Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

4. klasse Samuel, Saul og David

Download samlet fil (zip) med lærervejledning, elevmateriale og kopiark.

 

Lærervejledning | Samuel, Saul og David

Forfatter: Heidi W. Lomborg, 2018

Antal lektioner: 6

 

Beskrivelse

Dette undervisningsforløb omhandler beretningerne om dommeren Samuel, Israels første konge, Saul og Israels anden – og største – konge, David.

 

Bibelhenvisning

 1. Samuelsbog 1-9
 2. Samuelsbog

 

Mål

At elever får en grundlæggende forståelse for:

 • Israels folks historie, herunder:
  • Guds brug af DOMMERE (Samuel som den sidste)
  • Kongerne – Saul som den første og David som den næste – og forbindelsen herfra til Jesus som Messias
  • Landet Israel på denne tid (geografisk)
 • Hvordan Gud bruger mennesker til at formidle sit budskab
 • Venskab som et af flere temaer i Bibelen
 • Hvordan kunst kan gengiver bibelske fortællinger

 

Fra FKFs læseplan (for 4. klasse)

Bibelen – Samuel, Saul og David.

 

Fælles mål for 4. – 6. klasse

Dette undervisningsforløb forholder sig til området: Bibelske fortællinger

 

Kompetencemål:

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

 

Færdighedsmål:

Bibelen

Eleven kan udtrykke sig om forholdet mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Eleven har viden om hovedtræk i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente Eleven har viden om hoved­træk i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

 

Fortælling og livstydning

Eleven kan give begrun­dede bud på betydning­en af centrale bibelske fortællinger. Eleven har viden om problemstillinger i centrale bibelske fortællinger.

 

Fortælling og kultur

Eleven kan redegøre for brug af bibelske fortæl­linger i sprog, kunst og samfund. Eleven har viden om de bibelske fortællingers ud­tryk i kulturen før og nu.

 

Arbejdsmetoder

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning og/eller læsning i par eller grupper.

I opgaverne er der mulighed for at arbejde både individuelt, parvis og gruppevis, alt efter klassens faglige og sociale situation.

Derudover er der følgende opgavetyper:

 • Farvelægning
 • En ældre sangtekst som kræver ”oversættelse”
 • Notatøvelse (skriv nøgleord)
 • Tegneopgave
 • Ordjagt
 • Forståelsesspørgsmål som evaluering

Oversigt over lektionerne:

 • Lektion 1: Samuel – den sidste dommer
 • Lektion 2-3: Kong Saul – den første konge
 • Lektion 4-6: Kong David – den største konge

Oversigt over kopisider:

 • Kopiside 1: Farvelægning (Samuel)
 • Kopiside 2: Stikord om Saul og David
 • Kopiside 3: Tegning af Saul og David
 • Kopiside 4: Lav en Davidsstjerne
 • Kopiside 5: Ordjagt

Lektion 1

Den sidste dommer: SAMUEL

Tekst: 1 Sam 1,1-28; 1 Sam 3,1-21; 1 Sam 9-10

Introduktion til Samuel

Historien om Samuel er både en afslutning på dommertiden og begyndelsen på kongetiden i Israels historie. For eleverne kan det være nødvendigt at tydeliggøre, hvor stor forskel der var på kulturen og den historiske tid dengang – og på den hverdag som de kender. For eksempel kan emner som FLERKONERI og jødedommens BRUG AF TEMPLET være nødvendige at forklare.

Læs selv historien igennem som forberedelse til at udvælge dele af historien og til at forstå sammenhængen.

Det er vigtigt at elever får en forståelse for Bibelen som ”bog” – brug derfor gerne opslag i dette forløb – både i bogudgaven og evt. på nettet. På denne måde får eleverne ”fingrene i jorden” og bliver vænnet til at forholde sig til Bibelens opbygning og kronologi.

Hanna i templet

I dette afsnit sættes fokus på BØN.

Forslag til gruppesamtale som afslutning på lektionerne om Samuel:

 • Om at give sit barn væk
 • Etiske dilemmaer i dag
 • Historisk vinkel på ”syn på autoriteter” og ”menneskerettigheder”

Drengen Samuel

Begynd evt. dette afsnit med at kigge på billedet i elevernes kompendie af Hanna, som afleverer sin søn i templet til præsten Eli. Tal om, at et maleri er en kunstners gengivelse af en situation, det har ikke set ud præcist som på maleriet. Snak om hvad kunstneren viser på billedet – Samuels alder, deres tøj, osv.

Tal med eleverne om, at der ofte i Bibelen bruges navne som har en betydning, det var en del af den jødiske kultur. Eleverne kan undersøge, om de kan finde betydningen af deres eget navn.

Gud kalder

Kopiside 1:

Tegning til farvelægning. Kan bruges under højtlæsning eller som en valgfri opgave mellem læsningerne.

Samuel bliver profet og præst

I dette afsnit er der mulighed for at tale om hvordan Gud brugte profeter på denne tid, til at minde folket om Ham og til at give folket beskeder. I kan tale om, hvilke andre profeter eleverne har hørt om før (for eksempel Elias, Jeremias, Esajas).

Samuel får herefter til opgave at give Israels folk deres første konge. Dette er overgangen til det næste emne om KONG SAUL. Indtil nu havde folket ikke haft en konge – det havde været nok for dem at have Guds bud (De 10 Bud) og hans profeter som vejledere. Andre folkeslag omkring dem havde konger, og derfor begyndte israelitterne at ønske sig en konge, som kunne lede dem i krig og politik.


Lektion 2-3

Den første konge i Israel: Saul

Tekst: 1 Sam 8-10; 1 Sam 13-15

Introduktion ved lærer: Genfortæl kort, hvordan dommeren og profeten Samuel fik besked på at udpege en konge for Israels folk.

Brug her opslag i Bibelen, enten i bogudgave eller online (se nedenfor).

Kompendie til elever: læsning + opgaver i grupper

Sådan blev han konge

Efter læsning af dette afsnit (se bibelopslag) kan gruppesamtaler sættes i gang over følgende spørgsmål:

Hvordan vælges en konge/dronning i dag?

Hvorfor tror I, at Gud har andre måder at vælge en konge, end mennesker har?

Hvad er vigtige kvaliteter og evner hos en konge/dronning i dag? Hvad skal Kronprins Frederik være god til for at blive en god konge efter Dronning Margrethe den 2.?

Begynd evt. på kopiside 2 og 3 og lad eleverne udfylde de dele af opgaverne, som handler om Saul. Gem opgaverne om David til dette er gennemgået.

En ulydig konge

Saul og David

Kig sammen på billedet/kultegningen af David, som spiller harpe for Kong Saul. Snak om, hvad kunstneren har valgt at have med på billedet, og om hvordan et kongepalads mon så ud for 3000 år siden.

Venner og fjender


Lektion 4-6

Kong David

Tekst: 1 Sam 16,1-13; 1 Sam 5,1-4; 1 Sam 11,1-27

Kompendiet kan bruges til fælles oplæsning eller til læsning i par eller individuelt.

Israels anden konge

Som introduktion til historien om David kan vises en tidslinje over Det Gamle Testamente, som i korte træk viser de vigtigste historier FØR og EFTER kong David, stamtræet og forbindelsen mellem David og Jesus. Snak om Davids betydning for Israels folk og for Guds plan om at frelse verden.

Kig på billedet af statuen som står i Firenze. Hvordan bliver David fremstillet? Tror du han så sådan ud?

Hyrdedrengen David

Genopfrisk elevernes hukommelse om den meget velkendte historie om David som barn, hyrde og stenslynger.

Forklar begrebet ”David og Goliat”, dét at noget er en ulige kamp eller ”den lille over for den store”.

David og Jonathan

I forbindelse med dette afsnit kan en snak om venskab være interessant.

Lav en BRAINSTORM på tavlen:

Skriv VENSKAB midt på tavlen og lad eleverne komme op og skrive ord som de synes hænger sammen med begrebet.

Snak bagefter om hvor vigtig TILLID er mellem venner.

Her kan inddrages KOPISIDE 2 og 3, opgaver som viser forskelle mellem kong Saul og kong David.

KOPISIDE 4 er en kreativ aktivitet, som kræver det meste af en lektion.

Batseba og Urias

I dette afsnit får eleverne et glimt af en mægtig konge, som begår fejl. Dette er en vigtig vinkel på Kong David, da det er grundlaget for at forstå flere af hans salmer og hans ydmyghed over for Gud.

Tekstboksen om INTERTEKSTUALITET kan bruges tværfagligt med dansk, hvis eleverne kender begrebet fra litteraturarbejde.

 

David og Jesus

Her forbindes Det Gamle Testamente med Det Nye Testamente, og eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem ”Kongen David” og ”Kongen Jesus”.

KOPISIDE 5 er en ordjagt, som kan bruges til de elever, som er hurtigt færdige med at læse, eller den kan bruges som fælles aktivitet.

 

Afslutning og evaluering

Med denne opsamling er det vigtigt, at eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem David og Jesus, at tanken om en ”konge for folket” kan forstås på flere måder. Derfor ønskede jøderne på Jesu tid en konge, og de håbede at Jesus var den konge. Men det viste sig, at han skulle være ”konge i hjertet” og ikke med magt og politik.

Davids forhold til Gud er et godt eksempel for os som kristne: Han vil gerne leve efter Guds regler, han stoler på Gud og han indrømmer, når han har gjort noget forkert. Han giver Gud ære for det, som går godt i hans liv, og han har brug for Gud som sin hyrde.

Vis evt. følgende (eller anden) video om fund fra Davids tid og om Davids historie:

https://www.youtube.com/watch?v=v1rDvzbtnYc

Følgende video viser nogle af de fund som arkæologer har gjort i ”City of David”:

https://www.youtube.com/watch?v=IFPW8DUp3Oo

Som opsamling på emnet skal eleverne arbejde sammen to og to med at besvare spørgsmålene.


Kopisider til forløbet:

Kopiside 1 :     Farvelægning ”Gud kalder på Samuel”

Kopiside 2:      Kolonnenotat om David og Saul

Kopiside 3:      Tegn David og Saul

Kopiside 4:      Lav en Davids-stjerne

Kopiside 5:      Ordjagt

* Emner markeret med stjerne indholder materiale til download.

Tilbage til forsidenGå tilbage