Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Covid-19 - Daginstitutioner

Se information, relevante nyheder fra DLO og nyttige links - klik her

Vi opfordrer til at holde jer orienteret hos Sundhedsstyrelsen, Statens Serum institut samt Udenrigsministeriet.

Børne- og undervisningsministeriet sender løbende informationer, efterhånden som nyt bliver vedtaget.

Nyttige links

RETNINGSLINIER OG VEJLEDNINGER

SKÆRPEDE TILTAG I KOLDING KOMMUNE GÆLDENDE TIL OG MED 28.02.2021 (20.02.2021)

NYE RETNINGSLINIER MED ANBEFALINGER OM HÅNDTERING AF SMITTE (05.02.2021)

COVID-19 TILTAG FORLÆNGES TIL OG MED DEN 07.02.2021

OPDATERET SPØRGSMÅL & SVAR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (13.01.2021)

RETNINGSLINIER OG VEJLEDNINGER GÆLDENDE TIL DEN 07.02.2021

NYE retningslinjer samt relevante spørgsmål på dagtilbudsområdet gældende fra 08.01.2021

Retningslinjer på dagtilbudsområdet pr 21 december 2020

Nyt fra Sundhedsministeriet 15.12.2020

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19

Retningslinier og lovgivning – UVM

SIKKERHED OG KRISEBEREDSKAB – RÅD OG VEJLEDNING TIL SKOLER OG UDDANNELSESINSITUTIONER 10.11.2020

Retningslinjer for dagtilbud i Nordjylland 08.11.2020

SENEST NYT FRA UVM (16.11.2020)

INFORMATION TIL FORÆLDRE OM BØRN MED SYMPTOMER

Forholdsregler ved tilfælde af Covid-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (3. udg. 17.09.2020)UDMELDING 09.09.2020:

(Vi afventer en uddybende tekst fra uvm)

Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning i disse kommuner hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Sundhedsmyndighederne har på den baggrund indført en række midlertidige tiltag i de respektive kommuner, der gælder foreløbigt til den 22. september 2020. Én af anbefalingerne er følgende: ”Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”.

Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som skolen holder på og uden for skolens/institutionens matrikel. 

Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning.

Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, at sundhedsmyndighederne samtidig opfordrer til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs i de respektive kommuner. Derudover skal alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Sundhedsstyrelsen 09.09.2020

 

Rejser til udlandet, rammer for undervisning, sundhedsfaglige anbefalinger, fravær, skolebestyrelser mm. (25.08.2020)

Ny Q&A besvarer spørgsmål om brug af mundbind på Børne- og Undervisningsministeriets område (21.08.2020)

Ret til løn under fravær ved øget risiko for covid-19 smitte

Der er indgået en aftale mellem Medarbejder og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer om, at medarbejdere, der er fritaget for arbejde, fordi de eller en nær pårørende er i øget risiko ved smitte med covid-19, er berettiget til løn svarende til løn under sygdom i fraværsperioden.

Det er en forudsætning for ret til løn under fraværet, at skolen har adgang til sygedagpengerefusion i perioden.

Aftalen er gældende for perioden 20 maj. 2020 til 31. august 2020 og er ligeledes aftalt gældende for personale, der er ansat på BUPL-OK.

Cirkulære om Aftale om løn under fravær efter sygedagpenge lovens kapitel21a

Her er det muligt at blive opdateret før opstart efter sommerferien:

Retningslinier gældende for skoler og institutioner fra den 01.08.2020 (offentliggjort den 19.06.2020)

Nye retningslinjer for dagtilbud, institutioner og skoler pr. 01.08.2020 (af 19.06.2020) – find retningslinier her for hver enkelt område

 

KL- vejledning til brug for privatinstitutioner og private pasningsordninger juni 2020

Foraeldreinformation-Corona – DLO

Foreloebige-kriterier-fra-ministeriet 13.03.2020 DLO

Ledelsesvejledning-DLO

Plakat-Coronavirus – DLO

Anbefalinger-ved-genaabning-DLO

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen af dagtilbud (13.05.2020)

Sundhedsstyrelsens Vejledning og materialer ved genåbning af dagtilbud (opdateret 20.04.2020 – version 5.0)

Marts 2020:

Hermed nyeste opdatering fra DLO vedrørende håndtering af den aktuelle situation om lukkeperioden og corona virus.

Nedenfor findes vejledning til ledelseshåndtering i denne særlige situation, skabelon til brev til forældre samt et udkast til en plakat I kan hænge op i institutionen.

På nuværende tidspunkt anbefaler DLO følgende i forhold til kriterier for adgang til nødpasning;

  1. 0-9 årige børn (tilpasset jeres aldersgruppe) hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  2. 0-9 årige børn (tilpasset jeres aldersgruppe) hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forhold i barnets eller den unges hjem, begrunder et nødpasningstilbud.

Vedhæftet kan I se Børne- og undervisningsministerens brev med kriterier for nødpasning, som DLOs anbefalinger lægger sig op ad. Vi afventer som ministerens brev angiver, yderligere konkretisering.

Der vil i mange tilfælde fortsat være tale om en situation hvor det ledelsesmæssige skøn i den konkrete og aktuelle situation er i spil.

 

Downloads

Downloads