktivitet

 

Lektionsoversigt

Lektion 1:

Jesu fødsel

Kopiark 1-4

 

Lektion 2:

De vise mænd og Flugten til Ægypten

Kopiark 1-4

 

Lektion 3:

Jesus i templet

Kopiark 1-2

 

Det vil være oplagt, hvis man har tiden til det, også at have historien med, hvor Maria og Josef og det lille Jesusbarn i templet i Jerusalem møder Anna og Simeon.

Copyrights på billeder er angivet ved de enkelte illustrationer.


Lektion 1

Jesu fødsel

MÅL: Eleverne hører historien omkring Jesu fødsel og kan huske og genfortælle hovedtræk i historien om bebudelsen af Jesu fødsel, rejsen til Betlehem og fødslen i stalden. Eleverne har kendskab til betydningen af Jesu fødsel.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP (PowerPoint) eller tegnet på tavlen

 • Tegning af Maria og Gabriel
 • Tegning af Jesus i krybben
 • Tegning af blyant og viskelæder[1]

 

INTRODUKTION til historierne om Jesus som barn.

Eleverne kender sikkert (noget af) historien om Jesu fødsel. Måske er de andre emner ikke så kendte.

De får to og to 4 billeder (se kopiark 1) fra historierne. Alle billederne er kunstværker. Eleverne snakker sammen om, hvad de kan se på billederne.

Fælles opsamling på klassen.

 

DAGENS FORTÆLLING

Historien om Jesu fødsel. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Englen kommer i et nyt ærinde”, ”Barnet i krybben”, ”Hyrderne fra Betlehem” (udelad det sidste afsnit) s. 149-155. Se PP med billeder til historien.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de tegner og farvelægger en tegning (se kopiark 2).

Overskrifter:

 • Gabriels besøg hos Maria
 • Rejsen til Betlehem
 • Fødslen i stalden
 • Englene og hyrderne på marken
 • Hyrderne kommer på besøg

 

OPGAVE

SANG: Et barn er født i Betlehem

Lyt til den nye udgave af ”Et barn er født i Betlehem” – kortlink.dk/youtube/wg5r

Teksten til sangen (se kopiark 3). Syng med, hjælp børnene med teksten. Nogle linjer kan være svære at forstå og skal forklares.

Tegn billeder til teksten.Der er 2 udgaver, en hvor der er plads til flere tegninger til hvert vers (se kopiark 4a) og en, hvor der er plads til en stor tegning til hvert vers (se kopiark 4b). Print evt. ud på A3, så der er mere plads at tegne på.

Versene kan deles ud, så en gruppe af elever tilsammen laver tegninger, der passer til hele sangen. Tegningerne kan efterfølgende scannes ind, vises på PowerPoint og bruges til at synge efter.

Man kan også vælge, at hver elev laver sine egne tegninger til hele sangen.

 


Lektion 2 

De vise mænd og flugten til Ægypten

MÅL: Eleverne hører om de vise mænds besøg hos Josef, Maria og Jesusbarnet, og den efterfølgende flugt til Ægypten og kan huske og genfortælle hovedtræk i historien. Eleverne har kendskab til, at der også er ondt i verden, der ikke vil som Gud vil, og at Gud er den stærkeste, der fører sin plan igennem.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af Jesus, Maria og Josef i stalden
 • Tegning af de vise mænd
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden[2]

 

REPETITION fra sidste gang

Del billeder ud til børnene fra sidste gangs fortælling (se kopiark 1)og lad dem hjælpe hinanden med at lægge dem i rigtig rækkefølge, mens de prøver at genfortælle historien.

 

DAGENS FORTÆLLING

Historien om besøget af de tre vise mænd, Herodes rolle, og flugten til Ægypten. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Vise mænd fra Østerland” og ”Den grusomme kong Herodes” s. 156-161).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien, eller de farvelægger en tegning (se kopiark 2).

Overskrifter:

 • De vise mænd ser stjernen og tager afsted for at finde den nye konge.
 • De vise mænd på besøg hos kong Herodes
 • De vise mænd på besøg i Betlehem
 • De vise mænds drøm og Josefs drøm
 • Flugten til Ægypten
 • Barnemordet i Betlehem

Snak med børnene især om den sidste del med barnemordet. Anne de Vries har en god pointe med, at børnene nu er hos Gud. Og Gud sørger for, at Josef, Maria og Jesusbarnet kommer i sikkerhed.

 

OPGAVE

SANG: Dejlig er den himmelblå

Lyt til ”Dejlig er den himmelblå”- kortlink.dk/ws5d (den er rigtig fin til børn, men kan blive afbrudt af reklamer). – Man kan også vælge den nye udgave: kortlink.dk/youtube/wqkr

Teksten til sangen (se kopiark 3).

OPGAVE: Del ord eller billeder fra teksten ud til børnene (se kopiark 4). Vær sikker på, at børnene kan læse og forstå ordene. Lad dem lægge ordene/billederne i rækkefølge, efterhånden som de hører dem i sangen.

 

AKTIVITET

Lav fagter til sangen.

Afspil sangen en linje ad gangen.

En elev finder på en bevægelse, der passer til linjen – alle gentager.

Fortsæt gennem versene til alle eleverne har lavet en bevægelse.

 


Lektion 3

Jesus som 12-årig i templet

MÅL: Eleverne hører om Jesus i templet, hans møde med de skriftkloge og ønsket om at være i hans fars hus. Eleverne har kendskab til, at Gud er Jesu far og vores far.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af de vise mænd(A) ELLER flugten til Ægypten(B) [3]
 • Tegning af Jesus som 12-årig i templet
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

Syng igen sangen: ”Dejlig er den himmelblå” – kortlink.dk/ws5d (den gamle udgave), kortlink.dk/youtube/wqkr (den nye udgave) – med børnenes fagter fra sidste gang. Teksten er på PP for lektion 2.

 

Læs evt. Selma Lagerlöfs fine Kristuslegende: ”Flugten til Ægypten”. Den kan findes på denne hjemmeside: https://udfordringen.dk/2006/12/flugten-til-egypten/– lad eleverne tegne en tegning af palmen, mens de lytter til historien.

 

DAGENS FORTÆLLING

Historien om Maria, Josef og den 12-årige Jesu besøg i Jerusalem til påske, og Jesus, der bliver tilbage i templet.

Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Jesu drengeår” s. 161-164).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiark 1).

Overskrifter:

 • Til påskefest i Jerusalem
 • Hjemrejsen – Jesus bliver væk
 • Jesus er i sin fars hus

 

OPGAVE

Klip billeder ud på arket (kopiark 2). Eleverne skal lime billederne op på et andet stykke papir i den rigtige rækkefølge i forhold til alder.

Snak om hvem på billedet, der er 12 år (ligesom Jesus i templet).

 

LEG

Gemmeleg

Send en elev udenfor døren. Gem en lille legomand eller lignende figur et eller andet sted i klasselokalet. Eleven, der var uden for døren, skal finde legomanden. En anden elev udpeges til at hjælpe ved at sige, om eleven er tæt på (det er varmt) eller væk fra (koldt).


[1]Symbol på, at klassen skal arbejde med en opgave

[2]Symbol på, at klassen skal lave en leg eller aktivitet

[3]Vælg den PP, der passer til, hvad du vil fokusere på i repetitionen – de vise mænd (Dejlig er den himmelblå) eller flugten til Ægypten (Selma Lagerlöf legenden)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage