Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

4. klasse Kristen kunst og Bibelen

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

Lærervejledning | Kristen kunst

Forfatter: Heidi Lomborg 2021

Antal lektioner: 2

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i kristendom i 4. klasse. I forløbet arbejder eleverne med at udvide deres kendskab til betydningen af forskellige former for kunst som kristen udtryksform.

Der er fokus på forskellige typer illustrationer til Bibelen, som kunstnere har valgt og på kunstneren Esben Hanefelt Kristensen.

 

Mål

FKF´s læseplan

At anvende og tolke salmer og kristne sange samt kunst og centrale symboler.

Konkretisering: Målet er, at eleverne skal få kendskab til eksempler på kristen kunst og til illustrationer fra forskellige udgaver af Bibelen. Eleverne skal kunne genkende kristne symboler og tale om farver og stemning i kunst og stifte bekendtskab med en nutidig dansk kunstner.

 

Fælles Mål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer.

 

Arbejdsmetoder

Teksterne kan læses i makkerpar, fælles i klassen eller individuelt. Opgaverne kan også besvares i forskellige arbejdsformater.

Det er oplagt at arbejde tværfagligt omkring dette emne, fx med billedkunst eller håndværk og design. Hvis der er mulighed for det, kan eleverne selv arbejde med illustrationer til bibelhistorier.

 

Lektionsoversigt

Lektion 1:

Kunst og Bibelen

 

Lektion 2:

Mød en kunstner: Esben Hanefelt Kristensen


Lektion 1

Kunst og Bibelen

 

Introduktion

I denne lektion skal eleverne spores ind på begrebet kunst og på eksempler på de mange illustrationer i forskellige udgaver af Bibelen. De skal også lære, hvad kristen kunst kan være.

Indled fx arbejdet med en brainstorm til at få sat ord på, hvad kunst kan være, og hvad eleverne selv kender og har set. Snak om museer, udstillinger, hvad der hænger på skolen, og hvilken kunst eleverne evt. har i deres egne hjem.

Lad derefter eleverne læse teksten selv eller i makkerpar. Eller læs teksten højt i klassen

 

Opgave: Kender du historien?

Svar til opgaverne: Billede 1: David og Goliat. Billede 2: Noas ark. Billede 3: Korsfæstelsen af Jesus.

 

Børnebibler

Fortsæt læsningen af teksten.

 

Opgave: Forskellig stil

Læg op til individuelt arbejde og/eller samtale i par eller på klassen. Find evt. selv flere eksempler på Dorés træsnit og andre illustrationer fra gamle bibler.

 

Opgave: Tegn til Biblen

Lad eleverne vælge blandt de fire forslag, eller lad dem vælge en anden historie, som de skal lave en tegning til.


Lektion 2

Mød en kunstner: Esben Hanefelt Kristensen (født 1952)

Esben Hanefelt Kristensen

Formålet med dette kunstnerportræt er, at eleverne stifter bekendtskab med en dansk kunstner, som maler kristne motiver, og som kan ses i kirker og andre bygninger.

Teksten om Esben Hanefelt Kristensen skal give eleverne et indblik i baggrunden for en kunstners interesse for og arbejde med kunst. Samtidig møder eleverne et eksempel på, hvordan kristne budskaber kan fortælles, og hvordan en kunstner bruger sine evner til at ”male Gud”.

Esben Hanefelt Kristensen i færd med at male

 

Opgave: Se på malerierne

Altertavle i Hadsund Kirke:

Spørgsmål til eleverne:

  • Hvilke farver har kunstneren brugt, og hvilken stemning skaber farverne?
  • Hvilken historie fortæller malerierne?

Saml op på elevernes svar og overvejelser. Find gerne eksempler på andre altertavler (både gamle og nyere. Brug fx denne hjemmeside:

www.altertavler.dk

Noas ark

Læs evt. hele eller dele af historien fra Bibelen i 1 Mos 6-9.

Snak om, at historien faktisk er meget dramatisk og voldsom, men at de mange billeder kun viser de flotte dyr og den fine regnbue.

Brug historien til at minde eleverne om, hvad regnbuen symboliserer, og hvad Gud faktisk sagde til Noa.

Lad eleverne løse opgaverne til billedet af Noas ark (NB: Billedet findes i stort format på side 7).

 

Afslutning og evaluering

Som afslutning på disse lektioner kan læreren vælge flere forskellige tilgange. Her er nogle forslag:

 

  • Fremlæggelse af en bestemt tegning fra en børnebibel (hent et udvalg af de forskellige børnebibler, I har, på skolens bibliotek og giv eleverne 10 minutter til at vælge et billede).
  • Søg efter billeder af Esben Hanefelt Kristensen på nettet og find to, som du godt kan lide og vil vise til klassen. Fortæl hvad der er særligt for hans billeder (den blå farve, ”myldremotiver”, mange detaljer).
  • Opgave: Sammenlign billeder fra forskellige børnebibler og lad eleverne fremlægge i grupper/par om forskellige i kunstnerens stil, og hvordan denne påvirker historien.
  • Opgave: Lad eleverne fremlægge/fortælle om deres tegning i opgaven på side 4.
  • Lektie: Lad eleverne tage et billede af et maleri/billede i hjemmet eller hos bedsteforældre og lad dem fortælle klassen, hvad de synes om farverne, motivet og stemningen i billedet.
  • Lav en aftale med Esben Hanefelt Kristensen – eller en anden kunstner – om et videomøde, hvor eleverne kan stille spørgsmål, og hvor han kan fortælle om sine billeder til Bibelen.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage