Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

8.-9. klasse Troværdighed, ærlighed og sprog

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, PowerPoint og bilag

 

Lærervejledning | Troværdighed, ærlighed og sprog

Antal lektioner: 3

 

Beskrivelse

FKF – mål 

Undervisningsforløbet forholder sig til kundskabsområdet Livsfilosofi og etik i 7.-8. klasse og sætter særligt fokus på følgende slutmål fra FKF’s læreplan i kristendomskundskab:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

  • at relatere spørgsmål om kristen tro og etik til relevante bibelske tekster og grundtanker
  • at drøfte grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af kristendommen
  • at redegøre for centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket, samfundet og naturen

 

Fælles Mål

I forhold til kundskabsområdet Livsfilosofi og etik i Fælles Mål sætter undervisningsforløbet særligt fokus på følgende mål:

  • Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
  • Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål

 

Lektionsplanen

Undervisningsforløbet er målrettet undervisning i kristendomskundskab på en kristen friskole. Det er bygget op af 3 lektioner, men der er rig mulighed for at være fleksibel og lade nogle elementer fylde mere og/eller forkorte andre.

Herunder følger en lærervejledning til alle lektioner. Der er udarbejdet slides med stikord, billeder og videoer, som kan bruges i de forskellige lektioner.

 

Lektion 1:

Tal pænt – tak

PowerPoint præsentation: Sprog 1

Bilag 1: Tal pænt – tak

 

Lektion 2:

Bibelen om sprog

PowerPoint præsentation: Sprog 2

 

Lektion 3:

Casearbejde om sproget

PowerPoint præsentation: Sprog 3

Bilag 2: Cases


 Lektion 1

Tal pænt – tak

Troværdighed, ærlighed og sprogbrug

Lav en kort introduktion til forløbet, hvor eleverne bliver præsenteret for overvejelserne med temaet, og hvilke ting der skal arbejdes med. Præsentér dem evt. for citaterne om sprog, så de har noget at reflektere over. Tal om, hvad der er på spil i de forskellige citater. Forløbet er en del af overemnet kristen tro og etik. Det er derfor vigtigt at italesætte, at vi skal undersøge, hvilken etik og moral, som kristendommen med udgangspunkt i Bibelen har.

 

VIDEO FRA CALL ME

Som indledende øvelse til emnet skal eleverne sammen se den korte video fra Call Me, der er integreret i præsentationen. Bagefter skal de lave et gruppearbejde, hvor de taler sammen om de spørgsmål, der er, på det efterfølgende slide. Videoen kan findes på Youtube: ”Hvilken stemme giver du videre?”

 

SUSPEKT – PROLETAR

Sproget, vi møder, er meget forskelligartet, og det sprog eleverne møder i deres hverdag kan se meget forskelligt ud. Et af de steder, hvor der virkelig bliver skubbet til sproget, og hvordan vi kan tale til og om hinanden, er i rap-musikken. Lad eleverne høre sangen med Suspekt og tag bagefter en klassesamtale om, hvad de tænker om det sprog, de hører der. Lad dem også meget gerne komme med eksempler på sprog de møder hos andre kunstnere. Hvad tænker de om den rå tone? Er det OK, eller hvor går grænsen? Tag evt. en uddybende snak om, hvem der kan definere sprogets betydning. Et ord som fuck har for mange unge skiftet betydning, så det nu bare er et ”uskyldigt” udtryk. Kan ord gøre det, og hvem bestemmer i så fald ordets betydning? Afsender eller modtager? Det kan også afføde en snak om, hvordan vores sprog kan være forskelligt, alt efter hvilken arena vi er på. Vi taler anderledes med venner end med vores forældre.

 

TAL PÆNT – TAK

Eleverne skal nu lave et gruppearbejde, hvor de sammen læser artiklen fra bilaget højt for hinanden. Bagefter skal de tale sammen om, hvad artiklens budskab er, og hvad de tænker om det? De skal finde tre steder i artiklen, som de synes er særligt gode.


Lektion 2

Bibelen om sprog

OPSAMLING FRA SIDST

Begynd gerne timen med at opsummere fra sidst. Hvad var det, vi talte om sidst? I denne lektion skal vi se på, hvordan Bibelen taler om sproget og dets betydning.

 

BJERGPRÆDIKENEN

Et af de steder i Bibelen, hvor der tales om sproget, er i Bjergprædikenen. Her taler Jesus ret tydeligt om det med at sige sandheden og om at tale dårligt om andre mennesker. Læs versene sammen. Bed bagefter eleverne om at tale sammen to-og-to om de spørgsmål, der er på det efterfølgende slide.

 

SAMMENHÆNG MELLEM HJERTET OG MUNDEN

Et andet sted opsummerer Jesus ved at sige: ”Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med” Luk. 6,45. Det er et ret provokerende udsagn, hvor de ord, der kommer ud af vores mund, kobles sammen med hjertet, og dermed den person vi er. Hvad tænker eleverne om det?

 

DE 10 BUD

Bibelen taler ikke kun om, at mennesker skal sige sandhed. Der nævnes bl.a. også det at bande og at lyve. Begge dele er specifikt omtalt i De 10 Bud. Læs det andet og ottende bud sammen med eleverne og læs også gerne Luthers forklaringer fra Den Lille Katekismus. Bemærk, at Luther ikke kun udlægger, hvad det betyder, vi skal lade være med, men også understreger, hvad vi i stedet for skal gøre. Bed eleverne om at give 2-3 eksempler fra deres hverdag, hvor de kan opleve både det, som Luther taler imod, og det han i stedet opfordrer os til.

 

OPSAMLING

Hvis vi samler det, kan vi sige, at det understreges i Bibelen, at det er vigtigt, at mennesker ikke sværger/bander, taler sandt i stedet for at lyve og taler ordentlig til hinanden. Tag en opsamlende samtale med klassen om, hvad de tænker om de tre guidelines. Hvad er deres styrker, og er der steder, hvor det ikke giver så megen mening? Hvad er status i deres egen klasse?

 

VIDEO FRA CALL ME

Som afrunding på timen kan I se sangen ”Tal ordentligt”. Tal om, hvad sangens budskab er, og hvordan det hænger sammen med de ting, som I har set på i Bibelen. Sangen ligger på Youtube: ”Tal ordentligt”, Barbara Moleko.

 

EVT. EKSTRA

Hvis der er yderligere tid, kan I vælge at bruge tid på at se på nogle vers i Jakobs Brev, hvor forfatteren også taler om tungens magt. Det er i Jakobs brev, kapitel 3, vers 1-12.


Lektion 3

Casearbejde om sprog

INTRODUKTION TIL CASES

For at bringe de ting, som eleverne har arbejdet med, lidt mere i spil, skal de nu tale om nogle konkrete cases.

 

CASES I GRUPPER

Eleverne skal nu i grupper på 3-4 arbejde med de cases, som er på bilaget. De skal forsøge at bruge god tid på at tale om de enkelte cases, så de ikke bare skynder sig videre. Når de har snakket om alle fire cases, skal de selv prøve at skrive en case, som en af de andre grupper, så kan tale om.

 

EVT. EKSTRA

Bed eleverne om at lave et lille dramastykke, hvor de viser, hvad der kan være på spil. Lad dem evt. spille den samme sekvens med to forskellige udfald. Én udgave hvor der bliver løjet, kontra én hvor der bliver talt sandt.  En udgave hvor de taler hinanden op, kontra én hvor de taler dårligt om hinanden o. lign.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage