Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Registrering af reelle ejere

Ifølge revisionsfirmaet BDO er reglerne om kontrollen af, om skolernes reelle ejere er korrekt indberettet til Erhvervsstyrelsen, blevet strammet.

Den 10. januar 2020 er hvidvaskningsloven blevet skærpet yderligere. Den seneste skærpelse pålægger virksomheder, fonde og selvejende institutioner, herunder også frie skoler, en årlig undersøgelsespligt.

Skolernes revisorer har fremover pligt til at indberette, hvis de bliver opmærksomme på fejl i registreringen vedr. indberetning af skolens reelle ejere.

Det betyder, at revisorerne har fået endnu en kontrolopgave, som tager tid og koster revisorhonorar. Skolerne kan lette revisors kontrol ved at have orden i indberetningen, og selv kontrollere at registreringen af skolens reelle ejere stemmer overens med de faktiske forhold. Ved skolens reelle ejere forstår man bestyrelsens medlemmer – når der sker udskiftninger i bestyrelsen, skal der således rettes i registreringen hos Erhvervsstyrelsen på cvr.dk.

Skolerne har pligt til løbende at tjekke oplysningerne i registret og ajourføre dem. Men reglerne om registret er ikke direkte møntet på frie grundskoler. Skolerne er blot kommet med, fordi fonde og foreninger er blevet omfattet af registreringspligten, som blandt andet sigter mod at forebygge økonomisk kriminalitet.

Med hensyn til afklaring for de af foreningens skoler, som står registret som privat skole / forening, henviser vi til sekretariatet.