Bestyrelsen

Thorkild Bjerregaard
Formand

Carsten Linde Sørensen
Næstformand

Malene Funch Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Mirjam Fibiger
Bestyrelsesmedlem

URL: http://kristne-friskoler.dk/om/bestyrelsen/