Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

1. klasse Mission og diakoni

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Mission og diakoni

 

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

FKF – mål 

Kristendom

Eleverne samtaler og udtrykker sig omfortællinger om mission og diakoni og kristen trospraksis i børnehøjde.

 

Fælles Mål

Kristne grundbegreber

Eleven kan udtrykke sig om grundbegreber i kristendommen. Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber.

 

Lektionsplanen

Lektionsplanen indeholder 3 lektioner.

Lektionerne er bygget op omkring en fortælling om et emne, der har relation til mission og/eller diakoni.

Efter fortællingen, er der til hver lektion forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet, f.eks. en opgave og/eller en aktivitet. Nogle dage bruger man kun opgaven, nogle dage kun aktiviteten, nogle dage når man begge dele. Det er ikke vigtigt, at man når det hele.

Overordnet skabelon for den enkelte lektion:

 • Gennemgang af dagens program på PP (eller tegnet på tavlen)
 • Kort repetition af sidste times emne
 • Gennemgang af dagens emne
 • En opgave med relation til dagens fortælling
 • Og/eller en sang eller anden aktivitet

 

Lektion 1:

Børneklubber og det kristne fællesskab

Hæfte

Kopiside 1

 

Lektion 2:

Missionærbørn og ydre mission

Kopiside 1

 

Lektion 3:

Diakoni i børnehøjde

 


Lektion 1

Børneklubber og det kristne fællesskab.

MÅL:Eleverne lærer om den kristne kirke, kristne børneklubber og gennem begge dele om det kristne fællesskab. Undervisningen tager udgangspunkt i kirken og kirkebygningen, og eleverne hører om en kristen børneklub. Eleverne har kendskab til betydningen af at mødes med andre kristne.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP (PowerPoint) eller tegnet på tavlen

 • Billede af kirke.
 • Billede af Johanna, som børnene skal høre om i dag.
 • Tegning af farver[1]

 

INTRODUKTION til emnet.

Fælles:

Eleverne ser billederne af forskellige kirker på PP. Eleverne skal beskrive, hvad de ser på billedet.

 • Hvad er ens ved kirkerne? Snak om, hvad de forskellige ting er:

TårnetInde i tårnet er kirkeklokken. Men der er også det med tårnet, at det kan ses langt væk og minder os om, at Gud er stor og mægtig.

KlokkenRinger for at kalde på os, at nu skal vi komme til gudstjeneste. Klokken ringer også hver morgen og hver aften, så vi ved, at nu begynder dagen, og nu slutter dagen.

VåbenhusetI gamle dage var der mange, der gik med våben hele tiden. Dem måtte deikke tage med ind i kirken, men de skulle lade dem ligge i ’våbenhuset’.

KirkeskibetDen største del af kirken kaldes for ’kirkeskibet’. Når vi er til gudstjeneste, er det ligesom om, vi sidder inde i Guds skib, hvor der er trygt og godt at være. Skibet er på vej til himlen. Ofte så hænger der en model af et rigtigt skib inde i kirkeskibet.

Lad eleverne prøve at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er en kirke?
 • Hvem mødes i kirken?
 • Hvorfor kommer man i kirke?

 

DAGENS FORTÆLLING

Historie om Johanna, der går i børneklub (hæfte) – læses op af det lille hæfte. Se i hæftet, hvornår billederne skal vises på PP.

Hvis der er børn, der går selv går i børneklub, kan de måske fortælle lidt om deres klub. Vær opmærksom på, at ikke alle børn ved, hvad en kristen børneklub er.

Snak om andre fællesskaber, børnene kan være med i. Fxfamilie, skoleklassen, fodboldhold,spejder.

 

OPGAVE 1

Eleverne skal finde ud af, hvem der hører til i kirkens fællesskab (svar: alle) – (kopiark 1). De kan enten klippe hjulet ud med billeder og sætte det bag på kirken, eller de kan tegne selv. Vinduet i kirken skal klippes ud, og der skal sættes en klips (den slags, der bruges til at lukke konvolutter) igennem midten af hjulet og krydset på kirken. Hvis det er muligt, er det en god ide at kopiere begge dele ud på tyndt karton eller lidt tykkere papir.

 

OPGAVE 2

Tegn et fællesskab du er med i.

 


Lektion 2

Missionærbørn og ydre mission

MÅL: Eleverne hører om missionærbørn, og derigennem om ydre mission. Eleverne har kendskab til vigtigheden af mission, at alle skal høre om Gud.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Billede af kirke – repetition af sidste gang.
 • Billede af Emil, som børnene skal møde i dag
 • Billede af et brev, blyant, viskelæder og tegninger.

 

REPETITION fra sidste gang

Del billeder af forskellige ting i kirken ud til børnene (sammen 2 og 2). (Se kopiark 1) Giv en kort forklaring til de forskellige ting, og lad børnene finde det rigtige billede. Lad også gerne børnene fortælle om, hvad de ved om billederne.

 

DAGENS EMNE

Mission. Hvad er en missionær egentlig for en?[2]

Snak med børnene om:

 • At det er en, der har det som sit særlige arbejde at hjælpe med, at andre mennesker hører om Gud og Jesus.
 • Det kan både være her i Danmark og det kan være i et andet land, fx Tanzania i Afrika.
 • Arbejdet kan være at undervise om Gud.
 • Arbejdet kan være at hjælpe med, at flere får en bibel.
 • Arbejdet kan være at hjælpe fattige eller syge eller nogle, der ikke har et sted at bo.
 • Arbejdet kan være at undervise på en skole for børn, hvis forældre er missionærer.

Det er præcis det, som drengen Emils forældre gør i Afrika. Børnene skal høre om drengen Emil og se nogle billeder fra Afrika, hvor hans forældre arbejdede som lærere på en skole for missionærbørn.

Billede 1:Emil og hans søskende. Det er Emil, der sidder som nr. 2 fra venstre. De sidder på en stor sten, der ligger uden for den by, hvor de bor. Byen hedder Iringa og ligger i et land, der hedder Tanzania, i Afrika. Emils søskende hedder Marie, Johanne og Frederik.

Billede 2: Emils mor og far. De sidder udenfor et hus i Iringa. Det er svært at se, at det er Afrika. Emils mor og far arbejder som lærere på en skole for børn, hvis forældre arbejder som missionærer.

Billede 3:Emil i skole. Selvom Emil bor i Afrika, så skal han alligevel gå i skole. En dansk skole, selvom det er Afrika. Han går på den skole, hvor hans mor og far er lærere. De er lige i gang med at synge en sang med fagter.

Billede 4: Emil i sin klasse. Det er en lille skole, hvor der ikke er så mange elever. I Emils klasse er der kun fire elever. Og når frikvarteret er slut, ringer Emils far eller en af de andre lærere med klokken.

Billede 5: Selvom det er en skole i Afrika, så laver de mange af de samme ting, som i en dansk skole. Emil lærer at spille på guitar. Og kan I se, hvilken historie, det er, de laver som skuespil? Kig rigtig godt på billedet!

Billede 6:Engang i mellem spiller de også rundbold. Deres afrikanske venner bliver helt gode til det.

Billede 7:Huset, hvor Emil og hans familie bor. Der ser næsten ud som et danske hus. En forskel er, at man ikke har tæpper på gulvene, men cementgulv. Det gør ikke noget, at det er køligt, for det er varmt udenfor det meste af året. En anden forskel er, at det kan godt være, at der sommetider sidder et firben på væggen inden i stuen.

Billede 8: Mon I kan gætte, hvad det er for en bygning? Det er en kirke i Afrika. Den ser lidt anderledes ud end en kirke i Danmark. Emil og hans familie går i kirke om søndagen, selvom det er i Afrika.

Billede 9:Måske er der nogen, der danser og synger i kirken.

Billede 10:Engang imellem er Emil på tur med sin familie. Hvis de er mange, der skal med, er der sommetider nogen, der er nødt til at sidde på taget af bilen.

Billede 11:Vejskiltene kan godt se lidt anderledes ud end i Danmark. Kan I se, hvad tegningen på skiltet forestiller?

Billede 12:Pludselig kan det være, at man må køre lidt stille. En lille hyrdedreng skal over vejen med sine geder.

Billede 13:På den her tur skulle Emil og hans venner hjælpe nogle mennesker med at gøre deres have klar til, at de kunne plante i den. I Afrika kan man ikke alle steder finde et supermarked, hvor man kan købe mad, så det er en god ide at dyrke sine egne grøntsager i haven.

Billede 14:Emil skulle prøve at hjælpe med at høste. Det er ikke så nemt, som man nok kan se på billedet.

Billede 15:Det var ikke så mærkeligt, at Emil var træt bagefter.

Billede 16:Og heldigvis, – selvom man er i Afrika, så bliver det alligevel jul.

 

OPGAVE

Kontakt et missionsselskab og undersøg, om der er en missionærfamilie med børn, som I kan kontakte. Lad eleverne skrive et lille brev eller lave en tegning, der fortæller noget om dem selv. Hvis der er mange elever i klassen, kan det være en god ide at finde mere end én familie.

Send efterfølgende tegninger og breve til missionærfamilien. De kan scannes ind og sendes pr. e-mail, eller pr. almindeligt brev.


Lektion 3

Diakoni i børnehøjde

MÅL:Eleverne lærer om, hvad diakoni betyder. Der er særligt fokus på diakoni blandt børn, og diakoni, som børn kan være med til at udføre.

Definition af Diakoni: ’Diakoni’ betyder ’tjeneste’. Det bruges om kristnes hjælpearbejde blandt syge, svage, fattige – og alle andre, der har brug for hjælp. Sammen med den konkrete hjælp har diakoni også et ønske om at række evangeliet og vise Guds kærlighed til de mennesker, de hjælper.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Billede af Emil – repetition af sidste gang
 • Billede fra en Blå Kors Sommerlejr
 • Billede af et symbol for diakoni sammen med farver, blyant og viskelæder.

 

REPETITION fra sidste gang

Snak om, hvad en missionær laver ud fra billederne på PP.

 

DAGENS EMNE

Hvad er diakoni? Forklar ud fra definitionen, hvad diakoni er. Brug eksemplerne til hjælp:

 • Blå Kors sommerlejr – sommerlejre for børn, hvis forældre måske ikke har råd til at give dem en sommerferie. Læs mere på: kortlink.dk/blaakors/xppd

Vis evt. en video om sommerlejrene: kortlink.dk/xppc

 

OPGAVE

Lad børnene komme med idéer til, hvordan de kan være med til at hjælpe hinanden og andre mennesker. (Få evt. inspiration fra Danmarksindsamlingens ’Gode Gerninger’ https://danmarksindsamling.dk/skoler/gode-gerninger/godegerninger_hjemme/

Lad dem skrive deres ideer ned eller lave en tegning. Begge dele kan efterfølgende scannes ind og vises på storskærm i næste time, mens børnene fortæller om deres idé.


EKSTRA IDEER

Samle legetøj eller tøj og give til genbrug (selvfølgelig i aftale med forældre).

Besøge et lokalt plejecenter.

Samle penge ind til julehjælp eller andet lignende projekt (selvfølgelig i aftale med forældre)

[1]Symbol på, at klassen skal tegne

[2]For mere inspiration om hvad ydre mission handler om, se f.eks.: https://promissio.dk/vi-goer/Promissios hjemmeside, http://dlm.dk/lm-internationalLuthersk Missions hjemmeside, https://missionafrika.dk/Mission Afrikas hjemmeside.

 

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage