Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

5. klasse Salmer, kristne sange og Kingo

Download samlet fil (zip) med lærervejledning og elevmateriale

 

 

Lærervejledning | Salmer, kristne sange og Kingo

Forfatter: Heidi Lomborg 2020

Antal lektioner: 4

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i kristendom i 5. klasse. I forløbet arbejder eleverne med at udvide deres kendskab til betydningen af salmer som kristne udtryksformer. Der er desuden et udsyn til sang og musik i andre religioner

Der er fokus på salmedigteren Thomas Kingo.

 

Mål

FKF´s læseplan

At anvende og tolke salmer og kristne sange samt kunst og centrale symboler.

 

Fælles Mål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om centrale symbolers og ritualers anvendelse i verdensreligioner og livsopfattelser.

 

Arbejdsmetoder

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning og/eller læsning i par eller grupper.

I opgaverne er der mulighed for at arbejde individuelt, parvis og gruppevis alt efter klassens faglige og sociale situation.

Hvis eleverne skriver på computer, kan der arbejdes individuelt i et dokument, hvor fakta, viden og notater skrives ned.

Der arbejdes med hjemmesiden https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

 

Lektionsoversigt

Lektion 1-2:

Sang og musik i kristendommen og andre religioner

 

Lektion 3-4:

Barokkens salmedigter: Thomas Kingo


Lektion 1-2

Sang og musik i kristendommen

 

Salmer i Bibelen

I disse lektioner arbejdes der med at forstå begrebet salmer og at forstå den historiske og nutidige brug af sange og salmer.

Begynd gerne med en fælles snak i klassen, inden kompendiet uddeles: Hvad siger eleverne, at en salme er? Hvad er forskellen på en sang og en salme? Hvornår tror de, at de første sange eller salmer blev skrevet? (Ifølge Bibelen bliver en sang første gang nævnt mellem 1200-1400 år før Jesu fødsel.) Snak om hvilke salmer og kristne sange, eleverne kender. Hvis I har morgensang/morgensamling på skolen, så snak om, hvorfor I har det, og hvorfor I synger.

Efter denne introduktion udleveres elevmaterialet, og du kan vælge, om eleverne skal læse sammen i makkerpar, i grupper eller selvstændigt. Det kan også varieres, så dele af stoffet læses på én måde og andre dele på en anden måde.

Løs rebussen og find svaret:

SVAR: Anden Mosebog kapitel 15

I teksten og i opgaverne i disse lektioner er der fokus på den historiske dimension og elevernes forståelse for Israels historie, som vi læser om det i Det Gamle Testamente (GT). Ved de historiske eksempler fra 2 Mos 15, Davids salmer og Jesu brug af Davids salmer, ser eleverne, at salmer og sange er vigtig del af en måde at udtrykke sin taknemmelighed, glæde og følelser på. Også svære følelser som had, skuffelse, hævn og vrede, som vi ikke så tit taler om. Bibelens perspektiv er, at der er plads til både og mørke følelser hos Gud, og at han lytter.

Koblingen til Jesus død på korset, og hans brug af en salme af David, skal synliggøre for eleverne, hvordan Jesus som jøde var opvokset med GT. Der kan nævnes andre steder i Det Nye Testamente (NT), hvor der henvises til bøger og personer i GT.

Eksempler på, at Jesus henviser til Salmernes Bog og andre bøger i GT:

·       Matt 22,41-44 (Salme 110)

·       Matt 26,30 (Zak 13,7)

Hvis I finder klassesæt af Bibelen frem, kan I arbejde med at finde de henvisninger, der er til andre bibelvers. Der er mange, og dette kan være ny og spændende viden for eleverne.

 

Martin Luther og sang i dag

Her springer vi frem i tiden, men bliver alligevel ved det historiske. Eleverne skal således have kendskab til reformationens betydning for sang- og salmetraditionen. Den historiske baggrund er  Martin Luthers opgør med vranglæren i den katolske kirke. Måske har eleverne arbejdet med, eller hørt om, Martin Luther i faget historie eller i forbindelse med minikonfirmandundervisning.

Lav evt. en brainstorm på tavlen, hvor alt, hvad eleverne ved om Martin Luther, skrives op. Nogle vil måske tage fejl af ham og Martin Luther King Jr. (MLK), så der kan evt. tegnes en tidslinje og indskrives, hvornår de hver især levede, og hvad MLK er kendt for (borgerrettighedsforkæmper i USA i 1960´erne).

Temaet om sprog i sange og salmer er vigtigt. Fortæl evt. kort om kirken i middelalderen og om, hvordan mange danskere ikke kunne læse og forstå latin, som var det sprog, Bibelen var skrevet og blev oplæst på. Dette betød, at præsterne havde ”patent” på at udlægge, hvad troen på Gud gik ud på: Præsterne kunne tolke Bibelen, uden at lægfolket havde mulighed for selv at undersøge, hvad der stod i Bibelen. Mange salmer var også kun skrevet på latin, så menigheden havde ikke mulighed for at udtrykke sig på deres modersmål, når de sang om og til Gud.

Da Bibelen blev oversat til dansk, kunne folk pludselig selv læse med, og nu kunne de også synge salmer på dansk. Der var selvfølgelig allerede mange sange på dansk: Folkesange, lejlighedssange, skillingsviser, m.m., men ikke åndelige sange og salmer.

Afhængigt af klassens sammensætning og evt. kirkelige tilhørsforhold kan det være godt at snakke lidt om forskellige typer af kirker, fx forskellige kirker inden for folkekirken og frikirkerne. Snak om de forskellige traditioner i forhold til gudstjenester, sange/salmer, instrumenter og liturgi.

I forbindelse med emnet om Den Danske Salmebog, er det en fordel, at eleverne kan kigge i en salmebog, evt. to og to sammen. Lad dem finde indholdsfortegnelsen og inddelingen i emner (morgensalmer, aftensalmer, højtider, osv.). Kender de nogle af de titler, som de finder?

Vis eleverne hjemmesiden for Den Danske Salmebog: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

Flere gamle salmer er i dag blevet fortolket og skrevet om. Et godt eksempel er ”I østen stiger solen op”.

Lyt til salmen på Salmebogens hjemmeside: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/749

Og bagefter i denne version (Skywalk v/Simon Pedersen): https://www.youtube.com/watch?v=-YE1x86OA58

Snak med eleverne om, hvordan musiksmag kan variere fra person til person, og at det er en kreativ måde at udtrykke følelser og oplevelser på. Derfor vil det også være meget forskelligt, hvordan mennesker bruger musik, og hvilke typer af sange og salmer, som mennesker oplever som de bedste til at sige noget om Gud.

 

Sang og musik i andre religioner

I denne del får eleverne et meget kort oplæg om, hvilken rolle sang og musik har i andre religioner. Dette er ikke som sådan en del af læseplanen i 5. klasse, men det kan bruges til en snak om, at sang og musik er en universel udtryksform. Derfor vil det også i de fleste religiøse sammenhænge være én af de måder, hvorpå man udtrykker sin tro.

Måske er der elever i klassen, der er muslimer, jøder eller hinduer? Eller måske kender eleverne nogen, der tilhører en anden trosretning? I givet fald kan deres viden og erfaringer inddrages.

Det er vigtigt at udtrykke respekt over for andre religioner og trosretninger, samtidig med at kristendommes grundsandheder, som de formuleres i sange og salmer får lov at blive præsenteret.

Læg særlig vægt på jødedommens tætte bånd til kristendommen (jødedom og kristendom deler GT og dermed beskrivelsen af Guds væsen dér, selvom NT udfolder Gudsbilledet yderligere). Der er også på flere områder en fælles tradition og kultur, selvom der selvfølgelig også er forskelle.

Find evt. videoer på YouTube om de forskellige religioners brug af musik. Nogle forslag:

Islam:

https://www.youtube.com/watch?v=3paZoyU-1aE

https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6g

 

Jødedom:

https://www.youtube.com/watch?v=Rnkb7M3dKTg

https://www.youtube.com/watch?v=jMiCUTsjQCE

 

Hinduisme:

https://www.youtube.com/watch?v=1mYfs1kfNo4

https://www.youtube.com/watch?v=jM9b2Qo5qwM

 

Opgave:

Hvordan bruger vi sang og musik i dansk kultur? Hvornår synger vi? Nævn nogle anledninger eller tidspunkter.

Hvilke sange, som du kan komme i tanker om, er særligt danske eller særlige for kristendommen?


Lektion 3-4

Barokkens salmedigter: Thomas Kingo (1634-1703)

 

Thomas Kingo

I disse lektioner skal elever lære om den danske salmedigter, Thomas Kingo.

Det kan være vigtigt at begynde med at give eleverne en idé om, hvornår i historien Kingo levede, for at hjælpe dem til at forstå, at de skal arbejde med det gamle sprog i salmen.

Teksten forklarer også lidt om historien bag Den Danske Salmebog og om kongens og kirkens samarbejde op igennem tiden. Hvis det er muligt, kan der arbejdes tværfagligt med historie eller musik om emnet. I så fald skal der bruges flere lektioner, og eleverne kan fx arbejde med yderligere oplysninger om Kingo og barokken. Der kan laves PowerPoint, tidslinjer, plancher, eller lignende.

 

Nu rinder solen op ad østerlide (1674)

Her kan man vælge at arbejde med andre af Kingos salmer sammen med eller i stedet for denne. Det kan være nødvendigt at forklare flere af ordene for klassen, ligesom det kan være godt at give et indblik i samfundet på denne tid (evt. tværfagligt med faget historie som nævnt ovenfor).

Målet med opgaven er, at eleverne får indblik i salmedigterens sprog og hans syn på Gud. Snak sammen om, hvad Kingo mon vil sige med salmen?

Kingo skrev flere salmer – vi skal undersøge én af dem og synge den.

Tekst: Thomas Kingo, 1674
Melodi: nederlandsk visemelodi, 1621

Nu rinder solen op
af østerlide,
forgylder klippens top
og bjergets side;
vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro
til Himlen svinge!

Utallig såsom sand
og uden måde,
som havets dybe vand
er Herrens nåde,
som han mit hoved daglig overgyder:
hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.

Han har i denne nat
med engleskare
mit hus og hjem omsat,
at ingen fare
har mig og mine ramt i nogen måde,
men jeg er frelst og fri
fra dødens mørke sti
og sjælevåde.

Du bedst min tarv og trang,
o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang
i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en måde,
du det tilforne ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde!

 

Opgave: Hvad handler salmen om?

Salmen har 7 vers i salmebogen. Herover står vers 1-3 og vers 7. Eleverne skal ud for hvert vers skrive, hvordan de forstår teksten og/eller give et bud på, hvordan de selv ville sige det.

Nøglespørgsmål: Hvilke ord eller sætninger i salmen viser, at Kingo stoler på, at Gud er med ham?

 

Opgave

Denne opgave er en øvelse i at bruge opslaget i Den Danske Salmebog, enten på internettet eller i den fysiske bog (hvor listen over salmedigtere og deres salmer er anført).

Hvilke af disse salmer har Kingo skrevet?

Brug https://www.dendanskesalmebogonline.dk/ til at finde svaret!

 

SVAR:

 

Sorrig og glæde de vandre til hobe                               X

Blomstre som en rosengård

Den yndigste rose er funden

Nu falmer skoven trindt om land

Vær velkommen, Herrens år

Som den gyldne sol frembryder                                    X

Et barn er født i Betlehem

Vågn op og slå på dine strenge                                     X

Dejlig er den himmel blå

Morgenstund har guld i mund

Her kommer Jesus dine små

 

Afslutning og evaluering

Som afslutning på forløbet kan man på klassen lave en brainstorm, hvor den nye viden om salmer, musik i andre religioner og viden om Thomas Kingo og Den Danske Salmebog bliver delt. Hvis klassen har arbejdet med præsentationer eller fremlæggelser kan disse deles/hænges op.

 

Spørgsmål til eleverne:

  • Hvorfor tror du, at sang og musik bruges i mange religioner?
  • Hvad hedder den bog i Bibelen, som indeholder mange af Kong Davids salmer?
  • Hvor mange salmer er der i den bog?
  • Hvis du skulle skrive en salme, hvad skulle den så handle om?
  • Nævn 5 ting, som du er glad for, og som kunne være med i en takkesalme

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage