Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Skolepuljen

– fordi der er brug for flere kristne friskoler

Mange kristne friskoler har lange ventelister og nogle børn får således ikke opfyldt ønsket om at gå på en kristen friskole. Selv om der ydes statstilskud, så er det en stor og dyr affære at oprette en fri skole.

Foreningen af Kristne Friskoler har derfor oprettet en skolepulje, hvis formål er at støtte, så der bliver mulighed for at oprette nye kristne friskoler og yde økonomisk støtte til nybyggeri og/eller renovering. Pengene i skolepuljen skal komme fra fonde og gaver.

Her på siderne kan du læse mere om hvorfor det er vigtigt at støtte de kristne friskoler, om hvordan du kan give dit bidrag til skolepujen, om skolepuljens vedtægter og om udvalget bag skolepuljen.

Du kan hente en folder om Skolepuljen Skolepuljen-folder-2020.

Foreningens og Skolepuljens vedtægter

Kan rekvireres som wordudgave, hvis I ønsker at bruge dele af den til skolekredsmøde eller lign.

FKF har brug for 100 gavegivere hvert år

For at opretholde Skolepuljen, hvor skoler kan sikre fradrag for gaver til deres støtter – og hvor foreningen får del i Tips- og Lotto-midler og delvis momskompensation – så er der brug for 100 gavegivere hvert år, som bidrager med min. 200,- kr.

Gaver kan indbetales til Skolepuljen – ring eller skriv til sekretariatet for at få oplyst konto nr.

Tlf. 9735 2099 eller jvj@kristne-friskoler.dk