Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

5. klasse Bekymring, taknemmelighed, gavmildhed og gæstfrihed

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.

 

Lærervejledning | Bekymring mv.

Forfatter: Heidi Lomborg 2019

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i livsfilosofi og etik i 5. klasse og fokuserer på begreberne bekymringer, taknemmelighed, gavmildhed og gæstfrihed.

 

Bibelhenvisning

Matt 6,24–34

Sl 103

Fil 4,4-7

Luk 21,1-4

Hebr 13,1-2

 

Mål

At elever får en grundlæggende forståelse for:

 • Hvad etik er
 • Hvad Bibelens budskab om etiske emner er
 • At kristendommen afspejler Bibelens forståelse af menneskelivet og ”det gode liv”

 

Fra FKFs læseplan (for 5. klasse):

Livsfilosofi og etik: Bekymring, taknemmelighed, gavmildhed og gæstfrihed.

 

Fælles Mål for 4.-6. klasse:

Dette undervisningsforløb vil særligt forholde sig til området: Livsfilosofi og etik.

 

Kompetencemål:

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

 

Færdighedsmål:

Livsfilosofi

Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

 

Etik

Eleven har viden om værdier, normer og adfærd i etiske problemstillinger.

 

Trosvalg og tilværelsestydning

Eleven kan udtrykke sig om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen.

 

Arbejdsmetoder

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning og/eller læsning i par eller grupper.

I opgaverne er der mulighed for at arbejde både individuelt, parvis og gruppevis alt efter klassens faglige og sociale situation.

Derudover er der følgende opgavetyper:

Oversigt over lektionerne:

 • Lektion 1-2: Hvad er etik? Og hvad er bekymring?
 • Lektion 3-4: Taknemmelighed
 • Lektion 5-6: Gavmildhed og gæstfrihed

Oversigt over kopisider:

 • Kopiside 1: Lær bibelvers med kroppen
 • Kopiside 2: QR-koder om taknemmelighed
 • Kopiside 3: Krydsord

Lektion 1-2

Hvad er etik? Og hvad er bekymring?

Tekst: Matt 6,24-34

 

Hvad er etik?

Begrebet etik kan være svært at forstå for børn. Forklar derfor – inden elevmaterialet udleveres – at det handler om at overveje, hvad der er rigtigt og forkert, og om hvordan vi lever livet. Læs evt. selv lidt baggrundsstof om emnet, fx på hjemmesiden www.etiskraad.dk. Læs derefter teksten sammen med eleverne eller lad dem læse den selv. Stop evt. læsningen før afsnittet om ”Etik i kristendommen”.

 

Opgave

Den første opgave handler om at gøre eleverne opmærksomme på, at der er mange, som vil præge deres syn på, hvad der rigtigt og forkert. Lav evt. opgaven fælles og snak om elevernes svar (kom også gerne ind på sociale medier, reklamer, venner, film, computerspil, osv.).

 

Aktivitet: For/imod

For at hjælpe eleverne til at forstå, at mennesker kan have forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, skal de vise, hvad de selv synes. Alle elever stiller sig midt i klasselokalet. Forklar, at de nu vil få stillet nogle spørgsmål eller beskrivelser af situationer, som de skal vise, hvad de mener om. Hvis de mener det er rigtigt, så går de hen til vinduerne (alt efter hvordan jeres klasseværelse er), og hvis de mener, det er forkert, så går de hen til den modsatte væg. Hvis de er i tvivl eller ikke helt afklarede, kan de vise det ved at stille sig lidt til den ene eller den anden side.

Sig fx følgende udsagn (eller find på andre som er relevante for dine elever):

 • Det er i orden at tage penge fra sine forældres pung.
 • Det er godt at spise masser af slik.
 • Folk, der stjæler, skal i fængsel.
 • Elever som ikke laver lektier skal straffes.
 • Man må godt tale grimt om andre, hvis de bare ikke hører det.
 • Det er vigtigt at være høflig.

 

Etik i kristendommen

Hvis afsnittet ikke er læst, så læs denne del af teksten nu. Forklar, at ligesom Moses fik De 10 Bud på et bjerg, så giver Jesus sine ”bud” på et bjerg/en bakke.

 

Bekymringer

Efter at have læst elevmaterialets introduktion til bjergprædikenen, læser I sammen Mattæus 6,24-34. Brug enten Bibelen som bog eller brug www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline.

 

Opgave: Hvad siger Jesus?

Eleverne besvarer herefter spørgsmålene om teksten og læser videre.

 

Opgave: Hvad med dig?

QR-koder scannes, og spørgsmålene besvares.

 

Salme: ”Befal du dine veje” DDS 36

Syng evt. salmen med eleverne. Find tekst og melodi her:

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/36


Lektion 3-4

Taknemmelighed

Tekster: Sl 103; Fil 4,4-7

 

Introduktion

Skriv ordet ”taknemmelighed” midt på tavlen og bed eleverne om at sige, hvad de kommer til at tænke på, når de hører ordet. Lav et mindmap. Hvis nogle ord ”hører sammen” i kategorier, så skriv dem sammen. Find igen kompendiet frem. Lad eleverne læse introduktionen til emnet.

 

Aktivitet: Lav en Word Cloud

Til denne aktivitet skal eleverne bruge computer. Lad dem arbejde sammen to og to. De skal prøve sig lidt frem med programmet – de kan ændre figur, skriftstørrelse, farvetema, m.m. Til sidst kan de gemme (under ”file”) som pdf-fil eller jpg-fil. De kan udskrives og hænges op i klassen eller tages med hjem til værelset.

 

Taknemmelighed i Det Gamle Testamente

Giv en kort introduktion til Kong David (tag det eventuelt som repetition, da emnet er i læseplanen for 4. klasse). Læs derefter Salme 103 sammen.

 

Rebus

Forklar eleverne, hvordan denne type opgave løses. De skal bruge kombinationen af bogstaver og ord (som tegningerne forestiller) til at sammensætte en sætning. Lav evt. det første ord sammen.

Verset her kan bruges til at lære udenad sammen. Gentag verset flere gange og brug evt. kopiside 1 til at øve med.

 

Kong David er taknemmelig

Læs Salme 103 sammen. Brug her opslag i Bibelen, enten i bogudgave eller online. Udfyld skemaet.

Brug kopiside 1: Lær bibelvers med kroppen.

Målet med denne aktivitet er, at eleverne skal lære bibelverset udenad. Når kroppen også er i gang, er der større sandsynlighed for, at eleverne kan huske ordene. Kopier (gerne på karton og evt. A3-størrelse), laminér og klip kortene ud i 4-5 eksemplarer (1 sæt til hver gruppe).

Del eleverne i 4-5 grupper.  Alle grupper placeres i en ende af lokalet (eller gangen – jo mere plads, desto bedre) med lidt mellemrum imellem hver gruppe. I den anden ende af lokalet lægges kortene – blandet i en bunke med skriften nedad. Også her er der mellemrum mellem bunkerne. Nu løber én fra hver gruppe op og henter et kort og løber tilbage til gruppen. Kortet skal nu lægges i den rigtige rækkefølge, efterhånden som den næste løber kommer tilbage med et nyt kort. Når gruppen har alle kort i den rigtige rækkefølge, sætter de sig ned. Aktiviteten kan varieres.

 

Opgaver: QR-koder

Print kopiside 2 ud og klip koderne fra hinanden – hæng dem op på gangen/i klassen og lad eleverne gå rundt sammen to og to for at løse opgaverne. De skal bruge en mobiltelefon eller en iPad.

 

Salme: ”Morgenstund har guld i mund”, DDS 52

Afslut emnet om taknemmelighed med at arbejde med/synge salmen ”Morgenstund har guld i mund af N.F.S. Grundtvig.

Find tekst og melodi her: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/752


Lektion 5-6

Gavmildhed og gæstfrihed

Tekst: Luk 21,1-4 og Hebr 13,1-2

 

Gavmildhed

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning eller til læsning i par eller individuelt.

 

Den fattige kvinde

I denne del arbejdes der med bibelteksten i Lukas 21,1-4. Læs historien enten i Bibelen som bog eller online.

 

Opgave

Rebussen løses ved at sætte ord og billeder sammen til en sætning. Drøft spørgsmålene fra teksten.

 

Gæstfrihed

I denne del arbejdes der med bibelteksten i Hebr 13,1-2. Læs teksten enten i Bibelen som bog eller online.

 

Afslutning

Lad eleverne læse teksten i kompendiet. Tag en fælles snak om de ting, de skriver om bekymring, taknemmelighed, gavmildhed og gæstfrihed.

 

Opgave: Krydsord med begreber fra forløbet

Brug kopiside 3. Dette krydsord bruges som del af afslutningen og evalueringen på emnet om etik.

(NB: Download lærervejledningen for at se svaret på krydsordet)

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage