Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

OK 2021-24

Overenskomstforhandlingerne OK 2021-24 er afsluttede. Resultatpapiret på de enkelte overenskomster vil være at finde under de pågældende overenskomsters hjemmeside. Alle overenskomstfornyelser er sket indenfor rammen af CFU-forliget.

Statens overenskomstresultater stemt hjem (medst.dk)

Fsva overenskomst for ansatte under BUPL og ansatte under FSL gør det sig gældende at lønnen reguleres i overenskomstperioden fra den 01.04.2021 til og med den 31.03.2024 med reguleringsprocent efter gældende reguleringsaftale for tjenestemænd.

De generelle lønstigninger:

FSL:

Resultatpapir OK 2021-24 Lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler

Ny aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har oprettet en ny temaside, hvor der løbende vil være relevant materiale vedrørende den nye lærerarbejdstidsaftale herunder bl.a. se mere her

BUPL:

Ud over at lønnen reguleres i henhold til reguleringsprocenten i overenskomstperioden er der ligeledes aftalt følgende ændringer jfr Forhandlingsprotokollat BUPL 2021-24. Derudover indtræder FOA pr. 1. april 2021 i overenskomsten så FOA, sammen med BUPL, udgør et samlet forhandlingsfællesskab. Det kommer til at betyde at ikke-pædagoguddannede fremover kommer til at blive betegnet som pædagogmedhjælpere i overenskomsten, og der åbnes op for, at de omfattede medarbejdere fra 1. august 2022 kan meddele skolen, at de ønsker deres pension indbetalt til Pensam i stedet for til PBU.

KRIFA:

Overenskomsten med Krifa OK 2021-24 er også færdigforhandlet. Opdatering følger når afstemningen af slut.