Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

NY Løntabel gældende fra 01.01.2022

Opdateret 11.01.2022 med 2. udgave

Med opdaterede satser for tjenesterejser, G-dage og dagpengesatser gældende pr. 1. januar 2022 udsendes der hermed en ny løntabel. Satserne er beskrevet herunder, og findes også i løntabellens fane ”generelle satser”.

Løntabellen er gældende til 31. marts 2022, hvor der beregnes en ny reguleringsprocent, og hvor der sker overenskomstændringerne for skolens børnehaveklasseledere, BUPL og KRIFA.

Transportgodtgørelse:

Transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel er steget fra kr. 1,90 til kr. 1,98 kr. Transportgodtgørelse i henhold til bemyndigelse er faldet fra kr. 3,44 til kr. 3,51.

Time- og dagpenge

Time- og dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Derudover betales timedagpenge for hver påbegyndt time, rejsen varer ud over hele døgn.

De ureducerede satser for rejser i Danmark og på Færørene er kr. 463,- pr. døgn og kr. 19,29,- pr. time. For rejser i udlandet udgør satserne hhv. kr. 546- og kr. 22,75.

Time- og dagpengene reduceres, hvis den ansatte får betalte måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad          15%

Frokost                30%

Middag                30%

Fuld kost             75%

Link til cirkulære om satsregulering for tjenesterejser – KLIK HER.

G-dage (dagpenge godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag)

Sendes en ansat ud i ledighed og nedennævnte krav er opfyldt betales 1. og 2. ledighedsdag.

  • Den ansatte skal være medlem af en a-kasse
  • Den ansatte skal være ledig på 1. og 2. hele ledighedsdag
  • Den ansatte skal indenfor de sidste 4 uger have arbejdet min. 74 løntimer
  • Den ansatte må ikke selv have opsagt sin stilling eller skriftligt have frasagt et tilbud om genansættelse.

Opfyldes disse krav, og den ansatte sendes ud i mere end 4 timers ledighed, skal arbejdsgiver betale godtgørelse for en hel ledighedsdag (kr. 893,-). Hvis den ansatte sendes ud i mindre end 4 timers ledighed, betales godtgørelse for en halv ledighedsdag (kr. 447,-)

 

Downloads

Downloads