Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedForrige indlæg:

Ansættelse af pensionerede

Vi har tidligere skrevet om det nye cirkulære vedr. ansættelse af pensionerede lærere. Cirkulæret erstatter STUK’s vejledning: ”Vejledning om regelgrundlaget for ansættelse af pensionerede tjenestemænd”. Orienteringsbrev om ændringen er sendt fra STUK til skolerne.

Aftalen er gældende fra 01.06.2022. De pensionerede ansatte, som allerede har indgået en aftale, skal overgå til de nye regler senest pr. januar 2023. Hvis man fx er ansat i en tidsbegrænset stilling og denne ansættelse skal fornyes fx i løbet af august 2022 – januar 2023, vil det være oplagt at ansættelse af en pensioneret sker på de nye vilkår.

Den nye aftale indebærer bl.a. at den pensionerede ansættes på normale overenskomstmæssige vilkår efter der har været en reel fratræden fra nuværende job. Det vil sige, at det ikke er muligt at overgå fra nuværende job til ansættelse som pensioneret uden et slip.

Herefter indgås aftale om ny ansættelse, på nye vilkår i anden funktion, nedsat beskæftigelsesgrad eller lign.

Det betyder at ancienniteten fsva løn bibeholdes såfremt ansættelse fortsættes på samme område, men ancienniteten fsva opsigelsesvarsel starter forfra.

Ansættelsesbrev for pensionerede lærere erstattes af de relevante ansættelsesbreve for det område den pensionerede er ansat på.

Downloads

Downloads