Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Skabelon til varsling af ferie i 2020

Fælles skabelon til varsling af ferie i 2020
Når det gælder varsling af ferie i 2020, er de sædvanlige regler i overenskomster, ferieaftalen og den gamle ferielov ikke dækkende.
Det skyldes overgangen til den nye ferielov, som dels indebærer, at ferieåret i 2020 er forkortet til 4 måneder, nemlig perioden 1. maj til 31. august, dels medfører, at der kun er optjent 16,64 feriedage til afholdelse i perioden.
I skabelonen lægges der op til, at den ansatte holder fri i 17 hverdage, hvoraf de 16,64 dage er ferie, mens resten er anden frihed eller opsparet tid.

Skolerne opfordres til at afgive varslerne i god tid – gerne i januar måned. Samtidigt opfordres skolerne til at præcisere hvorledes medarbejdernes arbejdstid er planlagt i skoleåret, således at de ansatte kan disponere deres fritid sammen familie m.v.

Ferie og lærernes arbejdstid i skoleåret 2020-2021 
Særligt planlægningen af lærernes arbejdstid er påvirket af, hvordan bestemmelserne om afholdelse af ferie bliver udformet, når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft.
Bestemmelserne vil fremgå af den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere for overenskomstperioden 2018-2021.
Aftalen er ikke helt færdig, men forhandlingerne skrider ifølge vores oplysninger godt fremad, og vi kan derfor sige noget om arbejdstiden i det kommende skoleår.

Alt peger på, at der i skoleåret 2020/21 skal afholdes 23 feriedage – hvilket er 3 flere end vi forventede, da de første informationsmøder om den nye ferielov blev afholdt.
Der bliver således 229 arbejdsdage i skoleåret, og det betyder at netto arbejdstimetallet for lærerne bliver 1694,60 timer i skoleåret 2020/21.
Fra og med skoleåret 2021/2022 er vi tilbage i en kendt rytme med 25 feriedage i skoleåret. I skoleårene 21/22 og 22/23 vil nettoarbejdstimetallet være 1694,60 timer.

Informationer om ferie
Der udsendes en del informationer om ferie i denne tid – mange af oplysningerne har man ventet på i lang tid, og nogle oplysninger kommer man desværre til at vente på i nogen tid endnu, fx detaljerne om håndteringen af den særlige feriegodtgørelse i indefrysningsperioden. Vi sender information ud, når vi har tilstrækkeligt grundlag til at gøre det.

Downloads

Downloads