Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

6. klasse Jesu lignelser og farisæerne

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, PowerPoint og elevmateriale.

 

Lærervejledning | Jesus, farisæerne og de skriftkloge

Bibelen

Forfattere: Helena Thorsen og Elisabet Lund

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb omhandler Jesu lignelser i relation til farisæerne.

 

Bibelhenvisninger

Matt 22,1-4; Matt 20,1-16; Matt 21,33-46

 

FKF – mål 

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområdet Bibelen i 6. klasse og sætter særligt fokus på de beretninger fra Jesu liv, hvor Jesus møder mennesker, og hvor han fortæller lignelser.

Efter 6. klasse er målet, at Bibelens budskab må træde frem i undervisningen, så sammenhængen mellem dette og elevens hverdag, liv og tro står klart.

Målet er er således, at eleverne får kendskab til begrebet lignelser, og at de reflekterer over, hvad Jesu lignelser kan sige dem i dag.

 

Fælles Mål (4.-6. klasse)

Undervisningsmål: 

Dette materiale er udarbejdet til undervisning i kristendom på 6. klassetrin.

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområdet: Bibelske fortællinger.

Kompetencemål: 

Fortælling og livstydning:

 • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger.
 • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger.
 • Fortælling og kultur:
 • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu.

Færdighedsmål: 

Fortælling og livstydning:

 • Eleven kan give begrundede bud på betydningen af centrale bibelske fortællinger.
 • Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger.

Fortælling og kultur:

 • Eleven har viden om de bibelske fortællingers udtryk i kulturen før og nu.

Læringsmål: 

 • Eleverne skal have indsigt i, hvad en lignelse er, have kendskab til flere forskellige lignelser, kunne genfortælle indholdet i en lignelse samt reflektere over dens betydning. Derudover ønskes der at skabe rum for overvejelser over lignelsernes relevans i eleverneseget liv.

 

Arbejdsmetoder

Forløbet begynder med to eksemplariske gennemgange af henholdsvis lignelsen om Farisæeren og tolderen (Luk 18,9-14) og lignelsen om Ukrudtet i hveden (Matt 13,24 – 30).

Eleverne skal herefter i grupper arbejde med følgende lignelser:

 • Kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14)
 • Arbejderne i vingården (Matt 20,1-16)
 • De onde vinbønder (Matt 21,33-46)

 

Lektionsoversigt

 

Lektion 1:

Introduktion til lignelser

PowerPoint præsentation 1: Lignelser

 

Lektion 2:

Lignelserne om Farisæeren og tolderen og Ukrudtet i hveden

PowerPoint præsentation 2: Lignelserne om Farisæeren og tolderen og Ukrudtet i hveden

 

Lektion 3-4:

Gruppearbejde om lignelserne: Kongesønnens bryllup, Arbejderne i vingården, De onde vinbønder:

Til hver lignelse arbejdes der med bibelteksten, PowerPoint præsentation og et elevark.

Kongesønnens bryllup:

 • Kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14)(findes på bibelen.dk)
 • PowerPoint præsentation 3: Kongesønnens bryllup
 • Elevark: Kongesønnens bryllup

Arbejderne i vingården:

 • Arbejderne i vingården (Matt 20,1-16)(findes på bibelen.dk)
 • PowerPoint præsentation 4: Arbejderne i vingården
 • Elevark: Arbejderne i vingården

De onde vinbønder:

 • De onde vinbønder (Matt 21,33-46)(findes på bibelen.dk)
 • PowerPoint præsentation 5: De onde vinbønder
 • Elevark: De onde vinbønder

 

Lektion 5:

Gruppefremlæggelser og opsamling

 

Lektion 6:

Lignelser i et nutidigt perspektiv


Lektion 1

Lignelser

Lærerens introduktion og arbejde forforståelse

(Benyt PowerPoint 1: Lignelser)

(Slide 1)

Vi sammenligner ting for at forstå dem. Jesus sammenlignede også ting. Det gjorde han i lignelserne fordi han på den måde kunne forklare eller kommentere en problemstilling gennem en historie på en måde, så det blev mere forståeligt for dem, som hørte lignelsen.

