Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

2. klasse Bibelen og højtiderne

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Bibelen og højtiderne

 

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

 

FKF – mål 

Livsfilosofi og etik

Eleverne præsenteres for sammenhængen mellem bibelske beretninger og nogle af højtiderne og kan udtrykke sig om denne sammenhæng. I denne lektionsplan gennemgås løvhyttefest, påske, pinse og Kristi himmelfartsdag.

 

Fælles Mål

Fortælling og kultur og kristne udtryk

Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund.

Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer.

 

Arbejdsmetode

Lektionsplanen indeholder 6 lektioner om nogle af de bibelske højtider. Der er først en introduktion til de tre valfartsfester: påske, pinse og løvhyttefesten. Derefter er der 1 lektion om hver af dem, for påske dog 2 lektioner, og til sidst 1 lektion om Kristi himmelfart.

Bemærk, at emnerne også behandles i læseplanen under ’Bibelen’, men fra andre vinkler. Vær opmærksom på evt. overlap.

Emnerne er ofte bygget op omkring en bibelfortælling. Den kan enten fortælles eller læses op af en børnebibel. Jeg har foreslået Anne De Vries ”Børnebibel”. Sidetal henviser til 2. udgave, 3. oplag 1988.

Til hver lektion er der forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet, fx en bibelfortælling, en opgave eller en aktivitet. Nogle dage bruger man kun bibelfortællingen og opgaven, nogle dage kun aktiviteten, nogle dage når man alle tre dele. Det er ikke vigtigt, at man når det hele.

Overordnet skabelon for den enkelte lektion:

 • Gennemgang af dagens program på PP (eller tegnet på tavlen)
 • Repetition af sidste times emne
 • Introduktion til dagens emne
 • En opgave med relation til dagens fortælling
 • Leg eller anden aktivitet

 

Lektionsoversigt

Lektion 1:

Introduktion til de tre valfartsfester

Kopiark 1-2

 

Lektion 2:

Løvhyttefesten

Kopiark 1-2

 

Lektion 3:

Påske 1

Kopiark 1-2

 

Lektion 4:

Påske 2

Kopiark 1-2

 

Lektion 5:

Kristi himmelfartsdag

Kopiark 1

 

Lektion 6:

Pinsen

Kopiark 1-3


Lektion 1

Introduktion til de tre valfartsfester

MÅL: Eleverne lærer om de bibelske valfartsfester, som var de tre fester, hvor jøderne drog op til Jerusalem, påske, pinse og løvhyttefest. Eleverne får kendskab til, hvad valfartsfester betyder.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP (PowerPoint) eller tegnet på tavlen.

 • Tegning af israelitterne på vej til Jerusalem
 • Billede af en bibel
 • Tegning af blyant og viskelæder [1]
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden[2]

 

INTRODUKTION til emnet

Det tre valfartsfester, påske (den jødiske påske), pinse (den jødiske pinse, også kaldet ugefesten) og løvhyttefesten, er de tre fester, som israelitterne skulle drage op til Jerusalem og templet for at fejre. I denne lektion handler det overordnet om, at israelitterne drog op til Jerusalem ved disse højtider. I de følgende lektioner vil de forskellige højtider blive gennemgået.

De er alle tre omtalt i Bibelen, hvor opfordringen til at drage op til Jerusalem også står:

 • Påske: 5 Mos 16 1-8
 • Pinse: 5 Mos 16,9-12
 • Løvhyttefesten: 5 Mos 16,13-15
 • Opfordring til at drage op til Jerusalem: 5 Mos 16,16

 

VALFARTSFESTER

Overskrifter ved gennemgangen:

 • Tre gange om året skulle israelitterne drage op til Jerusalem, nemlig for at fejre påske, pinse og løvhyttefest
 • Historien om Jesus som 12-årig i templet. Maria og Josef var draget op til Jerusalem for at fejre påske. (Læs fx fra Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Jesu drengeår” s. 161-164 Hvis eleverne kender historien, så læs kun den første del, hvor det fortælles om, at de rejser til Jerusalem)
 • Mange mennesker fulgtes tit ad på vejen. Så det var trygt at rejse, og man hyggede sig med hinanden
 • Der er nogle af salmerne i GT, der er skrevet specielt til rejsen op til Jerusalem, fx Salme 121
 • Det største for de fleste var, når de kunne se det smukke tempel
 • Vis en tegning af vores kirkeår og snak med eleverne om de forskellige højtider, og hvordan vi fejrer dem

Brug PP med billeder, mens du fortæller/gennemgår.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiark 1).

 

OPGAVE

Lad eleverne udfylde ‘kalender-arket’ (se kopiark 2) med de højtider, de kender, og andre mærkedage.

 

LEG

Bygge Jerusalems mure.

Del klassen i to hold (fx drenge og piger). Legen kan leges i klassen, men måske er der bedre plads på gangen eller i en hal eller udenfor.

I den ene ende lægges en bunke klodser (legoklodser eller træklodser). De to hold står i den anden ende i en række. En ad gangen må en fra holdet løbe ned og hente en klods, tage den med tilbage og bygge Jerusalems mur.

Afhængig af klodsernes størrelse kan reglen være, at den skal laves så lang som mulig eller i en vis højde.

Det hold, der får bygget mest i løbet af 2 minutter, har vundet.

 • I stedet for muren, kan man vælge at eleverne skal bygge templet (et hus).

Materialer: Træklodser, legoklodser eller lign.


Lektion 2

Løvhyttefesten

MÅL: Eleverne hører om løvhyttefesten, som ikke er en fest, vi fejrer som kristne, men som jøderne stadig fejrer. Eleverne lærer om, at det er vigtigt at huske, hvordan Gud har hjulpet og stadig vil hjælpe os.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Billede af templet i Jerusalem
 • Tegning af israelitterne i ørkenen
 • Tegning af løvhytte og af to børn, der holder hinanden i hånden
 • Tegning af blyant og viskelæder

 

REPETITION fra sidste gang

Eleverne finder deres kalender-papir frem (opgave fra første lektion – kopiark 2, lektion 1) og fortæller hinanden 2 og 2 om, hvad de skrev/tegnede på deres kalender.

Har klassen ikke lavet kalenderen, kan lærervejledningens forsidetegning af kirkeåret deles ud, og eleverne kan snakke sammen 2 og 2, om de kan huske de forskellige højtider.

 

BAGGRUND

Løvhyttefesten bliver fejret blandt andet for at mindes dengang israelitterne måtte vandre i ørkenen i 40 år (3 Mos 23,39-43). Hvorfor er der en grund til at fejre og mindes ørkenvandringen? Fordi det var en tid, hvor israelitterne var helt afhængige af Gud og oplevede hans daglige omsorg og hjælp (fx manna, sky-støtten og ild-støtten). [3]

I den uge, jøderne fejrer løvhyttefesten, bygger mange af dem små løvhytter, hvor man spiser og måske sover i løbet af ugen. Taget er lavet af palmegrene, og det er vigtigt, at der er små huller i taget, så man kan se stjernerne og huske, at Gud er over os og passer på os.

 

DAGENS FORTÆLLING

Løvhyttefesten bliver fejret for at mindes dengang israelitterne måtte vandre i ørkenen i 40 år. Genfortæl historien om, hvordan Gud sørger for manna og vagtler eller læs op fra en børnebibel (fx Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Gennem ørkenen” s. 74-77 – indeholder også et afsnit om israelitternes kamp mod røvere).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiark 1)

Overskrifter:

 • Israelitterne i ørkenen – sand og sand og sand
 • Israelitterne beklager sig
 • Dårligt vand, som Gud gør friskt
 • Gud sender vagtler og manna fra himlen
 • Moses slår vand af klippen
 • Israelitterne bliver overfaldet af røvere
 • Moses’ løftede hænder
 • Som afslutning vises billeder af løvhytter fra Israel i dag

 

LEG

Hvis det er muligt, så lad børnene sammen 4 og 4 bygge deres egen ’løvhytte’ med et tæppe over nogle stole, en gren med blade på til at lægge på taget og deres tegninger (kopiark 1) som pynt inde i hytten. Når hytten er færdig, kan eleverne evt. få en kiks, som de kan spise inde i hytten.

Alternativt kan man også lave en ’løvhytte’ fælles i klassen af borde, stole, tæpper og grene med blade på toppen og børnenes tegninger hængt op.

 

OPGAVE

”Find ordene opgave” – se kopiark 2.


Lektion 3

Påske 1

MÅL: Eleverne lærer om skærtorsdag aften, hvor Jesus spiste påskemåltid med disciplene. En tradition nogle kristne i Danmark også har taget til sig som en måde at fejre skærtorsdag på. Eleverne får en første oplevelse af sammenhængen mellem den jødiske og den kristne påske.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP (PowerPoint) eller tegnet på tavlen

 • Tegning fra den kristne påske
 • Billede af jødisk påskemåltid
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

INTRODUKTION til emnet

Det vil være en fordel, hvis klassen har gennemgået forløbet om Moses tidligere (se kristendomsmateriale om ”Moses”), så de har et forhåndskendskab til historien.

Repetition af den kristne påske. Lad eleverne se på billederne (se kopiark 1) og snakke om, hvad der sker. Fælles opsamling på klassen. Det betyder ikke noget, at eleverne ikke siger de rigtige ting. De må gerne ’undres’ og så komme tilbage til det senere.

 

BAGGRUND

Efter udvandringen af Egypten befalede Gud, at israelitterne hvert år skulle holde et påskemåltid til minde om frelsen fra slaveriet i Egypten. Det har jøderne gjort lige siden. Jesus og disciplene fejrede også påskemåltidet skærtorsdag aften. Det var under påskemåltidet, at Jesus indstiftede nadveren.

Læs evt. denne artikel, der beskriver sammenhængen mellem det jødiske påskemåltid og evangeliet https://www.ordetogisrael.dk/jodedom-og-fester/det-joediske-paaskemaaltid-og-evangeliet

 

DAGENS GENNEMGANG

I løbet af måltidet spiser man forskellige ting og drikker vin. Hvis det er muligt, vil det være rigtig fint, hvis eleverne kan smage på en bitter urt, f.eks. bladselleri, og dyppe den i saltvand.

Overskrifter:

 • Hvorfor fejrer jøderne påskemåltid?
 • Påskefadet: Bl.a.: Ben, fx kyllingelår + æg er til minde om påskelammet, æblemos er til minde om mursten, bitre urter, fx selleri er til minde om det bitre slaveri, persille + salat – dyppes i saltvand til minde om tårer
 • Eleverne hjælper med at genfortælle historien om israelitternes slaveri i Ægypten
 • Lad evt. eleverne smage på selleri og dyppe det i saltvand. Husk dem på at mindes, hvor hårdt slaveriet var for israelitterne, og hvor meget de græd
 • Skærtorsdag aften: Jesus holdt påskemåltid med disciplene
 • Forklar, at det var under påskemåltidet, at Jesus bad os om at holde nadver, så vi husker på ham, og det han gjorde i påsken
 • Snak lidt med eleverne om, hvad de ved om nadveren, og hvordan vi fejrer det i dag
 • Snak om billedet: Den sidste nadver. Hvad kan eleverne se på billedet?

 

OPGAVE

(Se kopiark 2) Eleverne skriver de rigtige ord ved de forskellige ting. Snak på klassen om, hvad de betyder. De kan evt. også farvelægge fadet.

 

LEG

Fryse-tag-fat: Som almindelig tag-fat, men når man bliver taget, skal man stå helt stille indtil man bliver befriet igen af en ‘frelser’. Afhængig af, hvor mange elever der er, kan der være 2 til at tage, evt. 2 bestemte, der er befriere.


Lektion 4

Påske 2

MÅL: Eleverne lærer om langfredag og påskedag, og hvad der skete. Samtidig med fortællingen lærer de også om, hvordan påskens begivenheder kan afspejles i gudstjenesten med mørke og lys.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af påskemåltid
 • Tegning af Jesus på korset
 • Tegning af den tomme grav
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

Videoklip fra filmen ”Prinsen af Ægypten” (engelsk tale): https://www.youtube.com/watch?v=UFU5NrPgutA

Spil evt. videoen uden lyd, fortæl selv eller lad eleverne hjælpe.

 

DAGENS GENNEMGANG

Langfredag: Lad lyset været slukket. Der skal ikke være helt mørkt i klassen, men der må gerne være en stemning af mørke, som der kan være i kirken ved langfredagsgudstjenesten. Hav evt. stearinlys stående, der ikke er tændt.

Læs påskedramaet (se kopiark 1) Eleverne skal følge med på PP, hvornår de skal sige noget.

 

LEG

Påskeæg-leg

Klip påskeæggene i 4-5 stykker (se kopiark 2). Fordel stykkerne rundt i klassen. Der skal være et stykke til hver elev. Når alle stykkerne er fundet, skal eleverne finde sammen med de andre, der har det samme påskeæg, så de kan samle stykkerne. Lad evt. eleverne sammen farvelægge deres påske-ægs-puslespil.

Snak med eleverne om, hvorfor vi har påskeæg som symbol til påske. Måske fordi livet indeni skal minde os om, at Jesus blev levende igen. Og det tomme æg minder om den tomme grav.


Lektion 5

Kristi himmelfartsdag

MÅL: Eleverne lærer om, hvad der skete ved Jesu himmelfart og kan genkende og genfortælle historien. De får et første kendskab til Jesus som konge og ypperstepræst i himlen.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af et kors
 • Tegning af Jesus, der stiger til himmels
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

På PP vises billeder fra sidste gangs fortælling, men i forkert rækkefølge. Eleverne hjælper med at sætte dem i den rigtige rækkefølge, mens historien repeteres.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Jesus er nu i himlen, hvor han er konge og ypperstepræst (en, der går i forbøn for os):

Historien om Jesu himmelfart. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (fx Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Jesus rejser hjem”, s. 233-234).

Se PP med billeder til historien.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiark 1).

Overskrifter:

 • Jesu sidste tid på jorden
 • Jesus sammen med disciplene
 • Jesus minder disciplene om deres opgave
 • Jesus lover disciplene, at de ikke skal være alene
 • Jesus løftes op til himlen
 • Disciplene trøstes af englene

Snak med eleverne om, hvad Jesus laver i himlen. Han er konge og ypperstepræst. Hvad betyder det? Især ordet ’ypperstepræst’ er svært at forstå. Måske er det bedre at bruge nogle andre ord.

 

OPGAVE

Sæt eleverne sammen 3 og 3 eller 2 og 2, som det passer med antallet. Lad dem sammen lave en tegning af en konge. Saml tegningerne ind til næste gang, hvor eleverne skal fortælle for klassen, hvad de har tegnet og hvorfor.

 

LEG

’Himmelfart’

Hvis der er dårlig plads i klasselokalet, så gå udenfor, eller i en gymnastiksal, eller hvad der er muligt. Lad hver elev få sin egen ballon.

 1. Lad alle elever slå til deres ballon 10 gange, – de skal tælle højt, mens de slår til ballonen.
 2. Hvem kan holde sin egen ballon i luften længst tid? Det er forbudt at slå til andre balloner end ens egen.

Lektion 6

Pinsen

MÅL: Eleverne lærer om, hvad der skete i pinsen og kan genfortælle hovedtræk i historien. De får et kendskab til Helligånden, og hvad det betyder, at han nu er hos os.

Eleverne lærer om en af de salmer, der ofte synges i kirken til pinse.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af en konge
 • Tegning af en due eller ild
 • Tegning af nogen, der synger + blyant og viskelæder

 

REPETITION fra sidste gang

Scan elevernes tegninger af konger ind, så de kan vises på storskærm. Lad eleverne sammen i par eller grupper fortælle om deres tegninger. Hvordan kan man se, at det er en konge de har tegnet?

Snak med eleverne om, hvilken konge Jesus er.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Selvom Jesus nu er i himlen, så er der kommet en anden, som altid er hos os, Helligånden:

Historien om pinsedag. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (fx Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”I al sin glans nu stråler solen… ”, s. 235-236).

Se PP med billeder til historien.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiark 1).

Overskrifter:

 • Disciplene er sammen i Jerusalem
 • Mange mennesker er kommet til Jerusalem for at fejre pinsefesten (en af valfartsfesterne)
 • Der lyder en mærkelig susen fra huset, hvor disciplene er
 • Helligånden er kommet, og kan ses som ild over disciplene
 • Folk tror, at disciplene er fulde
 • Peter står frem og fortæller om Jesus. Han er ikke længere bange
 • Rigtig mange bliver døbt

 

 

OPGAVE

SANG: I al sin glans nu stråler solen 

Lyt til en udgave af ”I al sin glans”, fx https://www.youtube.com/watch?v=t1TbGUCLSGs

Teksten til sangen (se kopiark 2). Syng med, hjælp børnene med teksten. Nogle linjer kan være svære at forstå og skal forklares.

Tegn billeder til teksten. Der er to udgaver, en hvor der er plads til flere tegninger til hvert vers (se bilag 3a) og en, hvor der er plads til en stor tegning til hvert vers (se bilag 3b). Print evt. ud på A3, så der er mere plads at tegne på.

Versene kan deles ud, så en gruppe af elever tilsammen laver tegninger, der passer til hele sangen. Tegningerne kan efterfølgende scannes ind, vises på PowerPoint og bruges til at synge efter.

Man kan også vælge, at hver elev laver sine egne tegninger til hele sangen.

Nogle af linjerne kan evt. udelades, fordi de er svære at forstå og lave tegninger til. Men lad børnene bruge deres fantasi. Måske kan de forstå noget ud fra teksten, som vi ikke har tænkt på.

 

[1] Symbol på, at klassen skal arbejde med en opgave

[2] Symbol på, at klassen skal lave en leg eller en aktivitet

[3] Læs evt. som yderligere baggrundsinformation artiklen: ”Derfor bør kristne kende den jødiske løvhyttefest” af Jan Holm Mortesen – https://www.kristendom.dk/synspunkt/derfor-b%C3%B8r-kristne-kende-den-j%C3%B8diske-l%C3%B8vhyttefest

 

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage