Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Overgangsår til den nye ferielov - 01.09.2019-31.08.2020

Ét år før den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, tager vi hul på overgangsåret, som er året, hvor alle feriepenge indefryses i Lønmodtagernes Feriefond og først kommer til udbetaling den dag, lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Skolen skal derfor være opmærksom på, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, ”indefryses”, og kan dermed hverken afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

I overgangsåret
I overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 skal skolen indberette feriepenge således:

 • Timelønnede til FerieKonto: Skolen indberetter til FerieKonto, som skolen plejer at gøre. FerieKonto sender automatisk indberetningen for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
 • Fratrådte med løn under ferie til FerieKonto: Hvis en lønmodtager med ret til løn under ferie stopper mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal lønmodtageren indberettes som ”fratrådt funktionær”. Skolen skal indberette til FerieKonto, hvor skolen angiver optjeningsåret 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret. Feriekonto ved dermed, at de indberettede feriepenge er vedr. opsparingsåret og sender derefter automatisk indberetningen videre til Lønmodtagernes Feriemidler. Skyldige feriepenge optjent før overgangsåret/indtil d. 1. september 2019 indberettes på helt almindelig vis til FerieKonto. Det er derfor vigtigt, at der for ”fratrådte med ret til løn under ferie” skelnes imellem ferie optjent før 1. september 2019 (indberettes normalt), og ferie optjent efter 1. september 2019 (indberettes med optjeningsår 9999).
 • Lønmodtagere med ret til løn under ferie i fortsat ansættelse til Lønmodtagernes Feriemidler: Hvis en lønmodtager med ret til løn under ferie arbejder samme sted før og efter den 1. september 2020, indberettes lønmodtageren som ”funktionær i fortsat ansættelse”. Indberetningen til fonden sker enten månedsvis ved hver lønkørsel eller samlet pr. lønmodtager for opsparingsåret. Sker indberetningen samlet for hele optjeningsåret, kan det tidligst indberettes den 31. august 2020 og senest den 31. december 2020. OBS: Har skolen indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en lønmodtager med løn under ferie, og lønmodtageren stopper i løbet af overgangsåret, skal skolen trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som ”fratrådt funktionær”. Det giver derfor god mening at vente med at indberette denne gruppe efter d. 31. august 2020, hvor skolen med sikkerhed ved, om lønmodtageren stadig er ansat eller ej.Vigtige datoer efter overgangsåret
  Efter 1. september 2020, når den nye ferielov er trådt i kraft, er der en række datoer, som det er vigtigt at være opmærksom på:Efterår 2019:
  Budgetlægning 2020 og frem. Hvilken betydning får den nye ferielov på skolens driftsudgifter i forhold til skolens feriepengeforpligtigelse?

  Senest marts 2020:
  Varsling af ændret ferie/hovedferie, for lærere/børnehaveklasseledere der følger organisationsaftalen skal ske med 3 mdr. varsel.

  Skoleforeningerne udarbejder en skabelon til varslingsbrev som lægges ud på foreningens hjemmeside.

  Marts-maj 2020:
  Planlægning af skoleåret 20/21. Hvilken effekt får den nye ferielov/samtidighedsferie på årsnormen (og feriens placering)?

  Maj/juni 2020:
  Udbetaling af ferietillæg til medarbejdere med ret til løn under ferien. Husk der kun er optjent ferietillæg for 8 måneder (1. januar 2019 – 31. august 2019) svarende til 16,64 feriedage.

  1. september 2020:
  Ny ferielov/samtidighedsferie træder i kraft.

  1.sep. – 31. dec. 2020:
  Seneste frist for indberetning af feriepenge for ”funktionærer i fortsat ansættelse” vedr. opsparingsåret 1. september 2019 – 31. august 2020.

  Efterår 2021:
  Skolen vil få første mulighed for at indbetale de indefrosne midler til Lønmodtagernes Feriefond.