Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

6. klasse Salmer, kristne sange og Grundtvig

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark

 

Lærervejledning | Salmer, kristne sange og Grundtvig

Forfatter: Heidi Lomborg 2019

Antal lektioner: 4

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til undervisningen i kristendom i 6. klasse. I forløbet arbejder eleverne med at udvide deres kendskab til betydningen af salmer som kristne udtryksformer.

Der er fokus på salmedigteren N. F. S. Grundtvig og brugen af salmer og lovsang.

 

Mål

FKF´s læseplan

At anvende og tolke salmer og kristne sange samt kunst og centrale symboler.

 

Fælles Mål

Eleven kan redegøre for betydninger af centrale symboler, ritualer, musik og salmer. Eleven har viden om udlægninger af symboler, ritualer, musik og salmer.

 

Arbejdsmetoder

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning og/eller læsning i par eller grupper.

I opgaverne er der mulighed for at arbejde både individuelt, parvis og gruppevis alt efter klassens faglige og sociale situation.

Der arbejdes med hjemmesiden https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

 

Lektionsoversigt

Lektion 1-2:

Salmer og vækkelsessange – hvad er det?

 

Lektion 3-4:

N.F.S. Grundtvig og hans salmer


Lektion 1-2

Salmer og vækkelsessange – hvad er det?

 

Salmer og andre kristne sange

Sang og musik er en vigtig del af kristendommen. Det har det altid været. I Bibelen kan vi fx læse, at Kong David spillede og sang.

Som introduktion til emnet kan klassen snakke om, hvad de forstår ved eller tænker på, når de hører ordet ”salme”.

Fortæl om Kong David og hans forhold til musik, og at han er forfatter til de fleste digte/salmer i Salmernes Bog i Bibelen. (I FKF´s inspirationskatalog online findes der et forløb til 5. klasse om Kong David, som også indeholder opgaver til at arbejde med salmer.)

Spørgsmålene til eleverne lægger op til en snak om, hvad sange og musik ”kan”. Det er oplagt at bruge elevernes egne erfaringer med musik til at snakke videre om, hvorfor musik og sang er et vigtigt udtryk i kristendommen.

 

Vækkelsessange (1850 – 1950)

Kristne sange og musik bliver ikke kun brugt i kirken. Vi synger derhjemme, i forsamlingshuse, på skoler, i missionshuse og i foreninger.

I dette afsnit er målet at give eleverne et lille indblik i nogle historiske linjer i danske salmer og kristen sangtradition.

Læreren kan vælge at fortælle om vækkelsen i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Indre Mission blev stiftet i 1853 og blev i 1860´erne en ”vækkelsesbevægelse inden for folkekirken”. http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_-_historie/Danmark_-_historie_(1814-1900)

Avisen Kristeligt Dagblad blev stiftet i 1896, blandt andet på baggrund af fiskerulykken i Harboøre i 1893 hvor 26 fiskere druknede. Ved begravelsen af nogle af disse fiskere talte prædikanten Carl Moe, og hans prædiken blev gengivet i avisen Politiken. De troende følte sig misforståede og fejlciteret, og det førte til behovet for en avis, som ville skrive historier om troen og kristendommen, sådan som kristne i Indre Mission og andre vækkelsesbevægelser forstod den.

Sangen ”Ingen er så tryg i fare” nævnes i dette afsnit. Den er skrevet af Lina Sandell, og her kan læreren vælge at trække flere sange frem, som hun har skrevet. Flere af dem er genindspillet af nyere sangere og fortolket.

Det er vigtigt at eleverne kommer til en forståelse for at formålet med salmer og lovsange er – modsat mange andre sange – at give Gud ære og tilkendegive, at han er Skaberen og Frelseren. Derfor er teksten i salmer og lovsange altid rettet mod Gud og fortæller om hans skaberværk, hans gerninger, Jesu liv og/eller om livet med Gud.

 

Rebus

Hvad er lovsang?

SVAR: At synge tak til Gud og prise ham.

 

Opgave: Salmer i dag

I dette afsnit kan læreren vise eleverne nogle nyere, kristne kunstnere som synger salmer og lovsange. Det kan fx være på YouTube:

Matt Redman:

https://www.youtube.com/watch?v=XtwIT8JjddM

Hillsong:

https://www.youtube.com/watch?v=GEAcs2B-kNc

Lacrae (rap):

https://www.youtube.com/watch?v=Yc8x33lAnAk


Lektion 3-4

Mega-salmedigter: N. F. S. Grundtvig

 

Grundtvig

En af de salmedigtere som har allerflest sange med i Den Danske Salmebog er Grundtvig. Han har skrevet cirka 1500 salmer! Hvem var han?

I denne introduktion til N. F. S. Grundtvig får eleverne en kort udgave af hans livshistorie. Gør opmærksom på årstallene, så eleverne får en forståelse for kronologien i relation til andre tidspunkter i kirkehistorien.

Oversæt følgende citat så eleverne forstår det – eller lad dem selv prøve først!

“Den skal i yndige, bevægelige Toner udsjunge det barnlige, broderlige Sindelag, den skal henrykt kvæde om Faderens og Jesu Kristi uudgrundelige Kærlighed, og male et sanddru, levende Billede af den efter Skriftens hellige Historie, især Jesu Levnet.”

Historien om ”højskolens fødsel” er en vigtig del af historien om Grundtvig, og eleverne skal kende lidt til denne del af Danmarks historie. Højskoletanken er noget som Danmark i dag er verdensberømt for. Der er ikke mange andre lande som fx har efterskoler og højskoler som i Danmark. Og det er på grund af Grundtvig!

 

Morgenstund har guld i mund

Her kan man vælge at arbejde med andre af Grundtvigs salmer sammen med eller i stedet for denne. Det kan være nødvendigt at forklare flere af ordene for klassen, ligesom det kan være godt at give et indblik i samfundet på denne tid (evt. tværfagligt med faget historie).

Morgenstund har guld i mund
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1853
Melodi: Thomas Laub, 1916

Morgenstund
har guld i mund!
For natten Gud vi love*, (takke)
han lærte os, i Jesu navn,
som barnet i sin moders favn,
vi alle sødt kan sove.

Morgenstund
har guld i mund,
vi til vort arbejd’ ile*, (skynde os)
som fuglen glad i skov og vang
udflyver med sin morgensang,
genfødt ved nattehvile.

Her siger Grundtvig at vi kan gå på arbejde/i skole med glæde og ny energi, fordi vi – ligesom fuglen – er blevet friske efter nattens søvn.

Morgenstund
har guld i mund,
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.

Dette vers lægger vægt på, at selvom vi græder – at noget er svært – så bliver dagen glædelig, fordi vi lever den, som Gud vil have det,

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Sol opstår,
og sol nedgår,
når den har gjort sin gerning.
Gud give os at skinne så,
som himmellys, skønt af de små!
da randt for os guldterning.

Opgave: Hvad handler salmen om?

Her giver eleverne deres bud på, hvad salmen egentlig handler om, og de nærlæser teksten for at finde tegn på, at det er en morgensalme.

Snak gerne med klassen om hvad der så kendetegner en aftensalme eller en takkesalme.

I den følgende opgave skal eleverne bruge hjemmesiden for Den Danske Salmebog. Vis fælles for klassen, hvor hjemmesiden findes, og vis hvordan søgefeltet bruges.

Nu kan eleverne – i par eller gruppevis – søge på hver af de nævnte salmer og finde frem til forfatteren.

Hvilke af disse salmer har Grundtvig ikke skrevet (indsæt små afkrydsningskasser ud for hver):

Brug https://www.dendanskesalmebogonline.dk/ til at finde svaret!

 • I al sin glans nu stråler solen
 • Blomstre som en rosengård
 • Den yndigste rose er funden (Brorson)
 • Nu falmer skoven trindt om land
 • Vær velkommen, Herrens år
 • Det kimer nu til julefest
 • Et barn er født i Betlehem
 • Det dufter lysegrønt af græs (Johansen)
 • Dejlig er den himmel blå
 • Morgenstund har guld i mund
 • Her kommer Jesus dine små (Brorson)

 

Afslutning og evaluering

I denne del af forløbet er det vigtigt, at eleverne kan sætte Grundtvig ind i en sammenhæng i dansk historie og i salmedigtningens betydning.

Klassen kan evt. arbejde med PowerPoint (eller andre præsentationsformer i SkoleTube) om Grundtvig og salmer/lovsange.

Det er også oplagt at snakke med eleverne om forskellige musikgenrer – klassisk musik, rock, pop, country, heavy metal, rap – som alle bruges til at udtrykke kristen tro.

 

 

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage