Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

5. klasse Tak og taknemmelighed

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.

 

Lærervejledning | Tak og taknemmelighed

Forfatter: Elisa Bjørnholt, 2019

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

FKF – mål 

Eleverne forholder sig til etiske emner i relation til deres verden, fx taknemmelighed. Der sættes fokus på tak og taknemmelighed i kristen og almenmenneskelig sammenhæng, og eleverne reflekterer over, hvad taknemmelighed er og kan gøre godt for, også i deres eget liv. Der er inddraget mål om at:

  • kende centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket og naturen
  • drøfte almene tilværelsesspørgsmål i lyset af den kristne tro og
  • lade sig udfordre af kristen tro og etik

 

Fælles Mål

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og principper (efter 6 kl.).

 

Lektionsplanen

Lektionsplanen indeholder 3 lektioner, men den kan evt. gennemføres på 2 lektioner. Nedenstående lektionsoversigt er således vejledende, og man kan vælge at lave en lang eller kort opstart på hver af opgaverne. Længden af forløbet afhænger også af klassens lyst og evne til at have en udbytterig klassesamtale.

 

Lektion 1:

Optakt og gruppearbejde

Elevark 1

 

Lektion 2:

Gennemgang i plenum af tre bibeltekster

Elevark 2

 

Lektion 3:

Arbejde med tegninger

Elevark 3


Lektion 1

Optakt og gruppearbejde

BEGYND MED EN SANG

Som optakt til emnet synger klassen en takkesang eller takkesalme, fx ”Tak Gud for denne lyse morgen”, ”Nu takker alle Gud”, ”Morgenstund har guld i mund” eller ”Den mørke nat forgangen er”. Der tales med klassen om indholdet og hvad man takker Gud for i sangen/salmen.

 

GRUPPEARBEJDE OM ”TAK” OG ”TAKNEMMELIGHED”

Ud fra spørgsmålene på Elevark 1 om ”Tak og taknemmelighed” skal eleverne filosofere over forskellige former for tak, og hvad de betyder for vores fælles liv og for det enkelte menneske. Der kan arbejdes ud fra kategorier som: Den spontane, den eftertænksomme og den høflige tak.

 

OPSAMLING I PLENUM

Afrund timen med at høre nogle af gruppernes tanker.


Lektion 2

Gennemgang i plenum af tre bibeltekster

BEGYND MED EN SANG

Begynd lektionen med at synge en ny sang om taknemmelighed, fx ”Tak Gud for denne lyse morgen”, ”Nu takker alle Gud”, ”Morgenstund har guld i mund” eller ”Den mørke nat forgangen er”. Tal evt. igen med klassen om indholdet og hvad man takker Gud for i sangen/salmen.

 

GENNEMGANG I PLENUM AF TRE BIBELTEKSTER

Uddel elevark 2 med bibelteksterne fra Fil 4,4-6, 1 Thess 5,18 og Sl 136. Læs de to første tekster og drøft i fællesskab fx følgende spørgsmål:

  • Kan man altid glæde sig?
  • Kan/skal man altid sige tak for alting? (Lad eleverne komme med eksempler på forskellige situationer)

Læs Sl 136 op i kor og drøft fx følgende:

  • Hvad er det, israelitterne siger tak til Gud for i denne salme?
  • Hvor er der fokus på taknemmeligheden for Guds skaberværk og for dét, han har gjort i Israels historie?
  • Hvad ville I have med i en salme, der skulle takke Gud?

Lektion 3

Arbejde med tegninger

BEGYND MED EN SANG

Begynd lektionen med at synge en ny sang om taknemmelighed, fx ”Tak Gud for denne lyse morgen”, ”Nu takker alle Gud”, ”Morgenstund har guld i mund” eller ”Den mørke nat forgangen er”. Tal evt. igen med klassen om indholdet og hvad man takker Gud for i sangen/salmen.

 

ARBEJDE MED TEGNINGER

Uddel elevark 3 og lad eleverne lave små tegninger på 10 x 10 cm, hvor de hver især tegner mindst to ting, som de er taknemmelige for. Det lille format gør, at selv elever, der ikke er så glade for at tegne, kan overskue det. Opgaven udfordrer den enkelte elev til at være opmærksom på, hvad han/hun er taknemmelig for.

Lim efterfølgende de små billeder op på plakater i varme farver med overskriften ”Tak” eller ”Taknemmelighed” og hæng dem op i klassen til pynt og påmindelse.

 

OPSAMLING

Lad eleverne fortælle i plenum, hvad de har tegnet og er taknemmelige for. Afrund evt. forløbet med at synge endnu en sang om taknemmelighed eller genbrug en af de tidligere anvendte sange.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage