Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

9. klasse Bjergprædikenen

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.

 

Lærervejledning | Bjergprædikenen

Forfatter: Morten Vartdal, 2018

Antal lektioner: 6

Beskrivelse

Forløbet har til hensigt at give eleverne indsigt i Jesu mest berømte prædiken – en prædiken som har dannet grundlag for kristen tro, etik og kultur mm. Indholdet i undervisnings-forløbet har dermed hovedsageligt fokus på Bjergprædikenens indhold fremfor dens betydning. Derfor vil dette forløb danne et godt fundament for videre undervisning om livsfilosofi og etik, kristne grundbegreber, sammenligning med andre religioner mm.

Undervisningsforløbet er bygget sådan op, at eleverne indledningsvis arbejder med, hvad der er normen for etikken. Dette lægger op til at arbejde med Bjergprædikenen som etisk norm. Her skal eleverne have kendskab til samtidens forståelse af De 10 Bud og traditionen, som danner en god baggrund for læsningen af Bjergprædikenen. Derefter sættes fokus på de mange temaer, Jesus berører i sin prædiken, og de skal forholde sig til, hvordan forfulgte kristne børn efterlever dele af Bjergprædiken. Til sidst vælger de et af temaerne, som de vil illustrere ud fra et nutidigt perspektiv.

For at få mest muligt ud af forløbet, så vil det være hensigtsmæssigt at have gennemgået følgende forløb på forhånd:

 • Gennemgang af De 10 Bud
 • Jødedommen – særligt med fokus på religiøse jøders måde at fortolke Moseloven på ved at tilføre ekstra regler og traditioner.

Vær opmærksom på, at Bjergprædikenen er opdelt forskelligt alt afhængig af hvilken bibeloversættelse, man anvender.

 

Faglig målsætning ud fra FKF og Fælles mål

FKF

Livsfilosofi og etik

 • Eleven skal have kendskab til Bibelen og etiske normer, fx De 10 bud og Bjergprædikenen
 • Eleven kan reflektere over etiske emner i relation til aldersgruppen, fx autoriteter, arbejde, penge og forbrug, troværdighed, kristen etik samt bibelske perspektiver på fx abort samt mand og kvinde og seksualitet.

Fælles mål

Livsfilosofi og etik

 • Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer
 • Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv

Lektion 1

Bibelen som etisk norm

 

Formål

Eleverne skal forholde sig til, at der er forskellige normer for etikken. Desuden skal de reflektere over, hvad der bestemmer deres egen etik.

 

Fokus i lektion 1

Eleverne skal lære, at menneskers holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, bestemmes af nogle normer. Dette vil lægge op til at arbejde med Bibelen – nærmere bestemt Bjergprædikenen – som etisk norm. Derfor skal de arbejde med en tekst, som sætter fokus på, hvad der kan udgøre forskellige normer for etikken. 

Etik handler grundlæggende om, hvordan vi mennesker bør opføre os. Ordet etik stammer fra det græske ord Ethos, som kan oversættes med skik, brug og vane. Ordet moral ligger meget tæt opad. Som regel skelner man mellem begreberne på den måde, at etik er teorien (det vi tænker og taler) bag moralen, hvorimod moral er etikkens praksis (det vi gør).

Spørgsmålet om, hvordan mennesker bør opføre sig, fører ofte voldsomme diskussioner med sig, for vi mennesker kan være meget uenige om, hvad der er rigtigt og forkert. Er det fx okay at få foretaget en abort? Er ægteskabet kun mellem én mand og én kvinde? Hvordan bør fjender og kriminelle behandles? Der er mange delte meninger om, hvad der er rigtigt at gøre. Men der er et andet spørgsmål, som trænger sig på: Hvem eller hvad bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert? Med andre ord: Hvad er normen (rettesnoren) for etikken, altså den måde, vi mennesker bør opføre os på?

