Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Skattefrie julegaver

I nyhedsbrev i november omtalte vi de skattemæssige grænser:
Grænsen for skattefrie julegaver er uændret og går ved 800 kr. inklusiv moms. Der er imidlertid en mulighed for at give gaver op til 1.100 kr., som er den øvre grænse for skattefrie personalegoder, men det forudsætter, at skolen ikke har givet nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver til medarbejderne i årets løb.

Gavekort til en bestemt forretning eller til en gruppe af butikker kan ikke gives skattefrit – heller ikke selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter. Dog kan julegaver i form af “smartboxes” gives skattefrit, fordi de ikke anses for at være gavekort. Det er også muligt skattefrit at give digitale gavebeviser, hvor medarbejderen får adgang til at vælge gave fra et katalog, som i forvejen er godkendt af arbejdsgiveren.

Julegaver og tilskudsregler – barren er lav!
Skatteregler og tilskudsregler er ikke det samme – heller ikke når det gælder grænserne for, hvor store gaver en skole må give til sine ansatte. Her sætter tilskudsreglerne væsentligt lavere end grænsen for skattefrie julegaver.

Grænsen for skattefri julegaver går 800 kr. inklusiv moms – og skal selvfølgelig overholdes. MEN det skal vejledningerne fra Undervisningsministeriet også. Og her er grænsen som udgangspunkt 0,- kr. – med modifikationer. Rigsrevisionen påpeger nemlig, at det ikke er et skole- og undervisningsformål at give gaver m.v. Samtidigt anfører Undervisningsministeriet dog, at mindre gave kan have betydning for anerkendelsen og af medarbejderne og påvirke positivt.

Vejledningen angiver følgende grænser:

  • Modtagelse af gaver udgør et kapitel for sig – her bør man anlægge en linje, hvor større/dyre personlige gaver afvises.
  • Gavekøb til eksterne bør ikke overstige 300 kr. En passende gave kan være 2-3 flasker vin, en buket blomster eller lignende. Selvom der deltager flere fra skolen til samme reception, bør der kun gives én gave finansieret af skolen.
  • Hovedreglen er at der ikke bør afholdes udgifter til gaver til skolens medarbejdere. Der kan dog indkøbes fx blomsterbuketter til nyansatte, langvarigt syge eller hospitalsindlagte, medarbejder der har jubilæum, ved begravelser.
  • Ved afskedsreceptioner kan der gives en mindre gave – fx et par flasker vin.
  • Ved jubilæer udbetales gratiale i henhold til gældende cirkulære. Og der kan gives et mindre tilskud til en reception eller anden festligholdelse på op til 3.500 kr.

Der er selvfølgelig mange tvivlstilfælde – og mange situationer, der ikke omtales i vejledningen. Hvad der er passende afgøres af skolens ledelse. Det er ikke tilstrækkelig ”hjemmel” at indskrive gave-praksis i en personalepolitik – tilskudsreglerne, dvs. at midlerne skal bruges til skole- og undervisningsformål – skal respekteres.

Som eksempler på områder, hvor der kan være et ønske om at give en opmærksomhed, men som ikke omtales i vejledningen, og som må skønnes at være legitime, kan nævnes:

  • Et tilskud til markering af en leders runde fødselsdag.
  • Et mindre tilskud til en afskedsreception.
  • Blomstergave eller lignende ved fødsler, bryllupper og lignende
  • Julegaver, hvor grænsen vurderet ud fra vejledningen går ved et beløb under halvdelen af den skattefrie grænse på 800 kr. – altså 3-400 kr.