Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedForrige indlæg:

Løntabel gældende pr. 01.04.2022

Opdateret 11.03.2022

Ny løntabel gældende fra 01.04.2022 til og med 31.07.2022.

Ud over at reguleringsprocenten ændres til 13,4104 sker følgende ændringer pr. 01.04.2022:

Børnehaveklasseledere:

Basisløntrinnene for børnehaveklasseledere forhøjes med 4.700 kr. årligt (2012-niveau).

BUPL (pædagogisk personale):

Lønnen til afdelingsledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere hæves med 2.000 kr. årligt (2012-niveau). Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat før 31.03.2013 og aflønnet efter skalatrin 30 er ikke omfattet af lønstigningen.

Der etableres et nyt slutskalatrin 39 for pædagoger med 10 års anciennitet. Fremadrettet følger lønanciennitetsforløbet statens skalatrin 29, 31, 33, 35, 38 og 39. Alle skalatrin er 2 årige. Pædagoger med mere end 10 års anciennitet skal derfor omplaceres til skalatrin 39.

Der etableres et nyt AMR-tillæg på 540 kr. pr. måned (2012-niveau).

For tillidsrepræsentanter, der også er valgt som AMR gives et samlet tillæg på 810 kr. for begge funktioner.

Pædagogstuderendes lønninger løftes med 365 kr. pr. måned (2012-niveau).

Lønnen for pædagogstuderende i 2. praktikperiode udgør herefter 10.704 kr. pr. måned og i 3. praktikperiode udgør lønnen herefter 11.039 kr. pr. måned (begge 2012-niveau).

Lønnen til timelønnede hæves med 2 kr. for pædagoger og 1,5 kr. for øvrige timelønnede (begge 2012-niveau).

Lønnen udgør herefter 185 kr. for pædagoger og for øvrige timelønnede udgør lønnen 138,50 kr. (begge 2012-niveau).

Krifa (TAP’erne):

Løndele for administrativt personale, teknisk servicepersonale samt rengøringspersonale reguleres med 2,25% pr. 01.04.2022.

Der er tale om: grundlønnen, timelønnen, arbejdstidsbestemte tillæg, funktionstillæg samt arbejdstøj. Det personlige tillæg reguleres fra og med den 01.04.2021 ikke med de 3 overenskomstbestemte reguleringer i denne overenskomstperiode.

Alle reguleringer ses i løntabellen eller i overenskomsten. Næste regulering for TAP’erne sker pr. 01.04.2023.

 

Downloads

Downloads