(Slide 2)

Ved I, hvad disse to ting kan være et billede på? (Inddrag gerne flere eksempler).

Det er ikke altid, vi siger direkte, hvad vi mener. Nogle gange er det svært at få sagt eller forklare, hvad vi mener. Så er det, vi kan bruge billedsprog. Nogle gange omtaler vi noget symbolsk. Fx er hjertet et symbol på kærlighed.

(Slide 3)

Kender I disse talemåder? (Inddrag gerne flere eksempler).

Andre gange sammenligner vi. Vi siger fx ”frisk som en havørn” og mener dermed, at vi er meget friske, eller ”pligterne kalder” og mener dermed, at man har travlt og skal ordne noget, man har fået besked på.

(Slide 4)

Hvordan og hvorfor bruger I selv sammenligninger og billedsprog i jeres dagligdag?

(Slide 5)

I dette forløb skal I arbejde med lignelser. Det er en slags historier, som Jesus fortalte.

(Brug billedet fra lignelsen om Det mistede får på slide 5 som igangsætter for samtale på klassen; lignelsen er enkel at genfortælle og vil være genkendelig for mange elever).

(Slide 6)

Kender I nogle lignelser?

Hvad handler lignelserne om?

Kan I komme med 2 – 3 eksempler?

Hvorfor fortalte Jesus lignelser?

Ligesom de fleste andre historier har lignelser et budskab. De vil lære os noget og have os til at diskutere noget bestemt. De lignelser, som I skal arbejde med i dette forløb, fortalte Jesus til farisæerne. I skal i løbet af forløbet finde ud af, hvad en farisæer var/er og tænke over, hvorfor Jesus fortalte lignelserne lige netop til dem.

(Slide 7)

Lignelser bliver ikke fortalt for historiens skyld, men for at historien skal lære os om noget andet – i disse lignelser hvad der gør et menneske retfærdigt overfor Gud.

”Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre” (Luk. 18,9).


Lektion 2

Lignelserne om Farisæeren og tolderen og Ukrudtet i hveden

Forarbejde i forhold til lignelsen om Farisæeren og tolderen

(Benyt PowerPoint 2: Lignelserne om Farisæeren og tolderen og Ukrudtet i hveden)

(Slide 1)

Før lignelsen fortælles/læses, researcher eleverne selv på disse ord:

 • Farisæer
 • Tolder
 • Nådig
 • Retfærdig

Samt betydningen af, hvad det vil sige, at:

 • være en synder
 • give tiende af sin indtægt

Der samles op på arbejdet mundtligt i klassen.

 

Læsning af lignelsen om Farisæeren og tolderen

(Slide 2-7)

Klassesamtale

(Slide 8)

Efter læsningen taler klassen om lignelsen ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilke personer er med?
 • Hvad handler lignelsen om?
 • Hvilken af personerne vil du helst ligne – hvorfor?
 • Hvad tror du, Jesus vil fortælle med denne lignelse – hvad er pointen?
 • Hvorfor har farisæerne brug for at høre det?

 

Forarbejde i forhold til lignelsen om Ukrudtet i hveden

(Slide 10)

Før lignelsen fortælles/læses, researcher eleverne selv på disse ord:

 • Himmeriget
 • Husbond
 • Høsttid
 • Høstfolkene

Hvad vil det sige at:

 • Så god såsæd I sin mark
 • Luge
 • Binde korn i knipper

Læsning af lignelsen om Ukrudtet i hveden

(Slide 11-16)

Klassesamtale

(Slide 17)

Efter læsningen taler klassen om lignelsen ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad handler lignelsen om?
 • Hvilke personer er med?
 • Hvilken af personerne vil du helst ligne – hvorfor?
 • Hvad tror du, Jesus vil fortælle med denne lignelse – hvad er pointen?
 • Hvorfor har farisæerne brug for at høre det?

Lektion 3-4

Gruppearbejde om lignelser

Gruppearbejde

Eleverne skal i grupper på 3-4 arbejde med en af nedenstående lignelser. Til hver lignelse knytter sig selve bibelteksten (findes på www.bibelen.dk), et elevark samt PowerPoint med billeder til at understøtte oplæsning/genfortælling.

 • Kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14)
 • Arbejderne i vingården (Matt 20,1-16)
 • De onde vinbønder (Matt 21,33-46)

 

Arbejdsgang

Arbejdsgangen skulle gerne være genkendelig for eleverne fra arbejdet med de eksemplariske lignelser. Underviseren introducerer ud fra elevarkene om arbejdsproces og mål for gruppearbejdet. Herefter udleveres opgaven som elevark og billeder på PowerPoint.

Forarbejde:

 • Find frem til en forståelse af følgende ord/begreber, inden du læser lignelsen (se elevark).

Læsning

 • Læs lignelsen(findes på www.bibelen.dk).

Bearbejdning i gruppen

 • Svar på spørgsmålene:
  • Hvilke personer er med?
  • Hvilken af personerne vil du helst ligne – hvorfor?
  • Hvad tror du, Jesus vil fortælle med denne lignelse – hvad er pointen?
  • Øv dig i at genfortælle eller læse lignelsen, mens du viser billederne fra PP.

Lektion 5

Gruppefremlæggelser og opsamling

Fremlæggelser

Genfortælling og svar på spørgsmålene fremføres af de enkelte grupper

for resten af klassen.

 • Kongesønnens bryllup (Matt 22,1-14)
 • Arbejderne i vingården (Matt 20,1-16)
 • De onde vinbønder (Matt 21,33-46)

 

Samtale i plenum

Efter fremlæggelserne laves en samtale i plenum ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvorfor havde farisæerne brug for at høre disse lignelser?

 

Vi har tidligere set på, at Jesus vil noget med sine lignelser. De vil lære os noget og vil have os til at diskutere noget bestemt.

 • Hvad har disse lignelser lært jer?
 • Har vi brug for at høre disse lignelser i dag? Hvorfor?
 • Findes der farisæere i dag? Hvem ville det i så fald være?
 • Hvad gør et menneske retfærdigt overfor Gud?

Lektion 6

Lignelser i et nutidigt perspektiv

Gruppearbejde

For at give lignelserne en mere nutidig relevans, skal eleverne omskrive lignelserne i en nutidig kontekst. Det kan man gøre på flere måder:

 • Lad grupperne arbejde videre med deres lignelse ud fra følgende spørgsmål:

Hvordan ville lignelsen lyde i dag?

 • Omskriv jeres lignelse til hvordan historien kunne foregå i dag.
 • Hvilke personer/persongrupper villeoptræde i lignelsen i dag?
 • Hvad kunne konflikten være?
 • Ønsker man eksempler på omskrivninger af lignelser, eller vurderes det, at det er for svært for eleverne at omskrive lignelserne, kan man bruge følgende omskrivninger af Kim Fupz Aakesonlånes i klassesæt på mitcfu.dk
 • Det store party (Det store festmåltid).
 • Per, Poul og Farmand (Den fortabte søn).
 • Næste (Den barmhjertige samaritaner).

Vi anbefaler, at man læser bibelteksten først og derefter omskrivningen.

Derpå kan man drøfte:

 • Hvilke ord og begreber har forfatteren valgt for at gøre historien tidssvarende?
 • Synes du, at omskrivningen er lettere at forstå end teksten fra Bibelen? Hvorfor?
 • Er det det samme budskab i lignelsen som i den omskrevne historie?
 • Hvad har lignelsen lært jer?

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage