Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

2. klasse Moses

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.

 

Lærervejledning | Moses

Forfatter: Kirsten Østerby, 2018

  

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

FKF – mål 

Eleverne oplever de bibelske beretninger og udtrykker deres oplevelser af dem. I denne lektionsplan historien om Moses og udfrielse fra Ægypten, og ørkenvandringen.

 

Fællesmål

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

 

Lektionsplanen

Lektionsplanen indeholder 6 lektioner.

Lektionerne er bygget op omkring en bibelfortælling. Den kan enten fortælles eller læses op af en børnebibel. Jeg har foreslået Anne De Vries ”Børnebibel”.

Efter bibelfortællingen, er der til hver lektion et forslag til en opgave og en leg. Nogle dage bruger man kun legen, nogle dage kun opgaven, nogle dage når man begge dele. Det er ikke tanken, at man skal nå det hele.

 

Overordnet skabelon for den enkelte lektion:

 • Gennemgang af dagens program på PP (eller tegnet på tavlen)
 • Repetition af sidste times emne
 • Dagens fortælling
 • En opgave med relation til dagens fortælling
 • Leg eller anden aktivitet

 

 

 

Lektion 1:

Moses i Egypten

Kopiside 1-4

 

Lektion 2:

Moses kaldes

Kopiside 1-3

 

Lektion 3:

Udfrielsen fra Egypten 

Kopiside 1-3

 

Lektion 4:

Vandringen gennem det Røde Hav

Kopiside 1-2

 

Lektion 5:

Ørkenvandringen: De 10 bud

Kopiside 1-3

 

Lektion 6:

Ørkenvandringen: Kobberslangen

Kopiside 1-4

 


 

Lektion 1

Moses i kurven

MÅL: Eleverne introduceres til Moses og kan huske og genfortælle hovedtræk i historien om Moses’ fødsel og opvækst. Eleverne har kendskab til, at Gud hjælper, sommetider ved at bruge mennesker (helte).

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP (PowerPoint) eller tegnet på tavlen

 • Tegning af Moses foran det Røde Hav
 • Tegning af baby-Moses i kurven
 • Tegning af blyant og viskelæder [1]
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden[2]

 

INTRODUKTION til Moses – trailer fra ’Prinsen af Ægypten’ (engelsk tale) https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=zmBDY-fSlIs

 

Eleverne får to og to 4 billeder (se kopiside 1) fra Moses liv. De snakker sammen om, hvad de tror, der sker på billederne.

Fælles opsamling på klassen.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Historiens helte: Jordemødrene, Moses’ mor, Miriam, Faraos datter – prinsessen.

Første del af historien om Moses fra hans fødsel til opvæksten som ægyptisk prins. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Moses” s. 57-60. Spring evt. passager over, der henviser til noget tidligere, som eleverne måske ikke har lært om[3]). Se PP med billeder til historien.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiside 2).

Overskrifter:

 • Israels folk som slaver i Ægypten
 • Alle nyfødte drenge skal slås ihjel
 • De tapre jordemødre
 • Moses fødes
 • Moses sættes ud i floden i en kurv
 • Moses’ søster Miriam
 • Moses bliver fundet af faraos datter
 • Moses kommer tilbage til sin mor

 

OPGAVE

Eleverne laver priktegning af ’Moses i kurven’ – Se kopiside 3

Materialer: blyant

 

LEG

Mimeleg: Hverdagens helte

I vores hverdag er der også helte, – nogle der hjælper andre mennesker eller gør andre glade. Snak fælles om, hvad en helt er.

Eleverne får efter tur en seddel med en person (ofte en job-beskrivelse). Læreren kan hjælpe med at læse de svære ord. Eleven skal mime for de andre, så de kan gætte, hvilken person det er.

Se kopiside 4 med forslag til ’helte’. Snak om, om de alle sammen er helte og hvorfor eller hvorfor ikke.

 


Lektion 2

Den brændende tornebusk

MÅL: Eleverne hører om Moses’ flugt fra Ægypten, livet som fårehyrde og mødet med Gud ved den brændende tornebusk og kan huske og genfortælle hovedtræk i historien. Eleverne har kendskab til, at Gud kan forandre mennesker, så han kan bruge dem.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af baby-Moses i kurven
 • Tegning af tornebusk + får
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

Eleverne får to og to små sedler med navne og personer fra sidste gang (se kopiside 1) og hjælper hinanden med at læse, hvad der står på sedlen. Derefter snakker de sammen om, om de kan huske, hvem de forskellige personer er, og hvad de gjorde.

Fælles opsamling på klassen.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Hvordan Gud arbejder med Moses: Han går fra at være en selvsikker ægyptisk prins til at være en ydmyg fårehyrde, der ikke synes, at han er den rette til den opgave, Gud kalder ham til.

Anden del af historien om Moses fra hans flugt fra Ægypten til Gud kalder ham ved den brændende tornebusk. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Moses bliver prins” og ”Den flygtende prins bliver fårehyrde” s. 60-66).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiside 2)

Overskrifter:

 • Moses vokser op på faraos slot som ægyptisk prins
 • Moses slår en ægypter ihjel
 • Moses flygter
 • Moses ved brønden i Midjan
 • Moses bliver fårehyrde
 • Moses møder Gud ved den brændende tornebusk
 • Moses begynder rejsen tilbage til Ægypten

Snak fælles om, hvad der sker med Moses, og hvordan han forandrer sig.

 

OPGAVE

Eleverne laver en tegneserie over dagens fortælling- Se kopiside 3a og b. Læreren bestemmer, om der skal være talebobler på tegneserien (kopiside 3b). Evt. kan tegneserierne scannes ind til næste lektion, så de kan vises på storskærmen. Eleverne præsenterer deres tegneserie for de andre.

Materialer: blyant og farver.

 

LEG

Hyrde og får 1

 • En elev udnævnes til at være hyrden, som skal ligge under et hvidt lagen.
 • En af de andre elever bliver udnævnt til at være et får, som hyrden skal genkende.
 • ”Fåret” siger ’mæh’ med en forvrænget stemme.
 • Hyrden skal gætte, hvilken elev, der er fåret.

Materialer: hvidt lagen

 

Hyrde og får 2

 • En elev udnævnes til at være hyrden, som får bind for øjnene.
 • En af de andre elever bliver udnævnt til at være et får, som hyrden skal genkende.
 • ”Fåret” stiller sig så tæt på hyrden, så han/hun kan røre ved fåret.
 • Ved at mærke, skal hyrden nu gætte, hvilken elev, der er fåret.

Materialer: tørklæde

 


 

Lektion 3

De 10 plager og den første påske

MÅL: Eleverne hører om de ti plager og den første påske og kan huske og genfortælle hovedtræk i historien. Eleverne har kendskab til, at israelitterne blev frelst alene, fordi Gud hjalp dem.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af tornebusk + får
 • Tegning af nogle af de ti plager (f.eks. frøer, myg, mørke)
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

Nogle af eleverne præsenterer deres tegneserie fra sidst og repeterer historien. Tegneserien skal være scannet ind, så de kan ses på storskærm.

Alternativt vises et filmklip fra ’Prinsen af Ægypten’ – Moses ved den brændende tornebusk – Klip fra youtube. Stop filmen indimellem og lad eleverne genfortælle i hovedtræk, hvad der sker.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Det er Gud, der frelser: Alle i de israelitiske huse, med blod på stolperne, bliver frelst. De skal ’bare’ være inde i huset.

Første del af dagens fortælling handler om de 10 plager. Genfortæl, hvordan Moses og Aron går til Farao for at lade ham få folket til at rejse, men han siger nej, – eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Moses kommer igen til kongens palads” – indtil afsnittet, der slutter med: ”-, så var de aldrig kommet afsted.” s. 66-68).

Forsæt derefter fortællingen med en opgave, hvor eleverne skal gætte de forskellige plager. (se kopiside 1). Eleverne får 2 og 2 sedler med ord med de 10 forskellige plager. Snak sammen om, hvad de forskellige ord betyder og vær sikker på, at alle elever kan læse de forskellige ord.

Opgaven er, at de skal finde det rigtige svar ud fra lærerens beskrivelse. Når læreren siger til, må de række det ord i vejret, de tror, er det rigtige svar. Lad evt. nogle af eleverne læse forklaringerne.

 

Anden del af dagens fortælling er den sidste plage og den første påske. Genfortæl, hvordan israelitterne slagter påskelammet og maler blod på dørstolperne, og at i ingen af de huse, måtte den ældste søn dø, – eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’ ”Moses kommer igen til kongens palads” – fra afsnittet, der begynder med: ”Da kom den sidste plage.” s. 69-71).[4]

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien, eller de farvelægger en tegning (se kopiside 2)

Overskrifter:

 • Israelitterne er klar til at rejse
 • Blodet på dørstolperne
 • Den sidste plage
 • Israel får lov til at rejse

Snak om ’frelsen’, hvordan undgik man, at den ældste søn skulle dø.

 

OPGAVE

Tegn en israelitisk familie i huset bag døren med blod på dørstolpen – se kopiside 3.

Eleverne skal tegne en familie og skrive lidt om dem, f.eks. hvad de hedder, hvor gamle de er, hvem de er i familien (lillebror, tante osv.). Formålet er, at det bliver mere virkeligt, at det var almindelige mennesker, der var i husene og blev frelst.

Snak om fælles på klassen, hvordan de har haft det inde i huset.

Materialer: blyant og farver

 

LEG

Tegn og gæt

Brug sedlerne fra kopiside 1 til at lege ’Tegn og gæt’. Klassen kan deles i to hold, eller en elev af gange tegner og alle må gætte. Brug evt. nogle af ordene to gange, så det passer med antal elever.

 


 

Lektion 4

Gennem det røde hav

MÅL: Eleverne hører om israelitternes rejse fra Ægypten og den underfulde tur gennem det røde hav. Eleverne har kendskab til, at Gud kan vi stole på, også når det ser helt umuligt ud.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af nogle af de ti plager (f.eks. frøer, myg, mørke)
 • Tegning af det Røde Hav, der deler sig.
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

På PP vises billeder fra sidste gangs fortælling, men i forkert rækkefølge. Eleverne hjælper med at sætte dem i den rigtige rækkefølge, mens historien repeteres.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Gud har en udvej, når alt så umuligt ud: Israelitterne med det Røde Hav foran og ægypterne bagved.

Historien om israelitternes afrejse fra Ægypten og vandringen gennem det Røde Hav. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Midt ud igennem havet…” s. 71-74). Fremhævelse af ordene: REJSE, MOSES, HAV, FARAO, FRELSE, FEST

Se PP med billeder til historien.

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiside 1).

Overskrifter:

 • Israelitterne vandrer afsted fra Ægypten.
 • Skystøtten og ildsøjlen.
 • Forfulgt af ægypterne.
 • Det Røde Hav deler sig, og israelitterne går gennem havet.
 • Ægypterne drukner.
 • Israelitterne takker Gud for redningen

 

OPGAVE

Find ordene – se kopiside 2.

Opgaven er i to forskellige udgaver, en svær og en lettere.

Materialer: blyant

 

LEG

Få styr på dyrene

Moses har svært ved at holde styr på alle de dyr og mennesker, der er kommet med fra Ægypten. De skal følges 2 og 2, men kommer hele tiden væk fra hinanden.

 • En af eleverne vælges til at være ’Moses’ og sendes uden for klassen.
 • Alle de øvrige elever skal være dyr eller mennesker, der siger en lyd, – 2 af hver.
 • Det kan f.eks. være ko, får, ænder, hunde, babyer (der græder lidt), ældre mennesker (der hoster), drenge (der griner), mødre (der siger ’kom så’) osv.
 • Når alle i klassen har et dyr/menneske og en lyd, skal de blande sig rundt.
 • ’Moses’ kaldes ind.
 • Når ’Moses’ rører ved en elev, skal han/hun sige sin lyd.
 • ’Moses’ skal finde de dyr/mennesker, der har den samme lyd og sætte dem sammen, 2 og 2.
 • Når alle er sat sammen i par, kan en ny ’Moses’ vælges, og legen kan begynde forfra.

 


 

Lektion 5

De 10 Bud

MÅL: Eleverne hører om, hvordan israelitterne får de 10 bud. Eleverne har kendskab til, hvad de 10 bud handler om.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af det Røde Hav, der deler sig.
 • Tegning af to stentavler med skrift på
 • Tegning af blyant og viskelæder

 

REPETITION fra sidste gang

Eleverne får ordene fra sidst (se kopiside 1): rejse, Moses, hav, farao, frelse, fest. 2 og 2 skal de lægge dem i den rigtige rækkefølge samtidig med, at de fortæller hinanden historien.

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: De 10 bud: Gud har givet os 10 gode bud, som han vil hjælpe os med at leve efter.

Historien om israelitternes vandring til Sinai bjerget, hvor Gud giver dem de 10 bud. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Beate Højlund: ’Bibelen hver dag’, ”Ørkenvandring”, ”Vand fra klippen”, ”Kampen mod amalekitterne”, ”Gud taler fra bjerget” og ”De 10 bud” s. 56-59).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiside 2).

Overskrifter:

 • Israelitterne vandrer igennem ørkenen.
 • Rent vand.
 • Manna og fugle fra himlen.
 • Vand fra klippen.
 • Kampen mod amalakitterne.
 • Israelitterne ved Sinai bjerg.
 • De 10 bud.

 

GENNEMGANG AF DE 10 BUD

Lyt til musikvideo med de 10 bud: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=i8sQ3XOeBHk

Læs sammen de 10 bud højt igen og snak om, hvad de betyder – se PP. Lad eleverne komme med forslag til, hvordan man kan omformulere budene, så de er nemmere at forstå.

Til lærerens egen forberedelse kan anbefales ”Katekismus updated” af Carsten Hjorth Pedersen m.fl. (side 6-10), der indeholder en kort forklaring til hvert bud, –  eller ”Kristusliv” af Robert Bladt (side 57-92), hvor der er en omfattende gennemgang.

Eleverne skal efterfølgende, sammen 2 og 2, finde de tre bud, som de synes, er de vigtigste.  Alle par fremlægger deres bud for klassen.

 

OPGAVE

Eleverne vælger et af budene, som de vil tegne eller formulere på en ny måde – se kopiside 3.

Materialer: blyanter og farver

 


Lektion 6

Kobberslangen

MÅL: Eleverne hører om israelitternes forsætte vandring igennem ørkenen, deres ulydighed og Guds redning gennem kobberslangen. Eleverne har kendskab til, at kobberslangen er et billede på Jesus.

 

Gennemgang af DAGENS PROGRAM på PP eller tegnet på tavlen

 • Tegning af to stentavler med skrift på.
 • Tegning af kobberslangen.
 • Tegning af blyant og viskelæder
 • Tegning af to børn, der holder hinanden i hånden

 

REPETITION fra sidste gang

Alle eleverne får en rød og en grøn seddel. Læreren læser forskellige ’bud’ op. Hvis eleven synes, at det er et ’godt’ bud, rækkes en grøn seddel i vejret, hvis eleven synes, at det er et ’dårligt’ bud rækkes en rød seddel i vejret. – Se kopiside 1. Spørg nogle af eleverne, hvorfor de synes, at det er et godt eller et dårligt bud.

Materialer: lille rød og grøn seddel, en til hver elev

 

DAGENS FORTÆLLING

Fokus: Gud både stopper os og redder os: Israelitterne var ulydige, og Gud stoppede dem med slangerne. Og derefter reddede han dem.

Historien om israelitternes videre vandring i ørkenen, spejderne, der sendes ind i Kanaans land, og kobberslangen. Genfortæl historien eller læs op fra en børnebibel (f.eks. Anne de Vries: ’Børnenes Bibelbog’, ”Tæt ved det dejlige land” og ”På ørkenrejse endnu en gang” s. 80-84).

Lad evt. børnene tegne imens, enten tegner de selv noget fra historien eller de farvelægger en tegning (se kopiside 2).

Overskrifter:

 • 12 spejdere sendes til Kanaan.
 • De 12 vender tilbage og fortæller om, hvad de har set.
 • De israelitter, der lever nu, får ikke lov til at komme ind i landet.
 • Moses slår vand af klippen og er ulydig imod Gud.
 • Giftslanger
 • Kobberslangen – et billede på Jesus

 

OPGAVE

Eleverne laver et memoryspil. Der er to forskellige udgaver.

I den første udgave, står der på den ene brik et navn eller et dyr eller en ting fra historien, – på den anden skal eleven lave en tegning af personen, dyret, tingen. – Se kopiside 3a

I den anden udgave, skal eleverne lave to tegninger, der er ens, – som memoryspil plejer at være. – Se kopiside 3b

Eleverne er sammen 2 og 2. De laver et memoryspil, klipper det ud, og giver det til et andet par blandt eleverne.

Materialer: saks og farver

 

LEG

Denne leg kræver, at eleverne har adgang til en skolegård, hvor de må tegne hinkeruder på jorden.

Eleverne skal tegne en hinkerude over Moses’ liv. Se kopiside 4

Når eleverne er klar til at hinke, skal alle have en sten, som man kaster ind i det felt, man er kommet til.

 • Første elev kaster sin sten til felt nr. 1.
 • Han ’hopper’ gennem hinkeruden, sådan som opgaven lyder, der passer til felt 1.
 • Når han er tilbage, er det næste elevs tur til at kaste sin sten til felt nr. 1.
 • Når alle har været igennem, kaster første elev sin sten til felt nr. 2.
 • Han ’hopper’ gennem hinkeruden, sådan som opgaven lyder, der passer til felt 2.

Osv.

Materialer:

Stort kridt

 

 

[1] Symbol på, at klassen skal arbejde med en opgave

[2] Symbol på, at klassen skal lave en leg

[3] Anne de Vries bruger ordet ’konge’ i stedet for ’farao’, og nævner ikke specifikt, at Israels folk er slaver, men det vil sandsynligvis være noget eleverne har hørt om, så det skal nævnes og bruges.

[4] Dagens tekst om de 10 plager og frelse for nogle og ikke for andre, kan være svær at forstå og forklare. Fokus på, at farao havde mulighed for at undgå plagerne, og at Gud frelste alle dem, der søgte hjælp hos ham.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage