Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Krav om A1-attest ved tjenesterejser i EØS-lande og Schweiz

I flere EØS-lande er der i stigende grad kommet opmærksomhed på reglerne for social sikring i forbindelse med tjenesterejser. Den øgede opmærksomhed har også medført øget kontrol med, om udenlandske borgere, der er på tjenesterejse eller udstationerede, har dokumentation for, at de er socialt sikrede i deres hjemland. Der har fx været grænsekontroller, hvor lastbil- og buschauffører uden nødvendig dokumentation ikke har fået tilladelse til at køre ind i landet.

En A1-attest sikrer den fornødne dokumentation, så den ansatte på tjenesterejse kan dokumentere, at vedkommende er dækket af dansk social sikring (er fx sygesikring, dagpenge ved sygdom og barsel, arbejdsløshedsforsikring, børne- og ungeydelse). Der er ingen nedre grænse for varigheden af rejsen. Hvis den ansatte ikke har en A1-attest, er der risiko for, at den ansatte og arbejdsgiveren bliver pålagt bøde.

Der har ikke været meget opmærksomhed omkring dette tidligere, men med den øgede kontrol er der også en øget risiko for bøder for manglende attester. Vi anbefaler derfor, at skolerne ansøger om A1-attester for ansatte, der skal på studieture til udlandet.

Læs mere og søg på virk.dk