Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Holstebro Kommune yder tilskud til førskolebørn

Udvalget for børn og unge i Holstebro Kommune har ændret deres beslutning, så førskolebørn på friskoler alligevel får tilskud på lige fod med børn i folkeskolen

Holstebro Kommune yder tilskud til førskolebørn

I en mail til friskolerne skriver Torben Gudiksen og Finn Thøgersen,
Udvalgsformand og næstformand i Udvalget for Børn og Unge bl.a.
Efter en politisk revurdering af beslutningen og de budgetmæssige konsekvenser af at ændre den, er vi kommet frem til en ny tilskudsfordeling. Udvalget kan indenfor den samlede tilskudsramme til førskolegrupper i Holstebro Kommune sikre de private skoler et tilskud på samme niveau, som tilskuddet til folkeskolernes førskolegrupper.

Det betyder, at privatskolerne fra 2016 kan modtage kr. 3.995 pr. barn pr. måned mod tilskuddet i 2015 som var på kr. 4.568 pr. måned.

Torben Gudiksen og Finn Thøgersen understreger at der er tale om en politisk prioritering, da kommunen ikke er pligtig til at yde tilskud til førskolegrupper på friskolerne. På Den kristne Friskole i Holstebro udtrykker skoleleder Carsten Sørensen tilfredshed med byrådets beslutning:

Jeg har takket for revurderingen og for at man politisk vælger at prioritere et mangfoldigt skoleudbud i kommunen. Samtidig har jeg lovet at vi vil benytte tilskuddet til at give, også de skatteydere der vælger frie skoler, et fagligt og kvalificeret førskoletilbud.