Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ny feriebestemmelse i BUPL-OK for ansatte der også er ansat ved skolen som leder, lærer eller børnehaveklasseleder

Den nye ferielov har givet anledning til udfordringer, og en af dem har været problemstillingen omkring ferie for ansatte der både er ansat som leder, lærer eller børnehaveklasseleder og som pædagogisk personale efter BUPL-overenskomsten.

Det har skoleforeningerne i fællesskab med BUPL arbejdet på at afhjælpe, og vi er nu blevet enige om en ny feriebestemmelse for denne gruppe af ansatte.

Feriebestemmelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og erstatter den nuværende § 4 i overenskomsten 2018-2021. Feriebestemmelsen vil gælde for skoler, der har tiltrådt overenskomsten.

Ændringerne i feriebestemmelsen retter sig alene mod det pædagogiske personale, der også er ansat som leder, lærer eller børnehaveklasseleder ved samme skole. Det vil sige, at feriebestemmelsen henvender sig til kombinationsansatte, der også er ansat i henhold til enten lærernes eller ledernes overenskomst.

Der er tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at feriens varsling og placering efter § 4 stk. 2 og 3 vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen eller aftales med den ansatte. Hvis skolen følger overenskomstens ferieplacering, vil der være kollektivt aftalt og varslet ferie på forskud. Feriens placeringen er den samme, som fremgår af § 16 i ”Organisationsaftalen for Lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2018-2021”.

Med feriebestemmelsen er det overenskomstparternes ønske, at det pædagogiske personale, der også er ansat som leder, lærer eller børnehaveklasseleder, opnår de samme ferievilkår i begge ansættelser. Det er også overenskomstparternes håb, at feriebestemmelsen vil lette skolernes ferieplanlægning fremadrettet.

Downloads

Downloads