Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

8.-9. klasse Penge og forbrug

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og videoer.

 

Lærervejledning | Autoriter

Livsfilosofi og etik

Forfatter: Simon Hauge Lindbjerg

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

FKF – mål 

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområdet livsfilosofi og etik i 8.-9. klasse og sætter særligt fokus på følgende slutmål fra FKF’s læreplan i kristendomskundskab:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  • at redegøre for centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket, samfundet og naturen
  • at relatere spørgsmål om kristen tro og etik til relevante bibelske tekster og grundtanker

 

Fælles Mål

I forhold til kundskabsområdet livsfilosofi og etik i Fælles Mål sætter undervisningsforløbet særligt fokus på følgende mål:

  • Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
  • Eleven kan diskutere sammenhænge mellem forskellige trosvalg og deres tydninger af tilværelsen

 

Lektionsplanen

Undervisningsforløbet er målrettet undervisning i kristendomskundskab på en kristen friskole. Det er bygget op af 3 lektioner, men der er rig mulighed for at være fleksibel og lade nogle elementer fylde mere og/eller forkorte andre.

Herunder følger en lærervejledning til alle lektioner. Der er udarbejdet slides med stikord, billeder og videoer, som kan bruges i de forskellige lektioner.

 

Lektion 1:

Introduktion til Penge

PowerPoint præsentation: Penge 1

Bilag 1: Money – Michael Jackson

 

Lektion 2:

Bibelen om penge

PowerPoint præsentation: Penge 2

 

Lektion 3:

Gavmildhed

PowerPoint præsentation: Penge 3


Lektion 1

Introduktion til Penge

Der bor en bager

Som en samtalestarter til forløbet skal eleverne tale om en kendt sætning fra børnesangen: Der bor en bager på Nørregade. I et af versene hedder det: ”Så har du penge, så kan du få / Men har du ingen, så må du gå.” Det er et ret provokerende og udfordrende citat. Tal med eleverne om, hvad det betyder i et materialistisk samfund. Og passer udsagnet egentlig? Eller er der ting, som man ikke kan købe for penge?

 

RODEN TIL ALT ONDT

Som en modsætning til sætningen fra sangen, skal I sammen læse de vers fra Bibelen, der er på det efterfølgende slide. Tal fælles i klassen om: Hvad er nøjsomhed? Hvad er ifølge versene rigdommens farer? Hvorfor er kærlighed til penge roden til alt ondt?

 

MONEY – MICHAEL JACKSON

Eleverne skal nu møde endnu et indspil i forhold til synet på penge og forbrug i form af Michael Jacksons sang: Money. Begynd med at høre sangen sammen i klassen. Eleverne får nu teksten udleveret: Se bilag 1. De skal så finde tre-fem steder i sangen, som de særligt lægger mærke til.

 

CITATER OM PENGE

Hvis der er lidt tid til sidst i timen, kan du vise eleverne citaterne på det sidste slide. Bed så eleverne om sammen med deres sidemakker at vælge det citat, som de lægger mest mærke til. De skal kunne argumentere over for resten af klassen, hvorfor de har valgt lige netop det citat.


Lektion 2

Bibelen om penge

OPSAMLING FRA SIDST

Begynd gerne timen med at opsummere fra sidst. Hvordan talte sangen og citaterne om penge og forbrug? Hvad sagde den bibeltekst, vi læste sammen? Læs gerne teksten fra Bibelen igen, da det bliver afsættet til arbejdet i denne lektion.

 

GRUPPEARBEJDE

Eleverne skal arbejde med forskellige tekster i Bibelen, som taler om penge. De skal gøre det på følgende måde: Gå ind på bibelselskabet.dk og søg på ordet “penge”. Vælg mindst 6 steder fra Det Nye Testamente og læs dem sammen. Snak om, hvad de betyder. Vælg ét af stederne, som I vil dele med resten af klassen.

Her er en liste med nogle af de relevante tekststeder:

Matt 28,12 (Bestikkelse)

Mark 12,41 (Den fattige enke)

Mark 14,11 (Judas)

Luk 19,8 (Tolderen betaler tilbage)

ApG 4, 34-35 (Fælleseje)

Hebr 13,5 (Kærlighed til penge)

 

OPSAMLING I KLASSEN

Som opsamling på gruppearbejdet skal alle grupperne lave en lille ”fremlæggelse”, hvor de læser de vers op, som de har valgt, og hvor de begrunder, hvorfor de netop har valgt de vers. Kan de genkende det, der sker i verset? Oplever de noget lignende i dag?

 

SAMFUNDET >< BIBELEN

Som afrunding på timen skal I tage en fællessamtale på klassen om forholdet mellem det syn på penge, der kommer til udtryk i Bibelen, og det syn på penge, som vi oplever i samfundet generelt. Hvorfor taler Jesus så meget om penge og deres magt? Hvorfor fylder penge så meget i vores samfund? Hvad er styrkerne og svaghederne ved det store fokus på penge og forbrug? Kan man virkelig købe alt for penge? Det er vigtigt, at dette ikke skal være en moraliserende tale om samfundets forfald, når det gælder om penge og forbrug. Det skal være en åben dialog om, hvad der sker, når Bibelens budskab om f.eks. nøjsomhed, gavmildhed m.m. møder den tid, vi lever i.


Lektion 3

Gavmildhed

GAVMILDHED

En af ting, som bliver tydeligt i det kristne budskab er, at det ikke kun handler om nøjsomhed i forhold til en selv. Der er også en grundlæggende tanke om, at det er godt at give. Mennesket er forvalter af alle de gode gaver, som vi hver dag modtager fra oven. Derfor er der en klar opfordring og forventning i Bibelen om, at de mennesker, der har mange penge, tager et ansvar for dem, der mangler. Det bliver tydeligt i ordningen med at give tiende, som vi møder flere steder i Bibelen, blandt andet i 3. Mosebog. Læs evt. mere i denne artikel: https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/hvad-er-tiende. Når vi i sangen ”Marken er mejet” synger: Rev vi marken let / Det er gammel ret / Fuglen og den fattige skal også være mæt klinger nogle af de samme tanker med. Man kan måske med rette spørge sig selv, om vi stadig ser et sådant ansvar i vores samfund i dag? Eller har velfærdsstaten overtaget ansvaret for at hjælpe de svage i samfundet?

Arbejdet med at sætte fokus på vores gavmildhed bliver meget tydeligt, når nødhjælpsorganisationer og humanitære tiltag med reklamer og indsamlingsshows forsøger at fremelske vores gavmildhed. I sådanne situationer bliver det dog også tydeligt, at vi, også på det punkt, er forbrugere, der gerne vil have noget underholdning eller lignende i bytte for vores gavmildhed.

 

GRUPPEARBEJDE – PR-GRUPPE

Elever skal nu i grupper á 3-4 personer lave nogle små korte videoer, der skal få folk til at udvise gavmildhed. De skal forestille sig, at de er en gruppe, der skal lave et forslag til en ny kampagne for gavmildhed. De skal lave en video, der opmuntrer folk til at være gavmilde med deres penge. De bliver derfor nødt til at overveje, hvilke argumenter de vil bruge og evt. lave et slogan, som kan fungere som opmuntring. Der må gerne være religiøse argumenter med, men det skal kunne give mening for alle. De kan evt. finde nogle videoer fra nødhjælpsorganisationer og lignende for at finde inspiration.

 

VISNING AF FILM

Som afrunding på arbejdet skal grupperne vise deres film for resten af klassen. Klassen skal så give respons på, om de synes, at gruppen formår at komme med nogle gode argumenter og måske spiller på nogle ting, der kan få folk til at udvise større gavmildhed.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage