Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

5. klasse Kristen kunst

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

Lærervejledning | Kristen kunst

Forfatter: Heidi Lomborg 2020

Antal lektioner: 2

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i kristendom i 5. klasse. I forløbet arbejder eleverne med at udvide deres kendskab til betydningen af forskellige former for kunst som kristen udtryksform.

Der er fokus på arkitektur, skulptur, design, billedkunst og på kunstneren Arne Haugen Sørensen.

 

Mål

FKF´s læseplan

At anvende og tolke salmer og kristne sange samt kunst og centrale symboler.

 

Fælles Mål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer.

 

Arbejdsmetoder

Teksterne kan læses i makkerpar, fælles i klassen eller individuelt.

Opgaver kan også besvares alene eller i fællesskab.

Det er oplagt at arbejde tværfagligt omkring dette emne, fx med billedkunst eller håndværk og design. Hvis der er mulighed for det, kan eleverne arbejde med dans og musik som kreative udtryk og med film og bibelske fortællinger.

 

Lektionsoversigt

Lektion 1:

Kristen kunst

 

Lektion 2:

Mød en kunstner: Arne Haugen Sørensen


Lektion 1

Kristen kunst

Hvad er kunst? Og hvad er kristen kunst?

I denne lektion skal eleverne spores ind på begrebet kunst og nogle af de mange forskellige udtryk, det dækker over. De skal også lære, hvad kristen kunst er, og hvor det adskiller sig og ligner anden kunst

Brug fx en brainstorm til at få sat ord på, hvad kunst kan være, og hvad eleverne selv kender og har set. Snak om muséer, udstillinger, hvad der hænger på skolen, og hvilken kunst eleverne evt. har i deres egne hjem.

 

Dans og musik

I dette afsnit sættes der fokus på nogle kunstformer, som kan være mere eller mindre kendte for eleverne. For nogle er det meget fremmed, at dans kan være en kunstform, som kan have noget med kristendom at gøre. Teksten om andre kirker og andre kulturers brug af dans kan bruges til en snak om forskellighed og respekt for andres måde at udtrykke deres tro på. Hvis der i klassen er elever, som kommer fra forskellige trossamfund/religioner, kan deres viden inddrages. Skab en nysgerrighed og interesse hos eleverne for andre måder at gøre ting på, samtidig med at der fastholdes et fokus på kristendommens perspektiv.

Hvad står der om det i Salme 150? Find hvert bogstav efter deres rækkefølge i alfabetet.

___________________   _________     _________   ________________   ______   ___________

12  15  22  16  18  9  19       8  1  13             13  5  4       16  1  21  11  5  18      15  7       4  1  14  19

SVAR: Lovpris ham med pauker og dans

Læs hele Salme 150 og find alle de instrumenter der er nævnt.

SVAR: Pauker, strengespil og fløjter

Hvordan viser vi som danskere glæde og begejstring? Giv eksempler (fodboldkamp, fest, koncerter, fødselsdage og andre mærkedage)

 

Film

Film er en kunstform, som eleverne kender godt. De ser mange film, og skolens arbejder de også med filmanalyse og film som fortælling.

Det vil være oplagt at udvide disse lektioner til tværfagligt samarbejde med dansk og inddrage arbejde med filmiske virkemidler, berettermodeller osv.

Opgaven med at vælge en bibelsk beretning, som er velegnet til film, kan også udvides til at eleverne skal lave små filmklip fra historien og vælge baggrundsmusik og andre effekter, som understreger bibelhistorien.

Bibelske film og ”Løven, heksen og garderobeskabet” er nævnt et par eksempler på film med et kristent budskab eller kristne symboler. I kan evt. se trailere for filmene og snakke om, hvordan de indeholder dele af bibelhistorier eller rummer intertekstualitet. Andre eksempler på film kunne være:

 

  • Prinsen af Egypten
  • Halløj i Klosteret (Sister Act)
  • Bruce den Almægtige
  • Ringenes Herre
  • Løvernes Konge

Lektion 2

Mød en kunstner: Arne Haugen Sørensen (født 1932)

Arne Haugen Sørensen

Formålet med dette kunstnerportræt er, at eleverne stifter bekendtskab med en dansk kunstner, som maler kristne motiver, og som kan ses i kirker og andre bygninger.

Teksten om Arne Haugen Sørensen skal give eleverne et indblik i baggrunden for en kunstners interesse for og arbejde med kunst. Samtidig møder eleverne et eksempel på, hvordan kristne budskaber kan fortælles, og hvordan en kunstner bruger sine evner til at ”male Gud”.

 

Opgave: Se på malerierne

Billeder fra altertavle i Ringkøbing Kirke.

Spørgsmål til eleverne:

  • Hvilke farver har kunstneren brugt, og hvilken stemning skaber farverne?
  • Hvilken historie fortæller maleriet?
  • Hvis du skulle give malerierne en titel, hvad ville du så kalde dem?

Kunstneren har også lavet motiver i glasmosaik – her er det påskens historie:

Den sidste nadver              Judas-kysset                       Vejen til Golgata

Korsfæstelsen                    Nedtagning fra korset        Opstandelsen

Disse mosaikker hænger i Skt. Johannes Kirke i Århus.

Opgaver til eleverne:

  • Sammenlign malerierne med glasmosaikkerne. Hvilken slags kunst, synes du, fortæller historien bedst?
  • Tegn streger mellem de malerier og glasmosaikker, der har samme motiv.

 

Afslutning og evaluering

Som afslutning på disse lektioner samles der op på de emner, som klassen har gennemgået og på det, som eleverne har haft svært ved, eller som de ikke har haft så megen viden om.

Skemaet med sammenligning af de forskellige kunstformer skal hjælpe eleverne til at reflektere over, at kunst kræver en handling og som regel en god portion evner og vilje. De skal også overveje, hvilken kunstform der gør størst indtryk på dem selv, og som de derfor særligt kan lide og bruger.

Afslut forløbet med et tilbageblik på, hvad klassen vidste, før I gik i gang, og hvad der har været af ny viden og opmærksomhedspunkter.

 

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage