Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ny organisationsaftale med ændrede rammer for feriens placering

Efter næsten 2 års ventetid er organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler for overenskomstperioden 2018 – 2021 endelig underskrevet. Spørgsmålet om, hvordan placeringen af lærernes ferie skulle beskrives, har været en væsentlig årsag til, at det har trukket ud.

Feriens placering

Skoleåret 2020-2021 vil ligesom i år være et overgangsår, hvor der kun vil være 23 feriedage. I de efterfølgende skoleår, det vil sige fra august 2021, vil der igen være 25 feriedage i hvert skoleår.

De nye bestemmelser er, i lighed med de regler der hidtil har været gældende, tilbagefaldsregler. Det vil sige, at reglerne i den nye organisationsaftales § 16 er gældende, med mindre skolen varsler noget andet. Dog er varslingstidspunkterne ændrede.

I skoleåret 2020-2021 vil feriedagene være placeret med fem dage i elevernes efterårsferie samt de sidste 18 dage juli måned.

Fra og med skoleåret 2021-2022 vil ferien være placeret med de

  • to første hverdage i august
  • fem dage i elevernes efterårsferie og
  • de sidste 18 dage i juli.

Eller med andre ord 25 dage fordelt på 20 dage i juli-august og fem dage i uge 42.

Såfremt skolen ikke ønsker at følge denne placering, skal den meddele dette inden udgangen af august måned for så vidt angår dagene i efterårsferien, og inden udgangen af marts måned for så vidt angår dagene i juli og august måned.

Den afgørende forudsætning for, at det har kunnet lade sig gøre at placere ferien på den nævnte måde, er, at skolen holder ’virksomhedslukket’ for al undervisning i ferieperioderne – det vil sige, at der er kollektiv ferielukning for alle lærere og børnehaveklasseledere. Virksomhedslukningen sikrer nemlig, at der kan afholdes forskudsferie, uden individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Andre dele af skolens virksomhed, fx daginstitution eller administration, må gerne være i arbejde, mens lærerne holder ferie.

Den nye ferieregel træder i kraft 1. august 2020 – og har virkning fra 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Derfor skal der ikke holdes to feriedage i august i år.

Ferien i indeværende skoleår

I sommeren 2020 er ferien kun på 16,64 dage. Den nye organisationsaftale indeholder IKKE regler om feriens placering. De hidtidige regler, som fremgår af § 23 i den gamle organisationsaftale er nemlig ophævet pr. 1. januar 2020.

Det betyder, at skoler SKAL varsle tidspunktet for afholdelsen af lærernes og børnehaveklasselederens ferie i juli 2020. Skolerne kan anvende det varslingsbrev skoleforeningerne har udarbejdet i samarbejde med FSL.

Nettoarbejdstimetal i de kommende skoleår

Den umiddelbare effekt af de nye regler for arbejdstimetallet er, at der i skoleåret 2020-2021 vil være færre timer end hidtil antaget. Hidtil har man gået ud fra, at der kun var 20 feriedage i skoleåret, men nu bliver der, som det fremgår af ovenstående, 23 feriedage og dermed 22,2 arbejdstimer færre.

Nettoarbejdstime tal:

Skoleåret 2020-2021            1694,6 timer

Skoleåret 2021-2022            1694,6 timer

Skoleåret 2022-2023            1694,6 timer

Skoleåret 2023-2024            1687,2 timer

Variationen i den årlige nettoarbejdstime skyldes placeringen af de tre forskydelige helligdage – 1. og 2. juledag samt nytårsdag. Hertil kommer skuddagen hvert fjerde år, som i skoleåret 2023-2024 betyder, at der er 366 dage i normperioden, men netop det år falder 25. og 26. december samt 1. januar på almindelige ugedage.

Årsnormen for skoleåret 20/21 er derfor følgende:
Bruttotimer1924
Minus ferie(23 x 7,4 timer)170,2
Minus søgnehelligdage(8 x 7,4 timer)59,2
Nettotimer1694,6

 

Den nye organisationsaftale og OK håndbog 2018-2021

Som nævnt indeholder den nye organisationsaftale flere ændringer end spørgsmålet om ferie. Mange af ændringerne skyldes, at lederne med virkning fra 1. januar 2019 fik deres egen organisationsaftale, hvorfor alle paragraffer om skoleledere, viceskoleledere og andre ledere er slettet fra lærernes organisationsaftale.

Det er ikke kun organisationsaftalen, der sker ændringer i. Det gør der også i arbejdstidsaftalen – her er der dog ikke tale om væsentlige substantielle ændringer, men næsten udelukkende om redaktionelle ændringer.

Der vil snarest muligt blive udsendt en OK 2018-2021 håndbog, hvor organisationsaftalen og fællesoverenskomsten er sammenskrevet og hvor arbejdstidsprotokollatet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er sammenskrevet med Statens arbejdstidsaftale. Håndbogen kan således betragtes som den samlede ”overenskomst” med reglerne om løn, pension, arbejdstid og øvrige ansættelsesvilkår.

Håndbogen vil kun blive udgivet i digitalt format som en pdf-fil. Den trykte udgave er fravalgt, fordi der kun er godt et år til overenskomsterne skal fornys pr. 1. april 2021.

(19.02.2020)