Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

BUPL krav om overenskomstdækning i skoletiden blev afvist i Voldgift

Ved en voldgift i starten af december havde BUPL indklaget skoleforeningerne, herunder Foreningen af Kristne Friskoler, med krav om, at det skulle anerkendes, at pædagoger kunne være ansat på BUPL overenskomst for den del af deres arbejde, der måtte foregå i skoletiden, f.eks. med understøttende opgaver i undervisningen mm.

Dette synspunkt har skoleforeningerne afvist med henvisning til den tidligere voldgift på lærerområdet, der blev afgjort i 2013. Her var der en vidtrækkende kendelse, der fastslog, at læreroverenskomsten på det frie skoleområde også dækker en række supplerende og understøttende funktioner i skoletiden, udover den almindelige undervisning. Denne kendelse har reelt betydet, at alle opgaver med og omkring elever i skoletiden anses for lærerarbejde, medmindre der er tale om konkrete individuelle støttepædagogiske opgaver eller lignende. Dette betød, at en række frie grundskoler måtte lade pædagoger overgå delvis til læreransættelser, såfremt de skulle fastholdes med arbejdsopgaver i skoletiden.

Den netop overståede voldgift anlagt af BUPL fastslog utvetydigt, at BUPL overenskomsten ikke kan ændre ved dette forhold. Opmanden afviste BUPLs påstande og krav og præciserede – i overensstemmelse med vores synspunkter – at skolernes overholdelse af læreroverenskomsten er en tilskudsbetingelse, som er fastslået i Lov om friskoler og private grundskoler §7. Heri ligger også en prioritering af regelgrundlaget og overenskomster. Læreroverenskomsten skal følges, og dens bestemmelser – herunder fagretlige afgørelser – står over øvrige overenskomster, som foreningerne måtte indgå.

Selvom vi i skoleforeningerne gerne ser, at øvrigt personale (herunder pædagoger) udover lærere kan deltage i skoletiden som skoleassistenter eller tilsvarende, må vi acceptere den tidligere afgørelse fra 2013 og dens vidtrækkende konsekvenser. Skal vi have ændret på dette forhold, skal der findes nye veje, herunder må politiske løsninger overvejes.

I lighed med alle de øvrige overenskomstområder, der nu skal forhandles i de kommende måneder, vil der vil blive indledt forhandlingsmøder med BUPL i starten af det nye år.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet.

Downloads

Downloads