Også i spørgsmålet om normen for etikken er der uenighed. Bestemmer vi mennesker selv, hvad der er rigtigt og forkert – og i så fald: Hvem har ret? Eller har vi mennesker brug for noget ud over os selv, som fx Gud, til at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert – og i så fald: hvordan kan vi vide, hvad Gud mener om det ene eller andet?

De fleste kristne har gennem alle tider haft Bibelen som etisk norm, idet denne bog er blevet anset for at være Guds ord til mennesker. Dvs. at i tilfælde, hvor noget skulle vurderes som enten rigtigt eller forkert, så ville Bibelen blive brugt som norm/rettesnor. I dele af verdenshistorien har Bibelen derfor haft meget stor indflydelse på menneskers adfærd og lovgivning. I Bibelen står både De 10 Bud og en prædiken af Jesus, som har været til særlig stor inspiration blandt mennesker verden over – både kristne og ikke-kristne.

 

Spørgsmål

 • Hvem eller hvad bestemmer normen for din adfærd og når du skal vurdere, om noget er rigtigt eller forkert?
 • Hvad tænker du om, at nogle mennesker lader en bog som fx Bibelen eller Koranen være normen for, hvad de mener, der er rigtigt eller forkert at gøre?
 • Hvad tænker du om, at nogle mennesker ikke har andet end sig selv eller andre mennesker til at afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert at gøre?

Spørgsmålene til kan besvares på følgende måde:

 • Læreren kan fortælle ovenstående for klassen og stille spørgsmålene i en fælles snak på klassen
 • Eleverne kan læse ovenstående http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/2018/10/bilag-1-bjergpr.pdf og besvare spørgsmålene skriftligt (på den måde “tvinges” eleverne til at reflektere over det, og det kan evt. danne grundlag for en god snak på klassen)

 

Lektie til lektion 2

 


Lektion 2

Bibelen som etisk norm

 

Formål

Eleverne skal kunne redegøre for de 10 buds betydning for Bjergprædikenen, og hvordan jødernes forståelse af De 10 Bud spiller ind på Jesu prædiken.

 

Fokus i lektion 2

Eleverne skal kende til baggrunden for Bjergprædikenen for derved at forstå den bedre. Denne lektion har dermed ikke direkte reference til etiske normer, men danner en god baggrundsviden for det videre arbejde.

 

Opsamling på lektier: Hvis ikke lektierne blev givet, eller hvis tiden er presset, kan læreren vælge at fortælle om indholdet i artiklen ‘De 10 Bud’, og sammen kan de læse artiklen ‘Jødernes forståelse af De 10 Bud’.

 • Eleverne arbejder med følgende spørgsmål til artiklen ‘De 10 Bud’
  • Hvad kendetegner de fem Mosebøger?
  • Hvem bestemte over jøderne i henholdsvis Egypten og ørkenen?
  • Hvor mange love gav Gud det jødiske folk?
  • Hvilke love er de mest kendte?
  • Hvilke forskelle ser I på henholdsvis den lutherske/katolske og jødiske inddeling af de 10 bud?
 • Eleverne arbejder med følgende spørgsmål til artiklen ’Jødernes forståelse af de 10 bud’
  • Forklar hvad henholdsvis jøde og jødedom er
  • Hvad er vigtigt at kende til for at forstå lidt af jødedommen?
  • Hvor mange love er der i alt i Mosebøgerne ifølge jødisk tradition?
  • Hvorfor mener religiøse jøder, at Moses fik både en skriftlig og mundtlig lov?
  • Hvordan vil du forklare, hvad jødernes forståelse af De 10 Bud er?
  • Hvorfor tror du, at det er vigtigt at kende til jødernes forståelse af den skriftlige lov, når du skal arbejde med Bjergprædikenen?

 

Spørgsmålene til begge artikler kan bl.a. besvares på følgende måder:

 1. Fælles samtale på klassen (PP. slide 2 og 3)
 2. Inddel klassen i grupper og lad dem én ad gangen trække et spørgsmål, som de på skift svarer på. Spørgsmålene kan printes her http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/pdf/bilag-4-5-bjergpr.pdf .Svarene kan gives mundtligt eller skriftligt.
 3. Quiz og byt. Dvs. at eleverne får udleveret spørgsmålene og danner par, som stiller deres spørgsmål til hinanden. Derefter bytter de og finder en ny makker. Spørgsmålene kan printes her http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/pdf/bilag-4-5-bjergpr.pdf .Det gør ikke noget, at to elever mødes og stiller det samme spørgsmål.
 4. Terningen bestemmer. Dvs. at klassen inddeles i grupper, og hver person i gruppen får et nummer. Derefter stiller du spørgsmålet og giver lidt tid til, at grupperne bliver enige om et svar. Kast derefter en terning, som afslører hvilken gruppe, der skal svare. Kast igen terningen, som afslører hvem i gruppen, der skal svare på spørgsmålet. Den pågældende elev svarer på spørgsmålet. Det hele gentages med et nyt spørgsmål.

 

Lektie til lektion 3

Hvad tror I, Jesus har sagt om følgende: Det Gamle Testamente, ægteskab og skilsmisse, fjender, at give penge, bøn, bekymringer, at dømme andre, hvordan andre mennesker skal behandles

(Jf. PP. slide 4)

Spørgsmålet besvares i et skema, som er inddelt i ovenstående http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/pdf/bilag-6-bjergpr.pdf.

 


Lektion 3

Bjergprædikenen

 

Formål

Eleverne skal redegøre for bjergprædikenens indhold

 

Fokus i lektion 3

Eleverne skal undersøge, hvad Jesus siger om forskellige etiske emner i Bjergprædikenen.

 

Undersøg selv i teksten, hvad Jesus siger om de forskellige punkter.

Dette kan gøres på én af følgende måder:

 1. Inddel klassen i grupper og tildel dem et skriftafsnit, som omhandler ét af ovenstående emner.
  • Gruppen formulerer på skrift, hvad Jesus har sagt.
  • Når gruppen er færdig, får de af læreren udleveret et nyt skriftafsnit og formulerer på ny, hvad Jesus har sagt.
  • Dette gentages så længe, der er tid til det.
 1. Lav det som et løb, hvor de alene eller i grupper skal finde et vist antal poster. Ved hver post står der et skriftsted fra Bjergprædikenen. De skal have Bibelen med og finde skriftstedet i den. Derefter noterer de på et papir (eller i et skema), hvad teksten siger om det pågældende emne http://kristne-friskoler.dk/wp-content/uploads/pdf/bilag-8-bjergpr.pdf.

 


Lektion 4

Bjergprædikenen

 

Formål

Eleverne skal redegøre for Bjergprædikenens indhold

 

Fokus i lektion 4

Eleverne har tidligere arbejdet med, hvad de tror, Jesus har sagt om forskellige etiske emner. I denne lektion skal de sammenligne deres besvarelser med, hvad teksten egentlig siger. Måske Jesus korrigerer nogle ting i forhold til deres egen forståelse – ligesom Jesus i Bjergprædikenen korrigerede mange jøders forståelse af De 10 Bud.

 

Opsamling fra sidst

Dette kan gøre på én af følgende måder:

 • Eleverne har deres noter og tager dem med sig hen til en makker. De sammenligner hinandens svar, og hvis der er uenighed, må de finde stedet i Bibelen og argumentere for deres synspunkt. Eleverne tilføjer også noter, hvis de synes, det er lidt mangelfuldt i mødet med ‘makkeren’. Er de enige, finder de en ny makker og sammenligner.
 • To og to sammenligner hinandens svar
 • To og to eller større grupper sætter sig sammen og formulerer spørgsmål ud fra deres undren over, hvad Jesus mon kunne mene.

Fælles samtale

 • Lad eleverne finde deres noter fra lektien (efter lektion 2) og sammenlign med deres besvarelser fra lektion tre. Er de overraskede, eller er det som forventet?
 • Hvad mener Jesus med formuleringen: ”I har hørt, at der er sagt… Men jeg siger jer…” (PP. slide 5)
 • Hvad er sammenhængen mellem Jesu budskab og De 10 Bud?
 • Hvordan passer disse udsagn med jødernes forståelse af De 10 Bud (henvis evt. til artiklen derom – se bilag 3)

 


Lektion 5

Bjergprædikenen og forfølgelse

 

Formål

Eleverne skal kende til, hvordan Bjergprædikenen kan anvendes i praksis

 

Fokus i lektion 5:

Denne lektion sætter fokus på nogle få af temaerne i Bjergprædikenen og hvordan disse temaer har påvirket nogle forfulgte kristne.

 

Se klippet fra Åbne Døre om nogle børn, der fortæller om det at være kristen under forfølgelse (3.27 min) https://www.youtube.com/watch?v=7cJpbiHICU8

 • Tal sammen om følgende spørgsmål:
 • Hvad siger Bjergprædikenen om forfølgelse?
 • Hvad siger Bjergprædikenen om bøn?
 • Hvad siger Bjergprædikenen om fjender?
 • Hvad er sammenhængen mellem Bjergprædikenen og det børnene fortæller?
 • Hvorfor mon børnene er så fast besluttet på at tro på Jesus under forfølgelse?
 • Kan vi lære noget af børnene og Jesu undervisning i Bjergprædikenen?

 

Dette kan gøres på følgende måder:

 • Samtale på klassen.
 • Samtale i grupper. Hver gruppe får tildelt et tal, og hvert gruppemedlem får også et tal. Læreren stiller et spørgsmål og giver tid til, at gruppen taler om det. Læreren slår med en terning, og denne bestemmer hvem i gruppen, der skal fortælle, hvad der er blevet talt om.
 • Klassen stiller sig i dobbeltcirkler, så hver elev står over for en makker. Læreren stiller et spørgsmål, som den ene elev svarer på. Dernæst roterer den ene cirkel og læreren stiller et nyt spørgsmål.

Er der ekstra tid, kan man påbegynde opgaven i lektion 6, hvor der skal laves en tegneserie.


Lektion 6

Opsamling

 

Formål

Eleverne skal perspektivere Bjergprædikenens indhold til nutiden

 

Fokus i lektion 6

Her kommer eleverne til at reflektere over Bjergprædikenens forskellige temaers betydning i nutiden.

 

Klassen inddeles i grupper på 2-3. De laver en tegneserie ud fra et tema i Bjergprædikenen. Tegneserien skal afspejle et eksempel fra nutiden. Eleverne kan evt. komme med ideer, men her er nogle eksempler på nutidige perspektiver:

 • Hvordan er man ”lys og salt” i dag – i sin klasse, på sit arbejde eller i fritiden?
 • Hvordan håndterer man sin vrede – både i forhold til Gud og sit medmenneske?
 • Mange er udfordret af skilsmisse. Hvordan forstå Jesu tale ind i sådan en situation?
 • Hvem er min fjende? Hvad vil det sige at elske ham/hende?
 • Hvordan forstå Fadervor i min hverdag?

 

Dette kan gøres på følgende måder:

 • Lav en tegneserie med papir og blyant/farver
 • Gå ind på skoletube.dk og brug tegneserieprogrammet Pixton

 

Læreren vurderer selv, om grupperne selv vælger et tema fra Bjergprædiken eller om læreren skal dele temaerne ud til grupperne (for at sikre flere forskellige temaer).

Denne lektions indhold kan evt. droppes for at give mere tid til arbejdet med det, der ikke blev nået i de tidligere lektioner.

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage