Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Information om øveprøver uge 2-3 + 11-12 2021

Til skolens leder og prøveansvarlige

Herunder følger information om øveprøver i uge 2 og 3 og ny mulighed for at holde øveprøver i uge 11 og 12.

Øveprøver i uge 2 og 3
Øveprøverne i uge 2 og 3 gennemføres som planlagt, og alle skoler kan afvikle de prøver, de har booket. Det er skolens beslutning, om øveprøverne skal gennemføres som en del af den nødundervisning, der finder sted frem til den 17. januar 2021.

Hvis skolen vælger at gennemføre de planlagte øveprøver som en del af nødundervisningen, bør skolen overveje følgende forhold, der kan have indflydelse på elevernes tilgang til øveprøverne og gennemførelse af øveprøverne:
· Det er ikke muligt for skolen at føre opsyn med eleverne under øveprøverne, hvis eleverne ikke er fysisk til stede på skolen. Dermed kan skolen ikke kontrollere, om eleverne anvender ikke-tilladte hjælpemidler ved øveprøverne, eller modtager uberettiget hjælp.
· Det er sværere at hjælpe elever, der har behov for hjælp under prøven – herunder elever, der aflægger prøve på særlige vilkår.
· Der kan være elever, der ikke har det nødvendige computerudstyr til rådighed i hjemmet.
· Der kan være elever, der ikke har mulighed for at arbejde uforstyrret med en øveprøve, i den tid prøven varer på grund af fysiske forhold i hjemmet.  
· Ved prøver, hvor eleverne skal avende supplerende materiale, f.eks. teksthæfter, skal dette fremsendes til eleverne.

Der er ingen tekniske begrænsninger i forhold til prøveafvikling i testogprøver.dk som led i nødundervisningen. Læreren kan sætte prøven i gang og afslutte prøven for hele klassen på normal vis.

Hvis skolen beslutter ikke at gennemføre øveprøver, der allerede er bookede, bedes skolen afmelde disse øveprøver i testogprøver.dk.

Ny mulighed for øveprøver i uge 11 og 12
Som følge af situationen med hjemsendelse af elever og nødundervisning på grund af Covid-19, gentages øveprøverne i uge 11 og 12.

Øveprøverne i uge 11 og 12 vil være en kopi af øveprøverne i uge 2 og 3. Det vil sige, at det er prøverne fra maj 2019, der stilles til rådighed, og at alle prøver vil kunne benyttes hver dag i perioden. Se beskrivelse af øveprøverne her.

Den eneste forskel fra øveprøverne i uge 2 og 3 er, at det i uge 11 og 12 først vil være muligt at begynde øveprøverne kl. 10.00 (i stedet for kl. 9.00).

Booking til øveprøverne i uge 11 og 12 vil åbne onsdag den 10. februar 2021. I bookingoversigten vil øveprøverne i uge 11 og 12 hedde ”Øveprøver”.

Generalprøven den 24. marts 2021
Som følge af de nye øveprøver i uge 11 og 12 aflyses den planlagte generalprøve den 24. marts 2021.


Med venlig hilsen

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Tlf.:  +45 33 92 61 00
fp@stukuvm.dk