Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Fagsyn på kristne skoler

100 DKK

Fagsyn på kristne skoler

af Carsten Hjorth Pedersen

Vi har bedt Carsten Hjorth Pedersen – sammen med ca. 70 lærere på de kristne friskoler – om at give et bud på, hvor et kristent livs- og menneskesyn slår tydeligst igennem i de almindelige skolefag. Det er der kommet denne lille bog ud af.

Bogen kan bruges på hovedsagelig to måder:

1) Det kan fungere som inspiration for de skoler, der fortsat vil lave egne undervisningsplaner. Man er fx velkommen til at snuppe et fags formålsformulering herfra og på baggrund heraf fx foretage nogle justeringer i fagets indhold.

2) Det kan fungere som en slags ”læsevejledning”, hvis man på en kristen skole vælger stort set at følge folkeskolens fagbeskrivelser. Beskrivelserne på de følgende sider vil være en slags nøgle til at forstå den officielle læreplan.

Vores ønske med denne bog er, at de kristne skoler altid må holde den gryde i kog, som mødet mellem fag og tro er. Kan bogen bidrage til det, har det tjent et vigtigt formål.

Mængderabat:
1-4: 100,00 DKK
5-9: 90,00 DKK
10+: 80,00 DKK